Object structure

Title:

The Bow in the Borderland in the 16th Century

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 30 (2017)

Creator:

Bołdyrew, Aleksander

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2017

Description:

29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

historia wojen ; historia broni i uzbrojenia ; historia o. nowożytnego wczesnego

Abstract:

After finishing a long-term conflict with the State of the Teutonic Order (1521, 1525), the Polish foreign policy directed its focus to the East, which resulted in the necessity to reorganise the armed forces, at least partially. It translated, among other things, into changes in the military technology. The latter, in turn, had to be gradually adapted to the unique military culture which dominated in the Eastern and South-Eastern theatre of military operations. Among many symptoms of these changes, some can be observed in the area of weaponry. This was a natural process, observed also in other territorial and temporal contexts, which normally took place after two different war customs had met. In the 16th century Eastern and South-Eastern theatre of military operations, a perfect example is offered by the abandonment and later the return to using the bow and arrow in combat.

References:

Bołdyrew A. 2011. Piechota zaciężna w Polsce w pierwszej połowie XVI wieku. Warszawa.
Bołdyrew A. 2014. Kultura militarna pogranicza na przełomie średniowiecza i nowożytności (na przykładzie Królestwa Polskiego). In: A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski (eds.), Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej. Oświęcim, 550-557.
Bołdyrew A. 2015. Armatury orszańskie 1514 roku. „Biblioteka Epoki Nowożytnej” 3, 153-172.
Gündüz G., Yaman B. 2013. Anatomy of Wooden Core of Ottoman Composite Archery Bows. „Sains Malaysiana” 42 (5), 547-551.
Kaczanowski P., Kozłowski J. K. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.). Kraków.
Korzon T. 1912. Dzieje wojen i wojskowości w Polsce 3. Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Kraków.
Moździoch S. 1999. Wstęp. In: S. Moździoch (ed.), Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej, Wrocław, 7-8.
Spieralski Z. 1958. Polska sztuka wojenna w latach 1454-1562. Warszawa.
Spieralski Z., Wimmer J. 1961. Polska sztuka wojenna w latach 1563-1647. Warszawa.
Swoboda A. 2011. Sztuka posługiwania się krótkim łukiem refleksyjnym za pomocą pierścienia łuczniczego. Gdynia.
Werner J. 1967. Łuk refleksyjny i jego okazy w zbiorach krakowskich. „Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 3, 5-25.
Werner J. 1974. Polska broń. Łuk i kusza. Wrocław.
Żygulski Z. jun. 1982. Broń w dawnej Polsce na tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu. Warszawa.

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

30

Start page:

11

End page:

17

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.23858/FAH30.2017.001

Source:

IAiE PAN, sygn. P III 348 ; IAiE PAN, sygn. P III 349 ; IAiE PAN, sygn. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: