Object structure

Title:

Professor Tadeusz Poklewski-Koziełł and the Research on the Development of the Agriculture Technology in Medieval and Modern Poland

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 29 (2016)

Creator:

Maik, Jerzy

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology of Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2016

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Professor Tadeusz Poklewski-Koziełł ; agriculture technology ; medieval Poland ; modern Poland

Abstract:

One of the specializations at the Łódź Center of the Institute of Archaeology and Ethnology PAS is research on agricultural techniques in Middle Ages and in modern times. The research was initiated in the sixties of the 20th c. by Professor Tadeusz Poklewski by excavations in the region of Spicymierz, in central Poland. During the excavations he discovered traces of plowing with a moldboard plow dated to the 8th-10th c. Furthermore, on the basis of pottery scattering, he demarcated fields measuring around 5 ha each. The pottery found its way to the fields together with the compost, with which the fields were fertilized. It helped to determine the chronology of 7 fields to the 10th-12th c. and of 8 other ones to the 12th -14th c. In later years Professor did not lead any excavations of his own, which would relate to research on the history of agriculture, but he showed interest in such excavations, helped interpreting them. The archaeological material was analyzed under his guidance. On the route of the future highway, in Piaski-Nowa Wieś near Łowicz, Piotr Strzyż discovered 5 ditches, all parallel to each other. It was Professor Poklewski, who pointed to their similarity with the discoveries of Władysław Filipowiak in Dobropole, Pomerania, and helped this way to interpret them as traces of plowing with a one-sided moldboard plow. Also on the route of another future highway, in Pomorzany near Kutno, the expedition of the Łódź Center examined the remains of a grange, which functioned there from the 14th c., geared towards animal husbandry. In the beginning of the 19th c. the grange was relocated and in its place arable fields were established. The analysis of grange excavations was prepared and published under the editorship of Professor T. Poklewski. Research on agricultural techniques carried out by Professor T. Poklewski at the Łódź Center of IAE PAS allow to learn and understand not only the development of technology, the discoveries and inventions, but also the work of an ordinary man – the producer

References:

Baranowski B. 1978. Zdobywanie surowców organicznych. In: A. Keckowa, D. Molenda (eds.), Historia kultury materialnej w zarysie 3 od XVI do połowy XVII w. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk,76-109
Filipowiak W. 1972. Z badań nad wczesnośredniowieczną wsią zachodniopomorską (Dobropole, pow. Kamień). „Archeologia Polski” 17 (1), 167-194
Jakimowicz T. 1994. „Ku pożytkowi i pożytkowi i piękności”. O zabudowie folwarków w Wielkopolsce. In: T. Jakimowicz (ed.) Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski. Poznań, 17-27
Maik J. 2013. Zabytki nieruchome. Pomorzany. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 43-50
Maik J. 2013. Ośrodek Badań nad Dawnymi Technologiami IAE PAN w Łodzi (IAE PAN Centre for Research on Ancient Technologies in Łódź). In: D. Główka, T. Herbich, M. Mogielnicka-Urban, O.M. Przybyłowicz (eds.), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 1953-2013. Warszawa, 47-53
Nowacki H. Folwark w dziejach rolnictwa wielkopolskiego. In: T. Jakimowicz (ed.) Architektura niedostrzegana. Budownictwo folwarczne Wielkopolski. Poznań, 7-15
Pataky D., Marjai I. 1977. Żaglowce w sztuce. Warszawa
Poklewski T. 1975. Spicymierska włość grodowa w średniowieczu. Obraz gospodarczy. Łódź
Poklewski-Koziełł T. (ed.) 2013. Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź
Poklewski-Koziełł T. 2013. Układ przestrzenny folwarku w Pomorzanach. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 51-56
Poklewski-Koziełł T. 2013. Wielka rekultywacja. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 14. Łódź, 83-87
Rozbicka M. 1999. Siedziby średniej i drobnej szlachty na północno-zachodnim Mazowszu w drugiej połowie XVIII i pierwszej połowie XIX w. Warszawa
Strzyż P. (ed.) 2009. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stanowisku Piaski – Nowa Wieś, st. 4, gm. Nieborów, pow. Łowicz, woj. Łódzkie. Archeologiczne badania ratownicze na trasie autostrady A2 (stanowisko na mapie zbiorczej 52-53, AZP 60-57). Manuscript in Archives of IAE PAS in Łódź
Topolski J. 1964. Narzędzia do uprawy ziemi. In: Zarys historii gospodarstwa wiejskiego w Polsce 2. Warszawa, 126-134

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

29

Start page:

75

End page:

82

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

10.23858/FAH29.2016.009

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: