Object

At an intersection of Eastern and Western Christian traditions: The miraculous image of the Blessed Virgin Mary of Aglona
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: At an intersection of Eastern and Western Christian traditions: The miraculous image of the Blessed Virgin Mary of Aglona

Creator:

Ładykowska, Agata

Date issued/created:

2007

Resource type:

Text

Subtitle:

Ethnologia Polona 28 (2007)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Abstract:

Miraculous images belong to the religious traditions of both Western and Eastern Christianity. In spite of significant theological differences dividing the two streams of Christianity with regard to attitudes towards iconic representations, many similarities are noticeable, especially on the level of popular religious practice. The ethnographies of communities living at meeting points of both above mentioned traditions, in religious borderlands, provide especially clear examples. This essay draws on the long-term field research carried out in one such borderland, the Latvian province of Latgale (formerly Polish Livonia) and its religious centre, Aglona. Borderland social practice shows that particular religious groups tend to "appropriate" the representations of saints by placing them in their own respective aesthetic conventions, or, sometimes, in their respective shrines. This, however, does not lead to substantial social divisions in a particular local community. The results of this study suggest that, for the local religious cult, both nuances of iconography and artistic value have less meaning than local social relationships

References:

Barącz S. 1891, Cudowne obrazy Matki Najświętszej w Polsce, Lwów
Bułgakow S. 1992, Prawosławie. Zarys nauki Kościoła Prawosławnego, Białystok.Warszawa
Chodźko D. 1856, Agłona, Pamiętnik Religijno-Moralny. Czasopismo ku zbudowaniu i pożytkowi tak duchownych jako i świeckich osób, t. 31, pp. 119-165
Czarnowski S. 1956 Dzieła, t. 1, N. Assorodobraj, St. Ossowski eds, Warszawa, pp. 88-107
Eliade M. 1993, Traktat o historii religii, Łódź
Evdokimov P. 2003, Prawosławie, Warszawa
Evdokimov P. 2003, Sztuka ikony. Teologia pękna, Warszawa
Fairbairn D. 2002, Eastern Orthodoxy through Western Eyes, Lousville/London
Fernandez J.W. 1965, Symbolic consensus in a Fang Reformative Cult, American Anthropologist, New Series, vol. 67, No. 4, pp. 902-929
Florenski P. 1997, Ikonostas i inne szkice, Białystok
Forstner D. 1990, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa
Freedberg D. 1991, The Power of Images, Chicago
Fridrich A. 1911, Historye cudownych obrazów NMP w Polsce, Kraków
Grishin A. 2007, Eastern Christian Iconographic and Architectural Traditions [in:] The Blackwell Companion to Eastern Christianity, K. Parry ed., Malden: Blackwell
Hann C. 1988, Christianity’s Internal Frontier. The case of Uniates in South-East Poland, Anthropology Today, vol. 4, No. 3, pp. 9-13
Herzfeld M. 1990, Icons and identity: religious orthodoxy and social practice in rural Crete, Anthropological Quarterly, vol. 63, No. 3, pp. 109-121
Kamińska R. 1994, Ważniejsze zabytki malarstwa dekoracyjnego Łatgalii XVII.XIX wieku, [in:] Kultura polska na Łotwie, Ryga
Kamińska R. 1995, Prace malarzy polskich w zbiorach rezydencji ko.cio³ów Łatgalii, [in:] Łotwa . Polska. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. .Polsko-łotewskich związków politycznych,ekonomicznych i kulturalnych od XVI w. do 1940 roku.. (organizowanej w 200-lecie Insurekcji Ko.ciuszkowskiej 1794 r. w Kurlandii), J. Sozañski ed., Ryga
Kamińska R. 2004, Cudowne obrazy Matki Boskiej w Inflantach Polskich. Wzory ikonograficzne i lokalne interpretacje, [in:] Litwa i Polska. Dziedzictwo sztuki sakralnej, W. Boberski, M. Milanowska eds, Warszawa
Kanon... 1984, Kanon jako kategoria bizantyjskiej estetyki, [in:] Ikona. Symbol i wyobrażenie, E. Bogusz ed., Warszawa, pp. 61-67
Kenna M. E. 1985, Icons in Theory and Practice: An Orthodox Christian Example, History of Religions, vol. 24, No. 4, pp. 345-368
Kolberg O. 1966, Dzieła wszystkie, t. 53 . Litwa, Wrocław. Poznań
Kowalewiczowa M. 1984, Wokół peregrynacji Mikołaja Lanckorońskiego, t. 5, pp. 62-68
Księga... 1905, Księga pamiątkowa Maryańska ku czci pięćdziesięciolecia ogłoszenia Dogmatu o Niepokalanemu Poczęciu NMP , t. 2, p. 1, Lwów-Warszawa
Łukaszuk T. D. 1993, Obraz święty . ikona w życiu, w wierze i w teologii kościoła. Zarys teologii świętego obrazu, Częstochowa . Jasna Góra . Skałka
Łukaszuk T. D. 1998, Obraz święty . ikona w kulcie Maryi na Wschodzie i na Zachodzie, [in:] Nosicielka Ducha . Pneumatofora. Materiały z Kongresu Mariologicznego Jasna Góra 18.23 sierpnia 1996, bp. J. Wojtkowski, S.C. Napiórkowski eds, Lublin
Manteuffel G. s. d., Pierwiastki cywilizacji nad dolną Dźwiną, s. 1
Manteuffel G. 1879, Inflanty Polskie poprzedzone ogólnym rzutem oka na siedmiowiekową przeszłość całych Inflant, Poznań
Manteuffel G. 1905, Z dziejów Kościoła w Inflantach i Kurlandyi (od XVII do XX stulecia), Warszawa
Novickis A. 1929, Aglona, Katolu Dzeive, Riga, nr 9
Pelikan J. 2003, The Christian Tradition, part 2: The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), Chicago
Prasał A. 1996, Mały słownik ikon maryjnych, Warszawa
Przybył E. 1999, W cieniu Antychrysta. Idee staroobrzędowców w XVII w., Kraków
Przybył E. 2000, Prawosławie, Kraków
Quenot M. 1997, Ikona. Okno ku wieczności, trans. H. Paprocki, Białystok
Redfield R. 1956, Peasant society and culture, Chicago
Sozański J. 1994, Polska architektura i sztuka sakralna na ziemiach łotewskich (ważniejsze zabytki z okresu od XVI do XX wieku, [in:] Kultura polska na Łotwie, Ryga
Sulikowska A. 1998, Domowy ikonostas. Ikony staroobrzędowców i kult wizerunków w czasach współczesnych), Polska Sztuka Ludowa . Konteksty, t. 52, No. 1, pp. 43-45
Śnieżyńska-Stolot E. 1984, Kult italo-bizantyjskich obrazów maryjnych w Europie środkowej w w. XIV, Studia Claromontana, t. 5, pp. 14-26
Ševels A. 2002, Agłona czyli Las Jodłowy, Miejsca święte 7/2002, pp. 21-26
Ševels A. 2002, Kult Matki Bożej Agłońskiej, MA Dissertation, Lublin
Ševels A. 2002, Patronka Łotwy, Miejsca święte 7/2002, pp. 27-29
Tatarkiewicz W. 2005, History of Aesthetics, T. II, Continuum International Publishing Group, London
Tokarska-Bakir J. 2000, Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych. Wielkie opowieści. Kraków
Trūps H. 1993, Aglonas baznīcas un klostera vēsture, Katoļu Dzeive, nr 8
Uspienski L. 1993 Teologia ikony, Poznań
Wacław z Sulgostowa ks. (Nowakowski E.) 1902, O cudownych obrazach w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej. Wiadomości historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków
Wolicka E. 2004, Święty obraz - objawienie czy opowieść?, Znak, No. 6, pp. 43-57
Zajas K. 2008, Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Universitas, Kraków
Zowczak M. 2000, Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej, Wrocław

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

28

Start page:

103

End page:

124

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61465 ; 0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 9, 2017

Number of object content hits:

11

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/77349

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information