RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Dělnický dům a proměny sociálně vyloučené oblasti. Případová studie lokality Brno-Cejl

Creator:

Brožovičová, Klára ; Pospíšilová, Jana

Date issued/created:

2015

Resource type:

Text

Subtitle:

Journal of Urban Ethnology 13 (2015)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The first textile factory in the former cadastral municipality Horní a Dolní Cejl (Upper and Lower Cejl, today Brno-North) was established in the 1750s. At the beginning of the 19th century there were already seven large textile factories in the area. In the first half of the 19th century, two– or multi-storey courtyard balcony apartment houses were built, providing accommodation to textile factory workers who came to Brno from the surrounding villages. Brno was called the Moravian Manchester at that time. The character of a manual workers’ suburb has been preserved in the Cejl locality until now. The locality has been described as socially excluded, with a high percentage of Roma inhabitants living in unsuitable and run-down flats. At the same time, the locality reflects a selective process of gentrification alongside globalization. Qualitative research of two selected three-storey courtyard balcony houses was conducted between 2007–2010 within the CONDENSE project supported by VolkswagenStiftung (Socio-Spatial Consequences of Demographic Change in Central Eastern European Cities. Potentials and Limits of an Exchange of Experiences from Western Europe and Eastern Germany). The research further focused on the gentrification process in the locality while exploring goals and strategies of the participants and their impact on the integration process or exclusion of the Roma inhabitants of the locality

References:

