Object structure

Title:

Jemiołowo – a countryside tower house in the Teutonic Order’s State in Prussia

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 29 (2016)

Creator:

Świętosławski, Witold

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Middle Ages ; the Teutonic Order’s State in Prussia ; a countryside tower house ; archaeology

Abstract:

The feature discovered at Jemiołowo was in all probability a vestige of a multi-storey building. Its overground part was constructed in half-timbered technique and it was provided with a stone cellar. The discovery is unique against the background of hitherto archaeological research on the Late Middle Ages and the beginning of the Modern Period in the territory of the Teutonic Order’s state in Prussia

References:

Lepówna B. 1998. XIII-wieczna wieża mieszkalno-obronna z Chmielna w województwie gdańskim. In: H. Kóčka- Krenz, W. Łosiński (eds.), Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum. Poznań, 438-447
Piniński J. 2007. Jemiołowo, gm. Olsztynek, pow. Olsztyn. „Wiadomości Numizmatyczne” 51 (1), 124-125
Plemięta. Średniowieczny gródek w ziemi chełmińskiej, ed. A. Nadolski, Warszawa, Poznań, Toruń 1985
Świętosławski W. 2008. Późnośredniowieczne militaria z reliktów wieży w Jemiołowie koło Olsztynka. „Acta Militaria Mediaevalia” 4, 189-198
Świętosławski W. 2009. Badania archeologiczne reliktów późnośredniowiecznej architektury w Jemiołowie (woj. warmińsko-mazurskie). In: A. Janowski, K. Kowalski, S. Słowiński (eds.), XVI Sesja Pomorzoznawcza, Szczecin 22-24 listopada 2007 r. Acta Archaelogica Pomoranica 3 (2), 91-98
Walenta K., Wójcik A. 1989. Archeologiczne badania weryfikacyjne kopca w miejscowości Leśno, gm. Brusy. „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 10, 57-71

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

29

Start page:

155

End page:

162

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.23858/FAH29.2016.016

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: