RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Man and environment on the Oder river in prehistoric and early historic times: Polish-German research project

Creator:

Leciejewicz, Lech (1931–2011)

Date issued/created:

2005

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 43 (2005)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The initiative for joint studies on man and environment on the Oder in prehistoric and early historic times came from the German side in 1992. A team of researchers directed by Dr Eike Gringmuth-Dallmer of the German Archaeological Institute in Berlin proposed to investigate the issue on the example of the lower and middle Oder River basin. On behalf of the Polish side the program was coordinated by the Wroclaw branch of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences. With interdisciplinary research as a general assumption, archaeological and natural sciences investigations were undertaken in conjunction with processing of earlier source material, including especially botanical and osteological remains, and importantly palinological analyses. The results of work over a six-year period, from 1994 to 1999, were presented in a collective publication Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit (Mainz am Rhein 2002). The investigations verified many older opinions concerning anthropogenic change in the natural environment of the Oder River basin from the final Paleolithic to the Middle Ages; they also expanded substantially the source database. The Oder Project is proof that it is essential to consider river function in a broader environmental context, taking into account all the interactions and transformations taking place in the natural and cultural landscapes

References:

Gringmuth-Dallmer, E. ed. 1996-1998. Beiträge zum Oder-Projekt. Vol. 1-5. Berlin
Dzieduszycki, W. and M. Kupczyk 1993. Goplo i człowiek. Poznań
Filipowiak, W. 1995. Die Bedeutung der Binnenschiffahrt im Odergebiet. Germania 73: 481-93
Filipowiak, W. 2000. Kilka uwag do żeglugi odrzańskiej okolo 1000 roku. In Śląsk okob roku 1000,185-8. Wroclaw
Gediga, B. ed. 1997. Rola Odry i Łaby w przemianach kidturowych epoki brązu i epoki żelaza. Wrocław
Gringmuth-Dallmer, E. and L. Leciejewicz eds 2002. Forschungen zu Mensch und Umwelt im Odergebiet in ur- und frühgeschichtlicher Zeit. Mainz am Rhein
Jankuhn, H. 1977. Einfuhrung in die Siedlungsarchäologie. Berlin
KDS 1956-1958. Kodeks Dyplomatyczny Śląska. I-II. Wroclaw
Kultuniak, J. ed. 1992-1002. Rzeki. Kultura — cywilizacja — historia. Katowice
Kurnatowscy, Z. i S. 1996. Znaczenie komunikacji wodnej dla społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. In Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej, 1: 117-23. Wroclaw
Kurnatowski, S. 1978. Funkcje analizy osadniczej w procesach badawczych nauk geograficznych i historyczno-społecznych ze szczególnym uwzględnieniem archeologii i prahistorii. Przegląd Archeologiczny 26:147-87
Latalowa, M. 1994. Gospodarka mezolityczna i początki rolnictwa na obszarze polskiego pobrzeża Bałtyku w świetle danych palinologicznych. In Warsztaty Archeobotaniczne Lgolomia 1990—1991— 1992—1993, K. Wasylikowa (ed.), 135-53. Kraków
Latalowa, M. 1999. Palaeoecological reconstruction of the environmental conditions and economy in early medieval Wolin — against a backround of the Holocen history of the landscape. Acta Palaeobotanica 39: 183-271
Leciejewicz, L. 1989. Słowianie Zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy. Wroclaw
Leciejewicz, L. and E. Gringmuth-Dallmer eds 1996. Człowiek a środowisko w środkowym i dolnym Nadodrzu. Badania nad osadnictwem pra- i wczesnodziejowym. Wrocław
Mazurowski, R. ed. 1998. Archeologiczne badania ratownicze wzdłuż trasy gazociągu tranzytowego. 1. Ziemia Lubuska. Poznań
Moździoch, S. ed. 1999. Centrum i zaplecze we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Wroclaw
Moździoch, S. 2000. Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu. Wroclaw
PUB 1970. Pommerches Urkundenbuch. I.K. Conrad (ed.). Graz
Rębkowski, M. 2001. Pierwsze lokacje miast w księstwie zachodniopomorskim. Przemiany przestrzenne i kulturowe. Kołobrzeg
Tobolski, K. ed. 1991. Wstęp do paleoekologii Lednickiego Parku Krajobrazowego. Poznań

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

43

Start page:

143

End page:

156

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information