Beranská V., Uherek Z. 2014, Analýza uživatelů a užívání městského veřejného prostoru hl. m. Prahy. Závěry a doporučení, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Otevřená společnost, o. p. s, Praha, s. 5-8
Brožovičová K. 2013, Gentrifikace: Příležitost integrace? Případová studie lokality Brno Zábrdovice (diplomová práce, Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno), http://is.muni.cz/th/109147/fss_m_b2/, 25.10.2014
Ferencová M., Nosková J. (ed.) 2009, Paměť města. Obraz města, veřejné komemorace a historické zlomy v 19.–21. století, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Statutární město Brno – Archiv města Brna, Ústav etnológie SAV, Brno
Ferrarotti F. 2003, On the Science of Uncertainty. The Biographical Method in Social Research, Lexington Books, Oxford
Fischer G., Pospíšilová J. 2005, Multikulturalität und Multiethnizität in Brünn zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Tendenzen und Fragen, „Volkskunde in Sachsen“, Vol. 17, s. 189-205
Fojtík K. 1953, Příspěvek k poznání způsobu života dělnické třídy v Brně v druhé polovině 18. a v první polovině 19. století, „Český lid“, Vol. 40, s. 58-65, 224-226
Fojtík K. 1959, Tři typy dělnických obydlí v Brně. Od nejstarší kolonie k nouzovým sídlištím, „Brno v minulosti a dnes“, Vol. 1, s. 23-40
Fojtík K. 1963, Dům na předměstí. Etnografická studie o životě obyvatel činžovního domu v Brně, „Brno v minulosti a dnes“, Vol. 5, s. 45-68
Geertz C. 2000, Interpretace kultur, Slon, Praha
Glass R. 1964, London: aspects of change, „Centre for Urban Studies“, No. 3, MacGibbon & Kee, London, s. 342
Gößwald U. (ed.) 1996, Schillerpromenade 27, 12049 Berlin EIN HAUS IN EUROPA: Zum Wandel der Großstadtkultur am Beispiel eines Berliner Mietshauses, Verlag für Sozialwissenschaften, Berlin
Hann Ch. 2007, Rozmanité časové rámce antropologie a její budoucnost ve střední a východní Evropě, “Sociologický časopis”, Vol. 43, No. 1, s. 15-30
Haase A., Steinführer A., Kabisch S., Grossmann K., Hall R. (eds.) 2011, Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century, Ashgate Publishing Limited, Surrey
Chamberlayne P., Bornat J., Wengraf T. (ed.) 2000, The Turn to Biographical Methods in Social Science. Comparative issues and examples. Introduction. The biographical turn. Routhlege, London and New York
Karpińska G. E. 2012, Miasto kultury w EC-1. O nowej łódzkiej tradycji, [in:] Karpińska G. E. (ed.), Antropolog w mieście i o mieście, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław – Łódź, s. 135–154
Langrová M. 2008, Bytová otázka dělníků v Brně v letech 1890-1910 na příkladu ulice Cejl, „Brno v minulosti a dnes“, Vol. 21, s. 219-237
Lees L. 2008, Gentrification and social mixing: towards an inclusive urban renaissance?, „Urban Studies“, Vol. 45, No. 12, s. 2449-2470
Ley D. 1986, Alternative explanations for inner-city gentrification, “Annals of the Association of American Geographers”, Vol. 76, s. 521-535
Luther D. 2002, Mikrosvety a (makro)svet města, “Slovenský národopis“, Vol. 35, s. 467-479
Niedermüller P. 1987, Mestská kultúra – ľudová kultúra, „Slovenský národopis“, Vol. 35, s. 467-479
Nosková J. Čermáková J. 2013, Měla jsem moc krásné dětství. Vzpomínky německých obyvatel Brna na dětství a mládí ve 20.–40. letech 20. století, Etnologický ústav AV ČR, Brno
Novotná A. 2007, Gentrifikace: Případ Prahy – Holešovic? Bakalářská diplomová práce. Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno
Pavelčíková N. 2008, Jak Romové šli do města. Proměny romské kultury v kontaktu s městským prostředím, „Archiwum Ethnograficzne“, Vol. 48, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław – Kraków, s. 209-216
Pospíšilová J., Mair J. 2011, Tenure Change and Sociability: Transformation of Neighbourly Relations, [in:] Haase A., Steinfuhrer A., Kabisch S., Grossmann K., Hall R. (eds.), Residential change and demographic challenge : the inner city of East Central Europe in the 21st century, Ashgate Publishing Limited, Surrey, s. 277-297
Pospíšilová J., Vaishar A., Steinführer A. 2009, Brno z pohledu etnologie, geografie a sociologie, „Národopisný věstník“, Vol. 68, No. 1, s. 45-57
Sirovátka O. 1992, Antagonizmy a soudržnost ve městě, „Slovenský národopis“, Vol. 40, s. 27-32
Sirovátka O. 1993, Povaha a kořeny lidové kultury na Brněnsku, [in:] Sirovátka O. et. al., Město pod Špilberkem. O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí, Brno, s. 8-19
Smith N. 1996, The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City, Routhledge, London
Sociologický výzkum Brna, 1949 „Sociologická revue“, Vol. 15, s. 33-67
Steinführer A. 2003, Sociálně prostorové struktury mezi setrvalostí a změnou. Historický a současný pohled na Brno, „Sociologický časopis“, Vol. 39, No. 2, s. 169-192
Steinführer A, Pospíšilová J., Grohmannová J. 2009, Ne/nápadné proměny vnitřního města v postsocialistickém období. Sociologický a etnologický výzkum v Brně, [in:] Ferenčuhová S., Hledíková M., Galčanová L., Vacková B. (eds.) Město: proměnlivá nesamozřejmost, Brno, s. 129-152
Sýkora L. 2005. „Gentrification in post-communist cities“, [in:] Atkinson, R., Bridge, G. (eds.) Gentrification in a Global Context. The new urban colonialism, Oxon, Routledge, London, s. 90-105
Terkel S. 1968, Division street: America, Avon Books, New York
Vaishar A. a kol. 2009, Současný vývoj vnitřních oblastí Brna a Ostravy, „Studia Geographica“, Vol. 100, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno
Vašečka I. 2002, Utváranie sa problémových rómských zoskupení v mestách ČR, [in:] Sirovátka T. (ed.), Menšiny a marginalizované skupiny v České republice, Masarykova univerzita, Georgetown Brno, s. 245-262
Vavroch M. 2014, Pilotní výzkum v etnografii – bariéry v interakci mezi Romy a majoritou, „Lidé města – Urban people“, Vol. 16, No. 1, s. 99-124
Whyte, W. H. 1988, The City: Rediscovering the Center, Doubleday, New York
Zukin S., Trujillo V., Frase P., Jackson D., Recuber T., Walker A. 2009, New Retail Capital and Neighborhood Change: Boutiques and Gentrification in New York City, „City & Community“, Vol. 8, No. 1, s. 47-64

Relation:

Journal of Urban Ethnology

Volume:

13

Start page:

157

End page:

176

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:60571 ; 1429-0618

Source:

IAiE PAN, call no. P 714 ; IAiE PAN, call no. P 1505 ; click here to follow the link

Language:

cze

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 11, 2021

In our library since:

Dec 2, 2016

Number of object content hits:

119

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/78955

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information