Object structure

Title:

Wypadki losowe oraz inne „wielkie niebeśpieczeństwa" w świetle księgi cudów i łask Matki Bożej Świętogórskiej (XVI-XVIII w.)

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 65 Nr 1

Creator:

Delimata-Proc, Małgorzata

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2017

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

book of miracles and graces ; accidents ; Gostyń ; icon of Our Lady of Święta Góra

References:

Cunningham Hugh. 1995. Children and Childhood in Western Society since 1500. Nowy Jork: Longman.
Delimata Małgorzata. 2004. Dziecko w Polsce średniowiecznej. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
Fridrich Alojzy. 1903. Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce 1. Kraków: Wydawnictwo Tow. Jez.
Gołębiowski Łukasz. 1831. Gry i zabawy różnych stanów w kraju całym, lub niektórych tylko prowincyach: umieszczony tu: kulig czyli szlichtada, łowy, maszkary, muzyka, tańce, reduty, zapusty, odnie sztuczne, rusałki, sobótki i. t. p.. Warszawa: N. Glücksberg.
Hofmeister A.. 1962. Puer, iuvenis, senex. Zum Verständnis der mittelalterlichen Altersbezeichnungen. In: (ed.) A. Brackman, Papstum und Kaisertum. Forschungen zur politischen Geschichte und Geisteskultur des Mittelalters. Monachium: Verlag der Münchner drucke, 287-316.
Jagla Jowita. 2009. Wieczna prośba i dziękczynienie. O symbolicznych relacjach między „sacrum” i „profanum” w przedstawieniach wotywnych z obszaru Polski Centralnej. Warszawa: Wydawnictwo Neriton.
Klonder Andrzej. 1989. Napoje fermentacyjne w Prusach Królewskich w XVI-XVII wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Koper K.. 2015. Sposoby niesienia pomocy w chorobach „prędkiego ratunku potrzebujących” w świetle XVIII i XIX-wiecznych poradników medycznych. In: A. Karpiński (ed.), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 259-314.
Kosznicki Michał. 1999. Kształcenie i wychowanie dzieci literaturze zachodniego chrześcijaństwa od I do IV wieku. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Lachs Jan. 1936. Krakowski cech chirurgów (cyrulików) r. 1477-1874. Lwów: Towarzystwo Naukowe.
Łukaszewicz Józef. 1858. Opis historyczny kościołów parochialnych w dawnej dyecezyi poznańskiej. t. 2. Poznań: Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego.
Magowska Anita. 1992. Kronika cudów dokonanych w kościele Bożego Ciała w Poznaniu jako compendium medicum. Kronika Miasta Poznania 3-4, 160-168.
Magowska Anita. 2011. Życie codzienne poznańskich lekarzy i chirurgów na przełomie XVI i XVII w. w świetle pośmiertnych spisów ruchomości. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 49 (2), 139-148.
Marcinkowski M.. 2010. Zabawki dzieci elbląskich. Prezentacja zbioru z badań wykopaliskowych. In: K. Kabacińska, D. Żołądź-Strzelczyk (ed.), Dawne i współczesne zabawki dziecięce. Poznań: Wydawnictwo Rys, 55-67.
Nowakowski (z Sulgostowa) Wacław. 1902. O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne. Kraków: Wydawnictwo L. Anczyca i Spółki.
Nowosielska E.. 2015. Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w.. In: A. Karpiński (ed.), Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku 2. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 219-257.
Paluch Adam. 1970. Trepanacja lecznicza i magiczna w Europie. Archiwum Historii Medycyny 33, 1-29.
Piotrowski Wiktor. 1996. Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600-1764). Jawor: Towarzystwo Miłośników Jawora.
Rutkowska-Płachcińska A. (ed.). 1978. Historia kultury materialnej Polski w zarysie (XIII-XV w.) 2. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Shahar Shulamith. 1990. Childhood in the Middle Ages. Londyn: Routledge.
Sokół Stanisław. 1937. Historia gdańskiego cechu chirurgów (1454-1820). Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Sokół Stanisław. 1967. Historia chirurgii w Polsce. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
Wiesiołowski Jacek. 1992. Funkcjonowanie poznańskiego kultu pątniczego w kościele Bożego Ciała (kon. XV-pocz. XVII wieku). Kronika Miasta Poznania 3-4, 128-159.
Witkowska Aleksandra. 1971. Miracula małopolskie z XIII i XIV wieku. Studium źródłoznawcze. Roczniki Humanistyczne 19 (2), 28-161.
Witkowska Aleksandra. 1984. Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
Witkowska A.. 1998. Kult Jacka Odrowąża w średniowiecznym Krakowie. In: H. Gapski (ed.), Christianitas et cultura Europae. Księga jubileuszowa profesora Jerzego Kłoczowskiego. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 170-179.
Zakrzewski Andrzej. 1995. W kręgu kultu maryjnego. Jasna Góra w kulturze staropolskiej, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

65

Issue:

1

Start page:

3

End page:

18

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: