Object

Title: A forgotten helmet from Silniczka in Poland

Creator:

Rychter, Mariusz R. ; Strzyż, Piotr

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 29 (2016)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Abstract:

The paper discusses a well-preserved helmet discovered in the vicinity of an Early Medieval cemetery in Silniczka near Radomsko. The helmet was made from two pieces of metal sheet, which were riveted together. In its upper part the presence of copper and gold sheets was noticed. The helmet can be dated to the 11th-first half of the 12th c. and it belongs to unique finds from the territory of Poland

References:

Antoniewicz W. 1955. Niektóre dowody kontaktów słowiańsko-pruskich we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. „Wiadomości Archeologiczne“ 22 (3-4), 233-277
Arendt W. 1935. Der Nomadenhelm des frühen Mittelalters in Osteuropa. „Zeitschrift für Historisches Waffen- und Kostümkunde“, Neue Folge 5, 26-34
Augustyniak J. 1977. Wyniki badań wykopaliskowych i powierzchniowych w międzyrzeczu Warty i Pilicy (woj. częstochowskie) w latach 1969-1972. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna“ 24, 279-309
Bocheński Z. 1930. Polskie szyszaki wczesnośredniowieczne. Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Antropologii i Prehistorji 3. Kraków
D’Amato. R. 2015. Old and new evidence on the East-Roman helmets from the 9th to the 12th centuries. „Acta Militaria Mediaevalia” 11, 27-159.
Gaerte W. 1923. Ein altpreussicher Helm. „Zeitschrift für Historisches Waffen- und Kostümkunde“, Neue Folge 1 (2-3), 41-42
Gradowski M. 1980. Dawne złotnictwo technika i terminologia. Warszawa
Hejdova D. 1964. Přilby raného středověku. „Sborník Národního Muzea v Praze, Řada A – Historicka“ 18 (1-2), 41-99
Kalmár J. 1971. Régi magyar fegyverek. Budapest
Kиpпичников A. H. 1958. Русские шлемы X-XIII вв. „Советская археологя“ 4, 47-69
Kиpпичников A. H. 1971. Древнерусское орyжие, вып. 3. Доспех, коплекс боевых средств IX-XIII вв. Археологиа СССР. Свод археологических источников E1-36. Ленинград
Kиpпичников A. H. 2009. Раннесреднебекобые золоченые шлемы новые находки и наблюдения. Caнкт-Петерург
Nadolski A. 1954. Studia nad uzbrojeniem polskim w X, XI i XII wieku. Łódź
Nadolski A. 1960. Uwagi o wczesnośredniowiecznych hełmach typu wielkopolskiego. „Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria archeologiczna“ 5, 99-124
Nadolski A. 1994. Lądowa technika wojskowa od połowy X do połowy XII wieku. In: A. Nadolski (ed.), Polska technika wojskowa. Warszawa, 31-107
Pudło P. 2012. Wczesnośredniowieczne miecze z terenu Polski na tle europejskim. Systematyka, technologia produkcji, zdobienia. Unpublished doctoral dissertation, University of Łódź
Sikora J. 2009. Ziemie centralnej Polski we wczesnym średniowieczu. Studium archeologiczno-osadnicze. Łódź
Somerfeld-Sarnowska W. 1939-1948. O tzw. szyszakach wczesnośredniowiecznych. „Wiadomości Archeologiczne“ 16, 316-321
Šnajdrová E. 2014. Arma ofensiva et defensiva. Historické zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea. Praha
Strobin J. 2015. Okucie typu balteus jako przykład technik zdobniczych w złotnictwie barbarzyńskim młodszego okresu rzymskiego. In. M. Kurzyńska, Linowo, stanowisko 6. Birytulane cmentarzysko kultury wielbarskiej z północno-wschodniej części ziemi chełminskiej. Grudziądz, Toruń, 177-190
Strzyż P. 2006. Uzbrojenie we wczesnośredniowiecznej Małopolsce. Acta Archaeologica Lodziensia 52. Łódź

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

29

Start page:

105

End page:

113

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61247 ; 10.23858/FAH29.2016.012

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Dec 19, 2016

Number of object content hits:

423

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/80442

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information