Object structure

Title:

Cmentarz parafialny w Opinogórze i kaplica grobowa hrabiów Krasińskich

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 1

Creator:

Górczyk, Wojciech Jerzy

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Opinogóra ; Krasiński ; cemetery

References:

Borkowski I. 2000. Śmierci tajemnicze wrota. Językowy świat inskrypcji nagrobnych, W: Dąbrowska A. i Anusiewicz J. (red.) Język a kultura. Językowy obraz świata i kultura, Wrocław,13, 343- 354.
Galicka I. i Sygietyńska H. 1977. Ciechanów i okolice, W: Galicka I. i Sygietyńska H. (red.) Katalog zabytków sztuki w Polsce, 10 [dawne województwo warszawskie], 1, Warszawa: Instytut Sztuki PAN.
Górczyk W. J. 2014. Kościół i kaplica grobowa Krasińskich w Opinogórze, Studia Mazowieckie, 9/23. Pułtusk-Ciechanów: Akadami Humanistyczna w Pułtusku i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie.103-111.
Górczyk W. J. 2015. Pułkownik Tadeusz Konstanty Wyleżyński. Pomiędzy powinnością oficera a powinnością Polaka. W: A. Szmyt (red.), Między irredentą a kolaboracją: ugoda, lojalizm i legalizm. Dusza Urzędnika – ludzie i ich kariery, Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko Mazurski, 165-180.
Górczyk W. J. 2016. Herb Franciszka barona Girardota, Muzealne Rozmaitości,1 (3), Opinogóra: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 8-9.
Grzybowski M.M. (red.), 2014. Materiały do dziejów Opinogóry na podstawie archiwaliów diecezjalnych płockich z lat 1820–1885, Płock.
Jendryczko D. 1982. Walory artystyczne pomników powązkowskich. W: Szwankowska H. i Olszewska B. (red.) Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Warszawa.
Kondratowicz Ł. 1985. Płaskorzeźby Julesa Franceschiego oparte na motywach utworów Zygmunta Krasińskiego, Roczniki Humanistyczne, 23(4), Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 7-18.
Kubalska-Sulkiewicz K. 2003. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa.
Kulikowski A. 2005. Wielki herbarz rodów polskich, Warszawa.
Lis W. (red.) 1978. Diecezja Płocka. Struktura personalno-administracyjna, Płock.
Morawski R. i Nieuważny A. 2008. Wojsko Polskie w służbie Napoleona. Gwardia: Szwoleżerowie, Tatarzy, Eklererzy, Grenadierzy, Warszawa.
Pigoń. S. (red.) 1963. Zygmunt Krasiński, Listy do ojca, Warszawa.
Rudkowski T. M. 2006. Cmentarz Powązkowski w Warszawie, Wrocław–Warszawa–Kraków.
Sudolski Z. (red.) 1975. Zygmunt Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej, 2, Warszawa.
Sudolski Z. 2006. Kobiety w życiu Zygmunta Krasińskiego (studium psychologiczno-obyczajowe), Opinogóra.
Witczak W. 1997. Francois Girardot 1773- 1831. Chirurg polskiego pułku szwoleżerów gwardii Napoleona I. Poznań.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

1

Start page:

39

End page:

53

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: