Object structure

Title:

Gdańsk – the origins of the medieval town and harbour. The results of the millennial studies

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 65 (2017)

Creator:

Kmieciński, Jerzy

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Gdańsk ; harbor ; embankment ; urbanization ; fishing ; trade

Abstract:

Over twenty years after the millennial studies had begun the researchers recognised and scientifically reconstructed a vast trading emporium and administration centre with a ducal residence, trading districts, market places, craftsmen’s and merchants’ quarters, numerous workshops, a large harbour with a closed aquatorium fitted with solid embankments where large seagoing vessels berthed. The great significance of Gdańsk as a place of lively trade is proved by numerous and sometimes precious imports whose impressive territorial coverage reaches Bergen in Norway as well as Swedish Birka and Sigtuna in the North, Spain in the West, and Kiev, Byzantium and Baghdad in the East.

References:

Barnycz-Gupieniec R. 1984. Mieszkalne budownictwo drewniane w strefie nadbałtyckiej we wczesnym średniowieczu. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź.
Bremensis A. 1917. Gesta Hammaburgensis. (W:) Scriptores Rerum Germanicarum. Hannover-Leipzig.
Bobiński S. 1952. Gdańsk wczesnodziejowy – analiza planu miasta. Gdańsk.
Buko A. 2005. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Warszawa.
Filipowiak W. 1968. Główna problematyka i wyniki badań archeologicznych na Pomorzu Zachodnim nad Tysiącleciem Państwa Polskiego. (W:) Dwudziestolecie Nauki Polskiej na Pomorzu Szczecińskim 1946-1966. Szczecin.
Hensel W. 1946. Potrzeba przygotowania wielkiej rocznicy (o niektórych zagadnieniach polskiej protohistorii). Przegląd Wielkopolski II , 7/8, 193-206.
Hirsch T., Töppen M., Strehlke E. (eds.). Scriptores Rerum Prussicarum. 1870-1874. Bd. I-II , IV-V. Leipzig.
Jażdżewski K. 1961. Gdańsk wczesnośredniowieczny w świetle wykopalisk. Gdańsk.
Kamińska J., Nahlik A. 1958. Włókiennictwo gdańskie w X-XIII wieku. Łódź.
Kmieciński J. 1955. Sprzęt rybacki i organizacja rybołówstwa w Gdańsku w XII i XIII w. w świetle prac wykopaliskowych w latach 1948-1951. Studia Wczesnośredniowieczne 3.
Matuszewska-Ziółkowska H. 1948. Początki Gdańska. Roczniki Historyczne 17/1.
Matuszewski P. 2009. Zamek Krzyżacki w Gdańsku – stan badań. (W:) H. Paner, M. Fudziński, Z. Borcowski (red.), Stan badań archeologicznych miast w Polsce. Gdańsk, 309-325. Perlbach (wyd.) 1881-1882. Pommerellisches Urkundenbuch. Bd. 1-2, Danzing.
Simson P. 1913. Geschichte der Stadt Danzig. Bd. 1. Danzig.
Zbierski A. 1964. Port gdański na tle miasta w X-XIII wieku. Gdańsk.
Zbierski A., Cieślak E. (red.) 1978. Historia Gdańska. T. I. Do roku 1454. Gdańsk.

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

65

Start page:

133

End page:

149

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

DOI 10.23858/PA65.2017.011

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: