RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Ceramological archaeometry in Poland: the outline of history and problems

Creator:

Kobylińska, Urszula

Date issued/created:

2008

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 46 (2008)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The article presents the main trends of the laboratory investigations on ancient pottery in Polish archaeology and the most important moments in history of this trend of investigations in the 20th century. The article contains bibliography of books and papers on the subject of ceramological archaeometry published by Polish authors

References:

Adamiec, G. and A. Bluszcz 1994. Termoluminescencyjne datowanie neolitycznej ceramiki z terenu Małopolski (okolice Kazimierzy Wielkiej). Światowit 39: 157–181
Auch, M. 2004. Wczesnośredniowieczna ceramika szkliwiona z Chełma, woj. lubelskie. Archeologia Polski 49: 49–94
Auch, M. 2005. Podkrakowska ceramika biała w świetle nowszych badań fizykochemicznych. In Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko i L. Kajzer (eds), 83–106. Kielce – Łagów.
Auch, M. 2007a. Produkcja średniowiecznej ceramiki szkliwionej w osadzie garncarskiej w Przemyślu na Zasaniu. Archeologia Polski 52: 131–75
Auch, M. 2007b. Zaplecze surowcowe ceramiki „chodlikowskiej” w świetle wstępnych badań. In Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006, P. Lis (ed.), 35–44. Kazimierz Dolny
Auch, M. and K. Skrzyńska 2004. Szkliwione płytki posadzkowe z Góry Zamkowej w Drohiczynie. In Hereditatem cognoscere, Z. Kobyliński (ed.), 229–46. Warszawa
Bakiera, S., A. Sikorski and A. Wójciak 1988. Z badań laboratoryjnych nad własnościami fizycznymi ceramiki z osady w Warszkowie na Pomorzu Środkowym. Fontes Archaeologici Posnanienses 36 (1987/1988): 129–36
Baranowski, M., E. Bobryk, M. Daszkiewicz and G. Schneider 2006. Vergleich makroskopisch bestimmter Keramikwaren und chemischer Gruppierung am Beispiel römischer und spätantiker Gebrauchskeramik aus Novae und Risinium. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2006, Jahrestagung in Stuttgart, 160–2
Baranowski, M., E. Bobryk, M. Daszkiewicz, G. Schneider and J. Schreiber 2007. Possibilities and limitation of macroscopic determination of pottery fabrics in the field. In Vessels: inside and outside, EMAC 07, 9th European meeting on ancient ceramics, 24–27 October 2007, Hungarian National Museum, Budapest, Hungary. Abstract volume. K. Biró, V. Szilágyi and A. Kreiter (eds), no. P2. Budapest. Internet: http://www.ace.hu/emac07/abstract/P02-Abstract-Baranowski.pdf
Bazielich, M. 1986. Ze studiów porównawczych nad technologią produkcji ceramiki kultury Gava z terenu Węgier oraz ceramiki tej kultury odkrytej w rejonie Krakowa-Nowej Huty. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 10: 59–69
Biernacka, A. 2008. Badania fraktograficzne oraz analiza składu chemicznego starożytnej ceramiki. Unpublished MA dissertation, Warsaw University of Technology, Department of Material Science and Engineering
Bis, M. 2005. Badania laboratoryjne naczyń z glin kaolinowych z Solca nad Wisłą. In Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko and L. Kajzer (eds), 161–81. Kielce – Łagów
Bis, M. 2007. Z problematyki polskich badań składu chemicznego ceramiki późnośredniowiecznej i nowożytnej metodą fluorescencji rentgenowskiej. Archeologia Polski 52: 186–202
Bluszcz, A. and M.F. Pazdur 1993. Datowanie metodą termoluminescencji zabytkowej ceramiki z grodziska w Haćkach na Podlasiu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Matematyka – Fizyka 70. Geochronometria 9: 47–67
Błażejewski, A. 2008. Roman Period wheel-thrown pottery finds from the Barycz River valley. Imported or local products? In Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski (ed.), 105–9. Wrocław
Bobryk, E., M. Daszkiewicz, J. Häser and G. Schneider 2008. Down-up sampling classification of pottery from Oman using MGR-analysis. Abstract in 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Rome, 5–10 May 2008, P. Matthiae (ed.). Internet:: http://www.6icaane.it/Posters.pdf
Bobryk, E., M. Daszkiewicz, G. Schneider and M. van Ess 2008. Archaeoceramological studies of pottery from late Uruk to Seleukid/late Parthian periods in Uruk. Abstact in 6th International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East. Rome, 5–10 May 2008, P. Matthiae (ed.) 2008. Internet: http://www.6icaane.it/Posters.pdf
Brüggler, M. and M. Daszkiewicz 2004. Spätantike Glasherstellung im Hambacher Forst. Ergebnisse der Laboranalysen vom Fundplatz HA 132. Kölner Jahrbuch 37: 805–18
Buko, A. 1975. Badania laboratoryjne ceramiki we francuskich ośrodkach naukowych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 23 (3): 439–46
Buko, A. 1976. Niektóre aspekty współczesnych badań nad zagadnieniem pochodzenia ceramiki zabytkowej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 24 (4): 611–20
Buko, A. 1981. Wczesnośredniowieczna ceramika sandomierska. Wrocław
Buko, A. 1984. Problems and research prospects in the determination of the provenance of pottery. World Archaeology 15 (3): 348–65
Buko, A. 1990. Ceramika wczesnopolska. Wprowadzenie do badań. Wrocław
Buko, A. 1997. Ceramika wczesnośredniowieczna, późnośredniowieczna i nowożytna. In Kleczanów. Badania rozpoznawcze 1989–1992, A. Buko (ed.), 173–217. Warszawa
Buko, A., T. Dzieńkowski and J. Kusiak 2008. Próba datowania ceramiki wczesnośredniowiecznej metoda termoluminescencji: przykład badań zespołu grodowego w Busównie. Archeologia Polski 53 (1): 25–49
Buko, A. and W. Pela (eds) 1997. Imported and locally produced pottery: methods of identification and analysis. Warszawa.
Buko, A. and Z. Werfel 1977. Zastosowanie kwantometru do badania składu chemicznego ceramiki zabytkowej. Archeologia Polski 22 (2): 301–28
Brzostowicz, M., A. Sikorski and A. Wójciak 1997. Wartości techniczne i użytkowe wielkopolskich naczyń glinianych z IX–X wieku. Fontes Archaeologici Posnanienses 38: 5–12
Czyszek, Z. and W. Czyszek 1982. Datowanie ceramiki metodą archeomagnetyczną. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 2: 81–95
Daszkiewicz, M. 1994. Badania fizyko-chemiczne ceramiki zabytkowej na przykładzie późnośredniowiecznej ceramiki płockiej. In Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, A. Gruszczyńska and A. Targońska (eds), 245–7. Rzeszów
Daszkiewicz, M. 1995. Ein Vorschlag zur Klassifizierung keramischer Massenfunde unter stufenweiser Anwendung einfacher und aufwendiger Untersuchungsmethoden. In Archäometrie and Denkmalpflege, Kurzberichte 1995, 75–7. Bochum
Daszkiewicz, M. 1998. Die mittelalterliche Keramik von Płock (Polen) als Beispiel für die Anwendungsmöglichkeiten physikalischer und chemischer Untersuchungen auf Massenfunde. In Frühmittelalterliche Graphittonkeramik in Mitteleuropa – Naturwissenschaftliche Keramikuntersuchungen, Internationale Tagungen in Mikulčice, L. Polaček (ed.), vol. 4, 257–73. Brno
Daszkiewicz, M. and E. Bobryk 1997. Chemical and mineralogical composition and some technological parameters of medium-coarse ware from Tell Rad Shaqrah. Polish Archaeology in the Mediterranean 9: 224–35
Daszkiewicz, M. 1998. Untersuchung und Charakterisierung von „Fehlbränden”. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 1998, 90–2. Würzburg
Daszkiewicz, M. 2003. Raw material classification of Mesolithic to Early Islamic pottery from the Mesolithic to Early Islamic period from the Karima-Abu Hamad region (Sudan). Gdańsk Archaeological Museum African Reports 2: 73–76
Daszkiewicz, M. 2004. Wasters from Spodnja Hajdina – determination of “firing” temperatures. In J. Istenič and M. Tomanič Jevremov, Poetovian wasters from Spodnja Hajdina near Ptuj. Arheološki vestnik 55: 313–41
Daszkiewicz, M. 2005. Analiza składu chemicznego oraz mineralogiczno-petrograficznego ceramiki kultury pucharów lejkowatych z Brodów Pomorskich. In Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, XIV Sesja Pomorzoznawcza, M. Fudziński and H. Paner (eds), vol. 1, 133–44. Gdańsk
Daszkiewicz, M., E. Bobryk, P. Dyczek and G. Schneider 2000. Chemical and mineralogical composition of Roman amphorae from Novae and some other sites in Bulgaria – first results. Novensia 12: 23–41
Daszkiewicz, M., E. Bobryk, M. El-Tayeb, E. Kołosowska and G. Schneider 2002. Composition and technology of pottery from Neolithic to Christian periods from Jebel el-Ghaddar and from the Karima-Abu Hamed region, Sudan. Archéologie du Nil Moyen 9: 65–87
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and P. Ranachowski 1997. Kuchenna ceramika zabytkowa – badanie funkcji naczyń metodą ultradźwiękową. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej 69, Konferencje 22, 65–74
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and P. Ranachowski 1999. Badanie ceramiki antycznej za pomocą ultradźwięków – teoria a praktyka. In Nowe kierunki technologii i badań materiałowych, J. Ranachowski, J. Raabe and V. Petrovski (eds), 157–64. Warszawa
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2000a. Untersuchung des Brennverhaltens als Klassifizierungsmethode für Keramik. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2000, G. Schulze and I. Horn (eds), 95–7. Dresden
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2000b. Water permeability and thermal shock resistance of 6th–3rd millennium cooking pots from north Mesopotamia. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2000, G. Schulze and I. Horn (eds), 98–101. Dresden
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2002. Provenance of terra sigillata determined by MGR-analysis. Abstract in Congress Summary, 23rd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores held at the Villa Aurelia, the American Academy of Rome 29 September 2002 to Saturday, 5 October, A. Martin (ed.). Rome. Internet: http://www.aarome.org/confs/ft_abstr/ft_ab_dask.htm
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2003. Continuity and change in pottery making from the Mesolithic to Christian period in the Fourth Cataract region (Sudan). Gdańsk Archaeological Museum African Reports 2: 77–86
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2005. Archaeoceramological study of pottery fabrics from Awlib, Sudan. Gdańsk Archaeological Museum African Reports 3: 67–78
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2006a. Neuassyrische Kochtopfkeramik vom Roten Haus: chemisch-mineralogische Zusammensetzung und Funktionseigenschaften. In F.J. Kreppner, Die Keramik des „Roten Hauses” von Tall Schech Hamad/Dur Katlimmu. Berichte der Ausgrabung Tall Schech Hamad/Dur Katlimmu (BATSH) 7, 421–37
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2006b. Some aspects of composition, technology and functional properties of Roman and Early Byzantine pottery from Novae (Bulgaria). In E.J. Klenina, Ceramic tableware and kitchenware of the 3rd–6th century from Novae (Northern Bulgaria), 189–213. Poznań – Sevastopol
Daszkiewicz, M., E. Bobryk and G. Schneider 2007. Functional properties analysis of kitchenware, illustrated on Brittle Ware. In Late Roman Coarse wares, cooking wares and amphorae in the Mediterranean, archaeology and archaeometry, M. Bonifay and J.-C. Tréglia (eds), 731–7. Oxford. BAR Int. Ser. 1662
Daszkiewicz, M., E. Bobryk, G. Schneider and S. Bracamontes 2001. Archaeoceramological study of Tlaloc vessels from Teotihuacan (Mexico). In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2001, Schüßler and Fuchs (eds), 121–4. Köln
Daszkiewicz, M., E. Bobryk, G. Schneider and E. Kołosowska 2004. Continuity and changes in pottery making from the Mesolithic to the Christian periods in the region of the Fourth Nile’s Cataract (Sudan). Gdańsk Archaeological Museum African Reports 2: 81–9
Daszkiewicz, M., E. Bobryk, G. Schneider and T. Walendziak 2003. Study of Mexican ceramic figurines from the State Ethnographic Museum in Warsaw. In Archäometrie und Denkmalpflege 2003, Jahrestagung im Ethnologischen Museum Berlin-Dahlem, 12.–13. März 2003, O. Hahn, C. Goedicke, R. Fuchs and I. Horn (eds), 28–31. Internet: http://www.ak-archaeometrie.de/archaeometrie/Jahrestagung/download/Archaeometrie02.pdf
Daszkiewicz, M., M. Brüggler, G. Schneider and E. Bobryk 2003. Analysis of finds from Roman glass making workshops in Hambacher Forst. In Archäometrie und Denkmalpflege 2003, Jahrestagung im Ethnologischen Museum Berlin-Dahlem, 12.–13. März 2003, O. Hahn, C. Goedicke, R. Fuchs and I. Horn (eds), 32–3. Internet: http://www.ak-archaeometrie.de/archaeometrie/Jahrestagung/download/Archaeometrie02.pdf
Daszkiewicz, M., D Cottica, G. Schneider and E. Bobryk 2008. Composition, technology and function of pottery from Hierapolis (Turkey). Abstract in Mediterraneo occidentale ed orientale a confronto. III° Congresso Internazionale sulle ceramiche comuni la ceramiche da cucina e le anfore della tarda antichita’ nel Mediterraneo, archeologia e archeometrica (LRCW 3) Parma/Pisa, 26–30 marzo 2008, Abstract volume, G. Guiducci (ed.), 38
Daszkiewicz, M., P. Dyczek, G. Schneider and E. Bobryk 2007. Preliminary results of archaeometric analysis of amphorae and Gnathia-type pottery from Risan, Montenegro. In Archaeometric and archaeological approaches to ceramics (papers presented at EMAC’05, 8th European Meeting on Ancient Ceramics, Lyon 2005), S.Y. Waksman (ed.), 85–93. BAR Int.Ser.1691
Daszkiewicz, M. and J. Jelitto 1992. Preliminary report on results of thin-section analysis of pottery from the trial trenches in the Hatshepsut temple at Deir al-Bahari. Discussions in Egyptology 22: 61–78
Daszkiewicz, M., M. Krogulska and E. Bobryk 2000. Composition and technology of Roman Brittle Ware from a kiln site in Palmyra (Syria). Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 36: 537–48
Daszkiewicz, M., M. Krogulska and J. Raabe 1995. Technology and typology of common-ware pottery from Palmyra. In Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean – advances in scientific studies. Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993, H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), 41–59. Warsaw
Daszkiewicz, M., B. Liesen and G. Schneider 2003. Chemische und technische Analysen an Terra Sigillata aus Sinzig. In Römische Keramik – Herstellung und Handel (Kolloqium Xanten 15.–17.6.2000), B. Liesen and U. Brandl (ed.). Xantener Berichte 13: 29–38
Daszkiewicz, M. and M. Meyer 2003. New pots or new people? – Archaeoceramological study of La Tène and “Przeworsk”-like pottery in the Celtic German highland zone. In Prehistoric pottery: people, pattern, and purpose, A. Gibson (ed.), 135–46. Oxford. Prehistoric Ceramics Research Group, Occasional Publication No-4. British Archaeological Reports International Series S1156
Daszkiewicz, M. and M. Meyer 2008. Archäokeramologische Studien an latènezeitlicher, übergangszeitlicher und kaiserzeitlicher Keramik. In M. Meyer, Mardorf 23, Ldkr. Marburg-Biedenkopf. Archäologische Studien zur Besiedlung des deutschen Mittelgebirgsraumes in den Jahrhunderten um Christi Geburt. Rahden/Westf. Berliner Archäologische Forschungen 3,2
Daszkiewicz, M., H. Meyza and G. Schneider 1997. Preliminary study of amphorae of the Mau XXVII/ XXVIII type. Polish Archaeology in the Mediterranean 8: 132–8
Daszkiewicz, M., H. Paner, C. Goedicke and E. Bobryk 2003. TL-dating of pottery from cemeteries in Kassinger Bahari, Sudan. In Archäometrie und Denkmalpflege 2003, Jahrestagung im Ethnologischen Museum Berlin-Dahlem, 12.–13. März 2003, 37–9. O. Hahn, C. Goedicke, R. Fuchs and I. Horn (eds), 34–6. Berlin. Internet: http://www.ak-archaeometrie.de/archaeometrie/ Jahrestagung/download/Archaeometrie02.pdf
Daszkiewicz, M. and D. Prinke 1999. Archäokeramologische Untersuchungen zur Trichterbecherkultur in Kujawien (Zentralpolen). Ethnographisch-Archäologische Zeitschrift 40: 299–336
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1989a. Wyznaczanie temperatury pierwotnego wypalania ceramiki zabytkowej. Archeologia Polski 34 (1): 29–38
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1989b. Zastosowanie elektronowego mikroskopu skaningowego do określania temperatury wypalania ceramiki zabytkowej. Archeologia Polski 34 (2): 259–64
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1991. Pottery from the kiln site at Old Dongola – determination of the firing temperature. In National Museum in Warsaw, Occasional Papers 2, 57–71
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995a. Wybrane fragmenty ceramiki ze stanowiska Radom-Michałów w świetle badań fizykochemicznych. In Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych. Razem czy osobno?, 369–79. Warszawa
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995b. Technology of the Sofievka type pottery. Preliminary report on physico-chemical examinations. In Cemeteries of the Sofievka type 2950–2750 BC, A. Kośko (ed.), 214–27. Baltic-Pontic Studies 3
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995c. Cypriot Sigillata and Cypriot Red Slip Ware – a preliminary report on technological investigations. In Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean – Advances in Scientific Studies, Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993, H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), 183–202. Warsaw
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995d. Alexandria and Nea Paphos: lamp producing centers. A technological point of view. In Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean – advances in scientific studies. Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993, H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), 212–31. Warsaw
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995e. Hellenistic pottery from Nea Paphos – A preliminary report on results of physico-chemical investigation. In Hellenistic and Roman Pottery in the Eastern Mediterranean – advances in scientific studies. Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993, H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), 253–68. Warsaw
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995f. The clay and unfired ceramic fragments from Tell Atrib – preliminary report on technological investigation. In Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean – advances in scientific studies. Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993, H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), 302–10. Warsaw
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995g. Firing temperatures of “kiln” walls from Tell Atrib. In Hellenistic and Roman pottery in the Eastern Mediterranean – advances in scientific studies. Acts of the II Nieborów Pottery Workshop, 18–20 December 1993, H. Meyza and J. Młynarczyk (eds), 423–30. Warsaw
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1995h. Technology of firing of grey ware so called “Siwak” from Late Medieval Płock. In The ceramics cultural heritage, P. Vincenzini (ed.). Techna – Monographs in Materials and Society 2, 349–59
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1996a. Zastosowanie pomiaru przesiąkliwości wodnej w badaniach ceramiki zabytkowej. Ceramics 50, Polish Ceramic Bulletin 12: 235–8
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1996b. Chemical composition and technological studies of Abbasid Glasses from the Bijan Island in Iraq. In Continuity and changes in Northern Mesopotamia from the Hellenistic to the Early Islamic Period, K. Bartl and S.H. Hauser (eds). Berliner Beiträge zum Vorderen Orient 17: 219–227
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1999a. Untersuchungen zur Herstellungstechnik und Herkunft der Keramik. In ar-Raqqa I. Die frühislamische Keramik von Tall Aswad, P.A. Miglus (ed.), 89–125. Mainz
Daszkiewicz, M. and J. Raabe 1999b. Untersuchungen der glasierten Keramik. In ar-Raqqa I. Die frühislamische Keramik von Tall Aswad, P.A. Miglus (ed.), 126–33. Mainz
Daszkiewicz, M., J. Raabe and E. Bobryk 2003. Preliminary remarks on technology of Ninevite 5 pottery from Tell Rijim. In The origins of North Mesopotamian civilization. Ninevite 5 chronology, economy, society, E. Rova and H. Weiss (eds), Subartu 9, 513–7. Turnhout
Daszkiewicz, M., J. Raabe and A. Presz 1996. Ceramic physical properties of Cypriot sigillata, Cypriot red slip wares and eastern sigillata A. Poster presented at 3rd Symposium of Archaeometry, Athens. Internet: http://www.archaeometry.gr/oldv/eae/eae/abstracts/s12–24.html
Daszkiewicz, M., P. Ranachowski and E. Bobryk 1997. Zastosowanie metody ultradźwiękowej w badaniu odporności ceramiki zabytkowej na szok termiczny. In Nowoczesne metody badań i technologie materiałów ceramicznych, J. Ranachowski and J. Raabe (eds), 115–24. Warszawa
Daszkiewicz, M., P. Ranachowski and E. Bobryk 1998. Próba zastosowania pomiarów ultradźwiękowych w badaniach ceramiki zabytkowej. In Współczesna ceramika – wybrane technologie i metody badań, J. Ranachowski and J. Raabe (eds), 273–83. Warszawa
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 1996a. Chemical composition of North Mesopotamian Early Dynastic Period ceramics from Tell Rad Shaqrah, Syria. Polish Archaeology in the Mediterranean 7: 171–5
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 1996b. Technology of Hellenistic and Roman wall paintings from Nea Paphos (Cyprus). Paper presented at 3rd Symposium of Archaeometry, Athens. Internet: http://www.archaeometry.gr/oldv/eae/eae/abstracts/s5-2.html
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 1997. Chemical composition of Cypriot Red Slip wares from Kourion and Nea Paphos. Polish Archaeology in the Mediterranean 8: 139–43
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 1998. Firing experiments and technological studies of clay and Etruscan tiles and ceramics from Poggio Civitate (Murlo, Italy). In 31st International Symposium on Archaeometry, K.T. Biró and T. Horvath (eds), 47, no. 65. Budapest
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 1999. Chemical, mineralogical and technological studies of fabrics of Roman vessels and lamps from Poetovio. In J. Istenič, Poetovio – the western cemeteries I, 173–90. Ljubljana
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2001a. Klassifizierung von Keramik durch Nachbrennen von Scherben. Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 58: 25–32
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2001b. Chemical and mineralogical-petrographic composition of fabrics from Musawwarat es-Sufra, Sudan. Mitteilungen der Sudanarchäologischen Gesellschaft zu Berlin e.V. 12, 80–91
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2002a. Chemical analysis, thin section studies and MGR-analysis. In A. Klynne, Terra Sigillata from the Villa of Livia, Rome, 92–7. Uppsala
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2002b. Ergebnisse der naturwissenschaftlichen Untersuchungen. In A. Martini, Die mittelalterliche Keramik aus Ingelheim am Rhein Teil I, 239–59. PhD dissertation, University of Bamberg. Internet: www.opus-bayern.de/uni-bamberg/volltexte/2006/65/pdf/1Text14.pdf
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2005. Provenance determination of Roman bricks from South Crimea. In T. Sarnowski, Roman bricks from South Crimea. Materials for Archaeology, History and Ethnography Tavriki (MAIET) 11, 133–9
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2006. Archäometrische Untersuchungen an römischer Keramik. In H. Merten, Die Ausgrabungen in der Kurie von der Leyen und der Liebfrauenstraße (Südwest-Bereich). Die Trierer Domgrabung, vol. 2, 77–83. Trier
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2007. Dünnschliffuntersuchungen und Nachbrennanalysen an obergermanischen Amphoren des Typs Dressel 20 similis. In U. Ehmig, Die römischen Amphoren im Umland von Mainz. Frankfurter Archäologische Schriften 5, 64–9. Wiesbaden
Daszkiewicz, M. and G. Schneider 2008. Chemical and mineralogical-petrographic composition of pottery samples from Ivancna Gorica (Slowenia). In Mrzlo Polje pri Ivancni Gorici, D. Svoljšak, (ed.), 175–80. Ljubljana
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2001a. Islamic glazed pottery from Fustat (?) – Composition and technology. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2001, U. Schüßler and R. Fuchs (eds), 125–8. Köln
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2001b. Technologische Untersuchungen zur Keramik von Rheinzabern. In Archäologie, Naturwissenschaften, Umwelt. Beiträge der Arbeitsgemeinschaft „Römische Archäologie” auf dem 3. Deutschen Archäologenkongress in Heidelberg, 25.5.–30.5.1999, M. Frey and N. Hanel (eds), 59–71. BAR International Series 929
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2003. Glazed Islamic pottery from Samarra, Iraq. In Archäometrie und Denkmalpflege 2003, Jahrestagung im Ethnologischen Museum Berlin-Dahlem, 12.–13. März 2003, 37–9, O. Hahn, C. Goedicke, R. Fuchs and I. Horn (eds), 37–9. Berlin. Internet: http://www.ak-archaeometrie.de/archaeometrie/Jahrestagung/download/Archaeometrie02.pdf
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2005. Archaeometric analysis of Chinese white porcelain finds excavated in Samarra during the years 1911–1913. In Symposium on Ancient Chinese White Porcelain Proceedings, 612–7. Shanghai
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2006. Studies of pottery production in Selinunt (Italy). In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2006, Jahrestagung in Stuttgart, O. Hahn and H. Stege (eds), 144–6
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2007. Grog or clay lumps, added or natural inclusions? In Vessels: inside and outside, EMAC 07, 9th European meeting on Aancient ceramics, 24–27 October 2007, Hungarian National Museum, Budapest, Hungary. Abstract volume. K. Biró, T.V. Szilágyi and A. Kreiter (eds) 2007: no. L9. Budapest. Internet: http://www.ace.hu/emac07/abstract/L09-Abstract-Daszkiewicz.pdf
Daszkiewicz, M., G. Schneider and E. Bobryk 2008. Archäokeramische Untersuchungen an endneolithischer Keramik aus Wattendorf und Voitmannsdorf. In J. Müller and T. Seregély, Endneolithische Siedlungsstrukturen in Oberfranken II. Wattendorf -Motzenstein eine schnurkeramische Siedlung auf der nördlichen Frankenalb. Naturwissenschaftliche Ergebnisse und Rekonstruktion des schnurkeramischen. Siedlungswesens in Mitteleuropa, 69–83. Bonn
Daszkiewicz, M. G. Schneider, F. Ferrarini and M. Tirelli 2002. Preliminary results of analysis of pottery from Altino. In Abstract in Congress Summary, 23rd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores held at the Villa Aurelia, the American Academy of Rome 29 September 2002 to Saturday, 5 October, A. Martin (ed.). Rome. Internet: http://www.aarome.org/confs/ft_abstr/ft_ab_daszk.htm
Daszkiewicz, M., G. Schneider and J. Raabe 1995. Cypriot sigillata and Cypriot red slip wares – a comparison of technological and chemical analysis and of thin section studies. In Fourth Euro-Ceramics, B. Fabbri (ed.), vol. 14: 151–71. Faenza
Daszkiewicz, M., E. Schultze and G. Schneider 2008. Archaeo-ceramological studies of pottery from Voiteniki (Chernyachov Culture, Ukraine). Poster abstract. In Mediterraneo occidentale ed orientale a confronto. III° Congresso Internazionale sulle ceramiche comuni la ceramiche da cucina e le anfore della tarda antichita’ nel Mediterraneo, archeologia e archeometrica (LRCW 3) Parma/Pisa, 26–30 marzo 2008, G. Guiducci (ed.), 96. Parma
Daszkiewicz, M. and A. Smogorzewska 1999. Brief report on chemical analysis of Metallic Ware from Tell Arbid with special reference to “Storage” Metallic Ware. Orient Express 1: 25–7
Daszkiewicz, M. and A. Smogorzewska 2000. The archaeological and laboratory study of Metallic Ware from Tell Abu Hafur, Tell Djassa El-Gharbi and Tell Rad Shaqrah. Subartu 6: 173–89
Daszkiewicz, M. and H. Wyciślik 1989. Zastosowanie fluorescencyjnej spektroskopii rentgenowskiej do identyfikacji surowca ceramiki zabytkowej. Archeologia Polski 34 (2): 253–8
Dąbrowska, M. 1987. Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku. Wrocław
Dąbrowski, J. and M. Pawlikowski 2002. Wyniki badań surowcowo-technologicznych ceramiki kultury trzcinieckiej. Przegląd Archeologiczny 50: 57–69
Deka, M. 1980. Szkło w Europie wczesnośredniowiecznej. Wrocław
Dereń, J., M. Piątkiewicz-Dereniowa and L. Stoch 1966. O surowcach i technologii dawnych kafli wawelskich. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 14 (1): 21–35
Dobrzańska, H., A. Kielski and K. Wodnicka 2003. Ceramika archeologiczna ścieralna. In Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących: materiały IV konferencji ceramicznej: Zakopane [25–28 września] 2003, Z. Pędzich and K. Haberka (eds), 565–72. Kraków
Dobrzańska, H., A. Kielski and K. Wodnicka 2004. Ścieralność ceramiki „siwej” – zjawisko kulturowe czy technologiczne? In Okres lateński i rzymski w Karpatach polskich, 679–89. Krosno
Dobrzańska, H., A. Kielski and K. Wodnicka 2006. Archeologiczna ceramika ,,siwa” na przykładzie Zofipola. Materiały Ceramiczne 58 (1): 35–9
Dobrzańska, H., A. Kielski, K. Wodnicka and U. Żurek 2002. Archeologiczna ceramika ogniotrwała na przykładzie Zofipola. Materiały Ceramiczne 54 (2): 62–70
Dobrzańska, H., E. Marasik-Bielejec and M. Pawlikowski 1992. Identity, similarity, and differentiation: an example of pottery from Zofipole, Cracow Province. Archaeologia Polona 30: 75–85
Dobrzańska, H., M. Pawlikowski and M.M. Ibrahim 1995. Mineralogical studies of late Roman pottery from settlement at Mysławczyce, Proszowice commune. Sprawozdania Archeologiczne 47: 271–94
Dobrzańska, H. and J. Piekarczyk 2000. Ultrasonic testing of ceramic vessels of Roman Period from the production centre at Zofipole. Acta Archaeologica Carpathica 35: 89–111
Dobrzańska, H. and J. Piekarczyk 2002. Pottery manufacturing techniques: ultrasonic testing of the wheel-made pottery (Roman period). In Rei Cretariae Fautores, 23rd International Congress – 2002 Rome. American Academy in Rome, Sept. 29-Oct. 6 2002. Program and Abstracts, s. 19–20. Rome. Internet: http://www.aarome.org/confs/ft_abstr/ft_ab_dobrz.htm
Dobrzańska, H. and J. Piekarczyk 2004. Techniki formowania naczyń na kole w okresie rzymskim: zastosowanie ultradźwiękowej metody badań. In Ceramika warsztatowa późnego okresu wpływów rzymskich i okresu wędrówek ludów w środkowoeuropejskim Barbaricum, Wrocław 21–22 maja 2004, Abstracts, 13–15. Wrocław
Dobrzańska, H. and J. Piekarczyk 2005. Celtic grey pottery from Poland: thrown or not thrown? In Celts on the margin. Studies in European cultural interaction 7th century BC – 1st century AD dedicated to Zenon Woźniak, H. Dobrzańska, V. Megaw and P. Poleska (eds), 207–11
Eisenhauer, U. and M. Daszkiewicz 2003. Bischheimer Siedlungskeramik aus Guntersblum (Rheinland -Pfalz). Archäologisches Korrespondenzblatt 33: 167–86
Gancarski, J. and M. Pawlikowski 2003. Wyniki analiz mineralogiczno-petrograficznych ceramiki grupy pleszewskiej kultury mierzanowickiej i kultury Otomani-Füzesabony z Trzcinicy i Jasła. In Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, J. Gancarski (ed.), 152–64. Krosno
Gaweł, A. 1993. Analiza rentgenograficzna materiału ceramicznego z wykopalisk w Nowej Hucie. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 16: 147–155
Goerlich, E., L. Muszyński and J. Rodak 2005. Eksperymentalny wypał naczyń glinianych i jego efekty, In Experimentálna archeológia a popularizácia archeologického bádania v múzejnej a školskej praxi, M. Kotorová- Jenčová (ed.), 63–71. Hanušovce nad Topl’ou
Ginter, B, J.K. Kozłowski, M. Pawlikowski, J. Śliwa and H. Kannerer-Grothaus 1998. Frühe Keramik und Kleinfunde aus El Tarif. Archäologische Veroffentlichungen 40. Mainz
Girdwoyń, A. 1982. Charakterystyka technologiczna szkliw z naczyń ceramicznych znalezionych w Gdańsku i Andenne na podstawie wyników analiz składu chemicznego. Archeologia Polski 27 (1): 163–6
Girdwoyń, A. 1987. Wyniki analiz fizykochemicznych składu i temperatury płynięcia polew. In M. Dąbrowska, Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, 233–55. Wrocław
Girdwoyń, A. 1997. Wyniki analiz składu chemicznego szkliw ceramicznych. In K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie, Annex 2. Toruń
Helmi, F. and M. Pawlikowski 1994. Mineralogical, chemical and technological examination of ceramic. In B. Ginter and J.K. Kozłowski, Predynastic settlements near Aremant. Studien zur Archäologie und Geschichte Altägyptiens 6: 83–95
Hołubowicz, W. 1948. Z badań nad ceramiką kultury łużyckiej. Z otchłani wieków 16, z. 11–12 : 153–159
Hołubowicz, W. 1950. Garncarstwo wiejskie zachodnich terenów Białorusi. Toruń
Hunicz, A. 1984. Studia z archeologii średniowiecznego Lublina. Warszawa
Ibrahim, M.M. and J. Poleski 2004. Mineralogical study of pottery samples from Early Medieval earth castle in Naszacowice. In J. Poleski, Naszacowice. Ein frühmittelaterlicher Burgwall am Dunajec. I. Stratigraphie, Chronologie, Architektur, 235–43. Kraków. Moravia Magna. Seria Polona II
Istenič, J., M. Daszkiewicz and G. Schneider 2002. Production of pottery and firmalampen at Emona. Abstract in Congress Summary, 23rd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores held at the Villa Aurelia,the American Academy of Rome 29 September 2002 to Saturday, 5 October, A. Martin (ed.). Rome. Internet: http://www.aarome.org/confs/ft_abstr/ft_ab_istenic.htm
Istenič, J., M. Daszkiewicz and G. Schneider 2003. Local production of pottery and clay lamps at Emona (Italia, Regio X). Rei Cretariae Romanae Fautorum Acta 38: 83–91
Kaczanowska, M. and M. Pawlikowski 1981. Z badań antropomorficznej główki glinianej z Krakowa -Nowej Huty-Pleszowa. Sprawozdania Archeologiczne 33: 13–8
Kaczmarek, J. 1997. Early Mediaeval glazed pottery of Great Poland: import or local product? In Imported and locally produced pottery: methods of identification and analysis, A. Buko and W. Pela (eds), 63–71. Warszawa
Kara, M. and A. Sikorski 1987. Wstępne wyniki badań laboratoryjnych kafli z opactwa benedyktynów w Lubiniu. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 36 (4): 665–80
Kałużna-Czaplińska, J. and H. Młodecka 2008. Badania organicznych pozostałości w ceramice archeologicznej techniką GC/MS. In Nauka i zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, W. Weker (ed.), 105–10. Warszawa
Kobylińska, U. and Z. Kobyliński 1981. Kierunki etnoarcheologicznego badania ceramiki: przegląd problematyki. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 29 (1): 43–53
Kobyliński, Z. and A. Buko 1993. Computer clustering of non-morphological attributes of Medieval pottery sherds: two examples from Poland. In Computing the past, J. Andresen, T. Madsen and I. Scollar (eds), 349–56. Aarhus
Kobyliński, Z. and W. Szymański 2005. Pradziejowe i wczesnośredniowieczne osadnictwo w zespole kemów w Haćkach. In J.B. Faliński, A. Ber, Z. Kobyliński, W. Szymański and A.J. Kwiatkowska- Falińska, Haćki. Zespół przyrodniczo-archeologiczny na Równinie Bielskiej, 43–74. Białowieża – Warszawa
Kociszewski, L. 1966. Metody laboratoryjne badania przedmiotów zabytkowych ze szkła. In Studia z Dziejów Rzemiosła i Przemysłu 6: 49–75. Wrocław
Kociszewski, L. 1970. Badania składu chemicznego próbek fragmentów ceramiki z Witowa. In Rozwój osadnictwa w rejonie Burzenina nad Wartą od VI do XIV w., J. Kamińska (ed.), 207. Wrocław
Kociszewski, L. 1979. Badania fizykochemiczne próbek ceramiki zabytkowej ze Styrmen w Bułgarii. Slavia Antiqua 26: 131–41
Kociszewski, L. 1981. Próba rekonstrukcji technologii ceramiki z Worytów na podstawie badań fizykochemicznych. In Woryty. Studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski (ed.), 197–202. Wrocław
Kociszewski, L. and J. Kruppé 1962. Niektóre badania fizyko-chemiczne jako metoda badawcza w studiach nad dziejami produkcji garncarskiej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 10 (1–2): 167–82
Kociszewski, L. and J. Kruppé 1964a. A method of physico-chemical investigation prompting the study of technology in the history of pottery production. Archaeologia Polona 6: 161–84
Kociszewski, L. and J. Kruppé 1964b. Analizy fizykochemiczne zawartości pieca wapiennego z Solca nad Wisłą, pow. Lipsko. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 12 (1): 61–6
Kociszewski, L. and J. Kruppé 1965. Wyniki analiz fizykochemicznych próbek naczyń, cegieł i zapraw z Solca nad Wisłą, pow. Lipsko. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 13 (1): 133–8
Kociszewski, L. and J. Kruppé 1973. Badania fizykochemiczne ceramiki warszawskiej XIV–XVII w. Wrocław
Kociszewski, L. and J. Kruppé 1974. Warsaw pottery in the 14th–17th centuries: technology of production in the light of physico-chemical investigations. Archaeologia Polona 15: 151–209
Kruppé, J. 1967. Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV. Wrocław
Krzanowski, A. and M. Pawlikowski 1980. North Peruvian ceramics in the aspect of petrographic analysis. In Polish Contributions in New World Archaeology 2: 63–101
Kucharski, J. 1973. Analiza twardości wyrobów ceramicznych na podstawie materiałów wykopaliskowych z Brześcia Kujawskiego, pow. Włocławek. Wiadomości Archeologiczne 38 (1): 91–101
Kwapieniowa, M. 1971. Stan badań nad historią kaflarstwa w Polsce XIV–XVIII w. Materiały Archeologiczne 12: 207–28
Langer, J.J. 1989. Fizykochemiczne metody analizy pozostałości pradziejowego dziegciarstwa. Archeologia Polski 34 (1): 13–27
Langer, J.J. and A. Kośko 1992. Studies on the organic components in Neolithic pottery dyes. Archaeologia Polona 30: 61–8
Langier-Kuźniarowa, A. 1967. Termogramy minerałów ilastych. Warszawa
Lelek, R. 2004. Ceramika z zamku w Korzkwi (XVI–XVII w.). Kraków
Lipińska, J. 1981. Ceramika łużycka z Worytów w świetle badań fizyko-chemicznych. In Woryty: studium archeologiczno-przyrodnicze zespołu osadniczego kultury łużyckiej, J. Dąbrowski (ed.), 182–96. Wrocław
Lipińska, J. 1982. Analiza porównawcza fragmentów importowanej ceramiki, znalezionych w Gdańsku, oraz ceramiki pochodzącej z Andenne (prowincja Namur) w Belgii na podstawie badań mikroskopowych. Archeologia Polski 27 (1): 151–62
Lis, P. 2007. Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim – założenia, zakres i podstawy programu. In Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006, P. Lis (ed.), 7–14. Kazimierz Dolny
Łydżba-Kopczyńska, B., E. Zych, C. August, G. Rusek and A. Pankiewicz 2008. Identyfikacja pochodzenia ceramiki z IX i X wieku wydobytej na terenie Przedgórza Sudeckiego przy zastosowaniu badań fizykochemicznych. In Nauka i zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, W. Weker (ed.), 45–63. Warszawa
Madyda-Legutko, R., E. Pohorska-Kleja and J. Rodzińska-Nowak 2008. Ceramika z warsztatu garncarskiego z Sanoka, stan. 54, na tle materiałów ceramicznych z terenu górnego dorzecza Sanu. Próba interpretacji. In Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski (ed.), 9–23. Wrocław
Młodecka, H. 1981. Derywatografia w badaniach zabytkowej ceramiki. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 1: 121–5
Młodecka, H. 1982. Metoda dyfrakcyjnometryczna w badaniach ceramiki. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Numizmatyczna i Konserwatorska 2: 73–9
Modrzewska-Pianetti, I. 1997. Iberian amphorae in the Venetian Lagoon. Problems and methods of archaeological and archaeometric research. In Imported and locally produced pottery: methods of identification and analysis, A. Buko and W. Pela (eds), 41–52. Warszawa
Modrzewska, I., S. Azzarelli, M. Cerri, M. Chmenti, M. Pawlikowski and F. Pianetti 1996. Studio della paste ceramische di amfore della Laguna di Venezia Mediante una procedura basata sulla elaborazione di immagini. Archeologia e Calcolatori 7: 469–86
Modrzewska-Pianetti, I. and M. Pawlikowski 1997. Archaeological and analytical research on the Iberia amphorae from the Venetian Lagoon. In Imported and locally produced pottery: methods of identification and analysis, A. Buko and W. Pela (eds), 53–62. Warszawa
Mogielnicka-Urban, M. 1974. Sprawozdanie z eksperymentalnego wylepiania i wypalania ceramiki w Worytach, pow. Olsztyn. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 22 (3): 461–7
Mogielnicka-Urban, M. 1975. Doświadczenia nad celowym barwieniem powierzchni naczyń podczas wypału. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 23 (3): 461–7
Mogielnicka-Urban, M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej. Wrocław
Morysiński T. W. 2000. Późnośredniowieczne i nowożytne naczynia gliniane z Komorowa k. Warszawy. Studia i Materiały Archeologiczne 10: 129–58
Morysiński T. W. 2005. Nowożytne naczynia gliniane z Komorowa, Ruśca i Strzeniówki In Monument. Studia i Materiały Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków 2: 375–413
Natuniewicz-Sekuła, M. 2008. Wheel-made vessels from Wielbark Culture cemetery at Weklice nearby Elbląg. The contribution to research on pottery workshop of Wielbark Culture. In Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski (ed.), 47–66. Wrocław
Nowak, M., T. Kalicki, J.K. Kozłowski, M. Kaczanowska, L. Kaminská, M. Lityńska-Zając, E. Stobierska, M. Vizdal, P. Wyszomirski 2006. A settlement of the Early Eastern Linear Pottery Culture at Moravany (Eastern Slovakia). Recherches archeologiques de 1999–2003: 307–35
Pawlikowska, E. and M. Pawlikowski 1989. Analiza mineralogiczno-petrograficzna ceramiki z Kalat Bani Hammed w Algierii. In Materiały Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej w Tarnowie, 121–8
Pawlikowski, M. 1990. Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna i surowcowa ceramiki wykonanej na kole z Igołomi. In H. Dobrzańska, Osada z późnego okresu rzymskiego w Igołomi, woj. krakowskie. Część II, s. 120–5. Kraków
Pawlikowski, M. 1992. Petroarcheologia. Kraków
Pawlikowski, M. 1993a. Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych ceramiki kultury pucharów lejkowatych z osady w Poganiach. In D. Jankowska and J. Wierzbicki, Kopalnia surowców mineralnych kultury pucharów lejkowatych w Poganiach, woj. Słupsk, stanowisko 4 (strefa 10), 59–66. Poznań
Pawlikowski, M. 1993b. Wyniki badań mineralogicznych amfory ze stanowiska A w Rytrze, woj. Nowy Sącz. In R. Madyda-Legutko and K. Tunia, Rytro: karpacka osada z okresu wędrówek ludów. Zeszyty Naukowe UJ 1118. Prace Archeologiczne 57, 159
Pawlikowski, M. 1996. Badania mineralogiczno-petrograficzne próbek ceramiki z Krakowa Nowej Huty – Mogiły, stan. 48 oraz ze stanowisk słowackich. Rozprawy Wydziału Historyczno Filozoficznego PAU 80: 29–33
Pawlikowski, M. 1999. Results of mineralogical investigation of amphora from Slovakia. Slovenska Archeologia 47 (2): 133–43
Pawlikowski, M. 2000. Wyniki badań mineralogicznych ceramiki „białej” ze stanowisk w Krakowie–Nowej Hucie. Sprawozdania Archeologiczne 52: 419–33
Pawlikowski, M. 2004a. Wyniki badań mineralogicznych i technologicznych ceramiki. In Komorowo, stanowisko 1: Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne. Badania specjalistyczne, T. Malinowski (ed.), 163–76. Zielona Góra
Pawlikowski, M. 2004b. Ceramika archeologiczna krajów basenu Morza Śródziemnego. Materiały Ceramiczne 56 (3): 98–102
Pawlikowski, M. 2007. Badania mineralogiczne tynków z kaplicy Amona w świątyni Królowej Hatshepsut. Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 17 (3–4): 25–9
Pawlikowski, M., J. Dąbrowski i U. Bugaj 2007. Badania surowcowo-technologiczne ceramiki ze starszej epoki brązu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28: 29–43
Pawlikowski, M. and E. Knapik 1998. Wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych ceramiki ze stanowisk archeologicznych z pogranicza Mazowsza, Prus i Kujaw. In Adalbertus. Wyniki programu badań interdyscyplinarnych, P. Urbańczyk (ed.), 263–71. Warszawa
Pawlikowski, M., M. Koumouzelis, B. Ginter and J.K. Kozłowski 2001. Emerging ceramic technology in structured Aurignacian hearths at Klisoura Cave in Greece. Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia 4 (4): 19–29
Pawlikowski, M. and J. Such 2008. Mineralogical and geological investigation of heraconpolis archaeological site, Upper Egypt. Auxiliary sciences in archaeology, preservation of relics and environmental engineering 5 (CD-ROM)
Pawlikowski, M., J. Trąbska, B. Trybalska and E. Parandowska 2005. Wall paintings of the Holy Virgin Coptic monastery, Deir-el-Souriani, Wadi Natrum, Egypt: mineralogical research of plasters and pigments. In 8th Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland: in memory of Kazimierz Smulikowski on the centennial anniversary of his birth and 300 years of the Wrocław University: Lądek Zdrój, 19–21. 10. 2001. Special Papers of the Mineralogical Society of Poland 19: 138–40
Piątkiewicz-Dereniowa, M., J. Dereń, J. Hauber and E. Polaczkowa 1958. Charakterystyka chemiczna zabytkowych kafli wawelskich. Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej. Ceramika 2 (16): 73–9
Poliński, D. 1996. Przemiany w wytwórczości garncarskiej na ziemi chełmińskiej u schyłku wczesnego i na początku późnego średniowiecza. Archaeologia Historica Polona 4. Toruń
Poliński, D. 1997. Identification of imported products and imitations as exemplified by pottery from Medieval stronghold in Napole, parish Kowalewo Pomorskie, site 1 (Toruń Voivodeship). In Imported and locally produced pottery: methods of identification and analysis, A. Buko and W. Pela (eds), 83–96. Warszawa
Porzeziński, A., A. Sikorski and A. Wójciak 1989. Wybrane własności fizyczne fragmentów wczesnośredniowiecznej ceramiki ręcznie lepionej z Dziedzic, gm. Barlinek. Materiały Zachodniopomorskie 31(1985): 143–62
Puka, R. and M. Pawlikowski 2005. Badania mineralogiczno-petrograficzne ceramiki ze stanowiska archeologicznego nr 22 w Grodzisku Dolnym. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 26: 427–37
Radwański, K. 1967. Wczesnośredniowieczna ceramika krakowska i zagadnienie jej chronologii. Materiały Archeologiczne 9: 5–71
Rafalska-Łasocha, A. and W. Łasocha. 2008. Zastosowanie dyfrakcji rentgenowskiej w badaniach obiektów dziedzictwa kulturowego. In Nauka i zabytki. Nauki ścisłe w służbie archeologii, ochronie zabytków oraz historii, W. Weker (ed.): 65–70. Warszawa
Rauba-Bukowska, A. Czekaj-Zastawny, B. Grabowska and Zastawny A. 2007. Wyniki badań mineralogiczno- petrograficznych naczyń kultury ceramiki wstęgowej rytej i malickiej ze stanowisk Brzezie 17 i Targowisko 11, Gm. Kłaj, woj. małopolskie. Sprawozdania Archeologiczne 59: 94–113
Reyman, T. 1958. Metoda stosowania szlifów przeźroczystych w badaniach nad ceramiką starożytną. Archeologia Polski 3 (1): 167–77
Rydzewski, P. 2007. Zastosowanie LA ICP MS w analizie ceramiki neolitycznej. Unpublished MA dissertation, Warsaw University, Department of Chemistry
Ryszewska, K. 2001. Późnośredniowieczna ceramika naczyniowa z opactwa benedyktynów w Mogilnie. Kielce
Rzeźnik, P. and H. Stoksik. 2004a. Silesian Graphittonkeramik of the 12–13 centuries in the light of specialist analyses of vessels from Racibórz. Archeologické Rozhledy 56 (2): 321–42
Rzeźnik, P. and H. Stoksik 2004b. Ceramika grafitowa z Raciborza (XII–XIII w.) w świetle pierwszych analiz specjalistycznych. In Początki i rozwój miast Górnego Śląska. Studia interdyscyplinarne, 171–86. Gliwice
Rzeźnik, P. and H. Stoksik 2005. Technologia wczesnośredniowiecznego warsztatu garncarskiego na podstawie analiz fizykochemicznych naczyń z grodu na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Slavia Antiqua 45: 115–35
Sarnowski, T., M. Daszkiewicz and G. Schneider 2005. Römische Militärziegel von der südwestlichen Krim. Probleme der Produktionstätigkeit und Produktionsorte. Archeologia 56: 91–110
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2001. Stone Ware and Ninevite 5 – Notes on composition and technology of pottery from Tell Brak. In D. Oates, J. Oates and H. McDonald, Excavations at Tell Brak, Vol. 2: Nagar in the third millennium, 194–216. Cambridge
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2002. Scherben nichts als Scherben? Keramikscherben im archäometrischen Labor. Alter Orient Aktuell 3: 8–15
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2003. Herkunftsbestimmung einiger Terra Sigillata-Fragmente. In Zur Frühzeit von Vindonissa, A. Hagendorn et al. (eds). Veröffentlichungen der Gesellschaft Pro Vindonissa, vol. 18, 361–5
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2004. Untersuchungen von Keramikproben aus Walheim. In Walheim I – Das Kastell II und die nachfolgende Besiedlung, K. Kortüm and J. Lauber (eds). Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg 95: 671–96
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2005. Chemische Analysen von Late Roman C-Ware aus Ephesos. In S. Ladstätter and R. Sauer, Late Roman C-Ware und lokale spätantike Feinware aus Ephesos. In Spätantike und mittelalterliche Keramik aus Ephesos, F. Krinzinger (ed.), 165–7. Archäologische Forschungen 13, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Wien
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2006a. Chemical analysis of Italian Sigillata from Italy and from the Northern Provinces. In Old pottery in a new century – Innovating perspectives on Roman pottery studies, D. Malfitana, J. Poblome and J. Lund (eds), Atti del Convegneo Internazionale di Studi, Catania, 22–24 Aprile 2004, 537–54. Catania. Internet: http://www.archaeometry.pl/pdf/Catania_Schneider_Dasz.pdf
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2006b. Chemische Analysen zum Tafelgeschirr aus dem Militärlager von Dangstetten. In K. Roth-Rubi, Dangstetten III – Das Tafelgeschirr aus dem Militärlager von Dangstetten, 169–93. Stuttgart
Schneider, G. and M. Daszkiewicz 2006c. Tabelle 1. Chemische Analysen der für die vorliegenden Arbeit beprobten Sigillaten. In M. Gschwind, Späte Rheinzabener Sigillata in Rätien. Bayerische Vorgeschichtsblätter 71: 86
Schneider, G., M. Daszkiewicz and C. Höpken 2004. Die chemische Zusammensetzung der Keramik aus Kölner Töpfereien. Kölner Jahrbuch 37: 289–94
Schneider, G., M. Daszkiewicz and M. Langner 2006. Herkunftsbestimmung griechischer und römischer Keramik im nördlichen Schwarzmeerraum. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2006, Jahrestagung in Stuttgart, O. Hahn and H. Stege (eds), 141–3
Schneider, G., M. Daszkiewicz and M. Mackensen 2001. Nordafrikanische Amphoren und nordafrikanische Sigillata – Wie sicher sind archäometrische Zuordnungen. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 2001. – Kurzberichte zur Jahrestagung Archäometrie und Denkmalpflege, 5.–8. 9. 2001. Fachhochschule Köln, U. Schüßler and R. Fuchs (eds), 110–2. Würzburg
Schneider, G., M. Daszkiewicz and F. Maselli Scotti 2002. Provenance of vernice nera and ceramica grigia from Aquileia. Abstract in Congress Summary, 23rd Congress of the Rei Cretariae Romanae Fautores held at the Villa Aurelia, the American Academy of Rome 29 September 2002 to Saturday, 5 October, A. Martin (ed.). Rome. Internet: http://www.aarome.org/confs/ft_abstr/ft_ab_schneider.htm
Schneider, G., M. Daszkiewicz and V. Rabelt 1997. Experimente zum Brennverhalten kalkreicher Tone. In Archäometrie und Denkmalpflege – Kurzberichte 1997, G. Schulze and K. Slusallek (eds), 129–31. Wien
Schneider, G., A. Vokaer, K. Bartl and M. Daszkiewicz 2007. Some new results of archaeometric analysis of Brittle Wares. In Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean, Archaeology and Archaeometry, M. Bonifay and J.-C. Treglia (eds), 715–30. BAR Int. Ser., Oxford
Scholl, T., M. Daszkiewicz and J. Raabe 1995. “Kilns” from the Ptolemaic Period in Tell Atrib. Etudes et Travaux 17: 280–307
Sikorski, A. 1990. Duże naczynie ceramiczne z Łekna, gm. Wągrowiec, woj. pilskie: wyniki badań laboratoryjnych udarności, nasiąkliwości i twardości powierzchniowej w stanie naturalnym. In Studia i materiały do dziejów Pałuk. 1: Osadnictwo i architektura w rejonie Łekna we wczesnym średniowieczu, A.M. Wyrwa (ed.), 225–39. Poznań
Sikorski, A. and A. Wójciak 1991a. Udarność i nasiąkliwość fragmentów ceramiki naczyniowej z terenów Pomorza Zachodniego i Pojezierza Krajeńskiego. Folia Praehistorica Posnaniensia 4: 27–48
Sikorski, A. and A. Wójciak 1991b Niektóre własności (udarność i nasiąkliwość) ceramiki późnorzymskiej i wczesnośredniowiecznej z dorzecza Mogilicy na Pomorzu Środkowym. Folia Praehistorica Posnaniensia 4: 145–65
Starynowicz, M. 2005. Badania fizykochemiczne paciorków szklanych odkrytych na grodzisku ludności kultury łużyckiej w Wicinie, woj. lubuskie. Archeologia Polski 50: 21–51
Stawiarska, T. 2007. Szkła z okresu wpływów rzymskich z północnej Polski. Studium technologiczne. Wrocław
Stobierska, E. and A. Gubernat 2005. Jak zabytki ceramiczne odkrywają swoją historię. In Naczynia białe w Polsce południowej i środkowej. Wstęp do problematyki badawczej, A. Buko i L. Kajzer (eds), 19–27. Kielce–Łagów
Stobierska, E., A. Gubernat and P. Wyszomirski 1998. Wschodniosłowacka ceramika neolityczna. Szkło i Ceramika 49 (1): 8–14
Stobierska, E., A. Lesisz and P. Wyszomirski 1997. Mineralogiczne i ceramiczne badania wschodniosłowackiej ceramiki neolitycznej. Prace Komisji Nauk Ceramicznych PAN, Ceramika/Ceramics 54: 57–65
Stobierska, E., P. Wyszomirski and A. Gaweł 2008. Badania ceramiczne i mineralogiczne ceramiki z Sanoka i Pakoszówki. In Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski (ed.), 25–35. Wrocław
Stobierska, E., P. Wyszomirski and K. Błaszczak 2000. Proces rehydroksylacji minerałów ilastych w naczyniach neolitycznych w świetle badań modelowych. Ceramika 60: 103–9
Stoksik, H. 2005a. Analiza składu masy ceramicznej i szkliw płytek posadzkowych z Zamku Średniego w Malborku. Szkło i Ceramika 56 (4): 19–23
Stoksik, H. 2005b. Początki stosowania „palonki” w średniowiecznych recepturach masy garncarskiej. Szkło i Ceramika 56 (5): 36–41
Stoksik, H. 2007a. Technologia warsztatu ceramicznego średniowiecznego Śląska w świetle badań specjalistycznych i eksperymentalnych. Wrocław
Stoksik, H. 2007b. Średniowieczne receptury masy garncarskiej na podstawie analiz specjalistycznych ceramiki stalowoszarej i kremowej ze starego miasta we Wrocławiu. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48: 307–18
Stoksik, H. 2007c. Technika grafitowania naczyń w garncarstwie kultury przeworskiej w świetle analiz specjalistycznych ceramiki z okolic Wrocławia. Szkło i Ceramika 58 (1): 32–7
Stoksik, H. 2008. Ceramika z grodziska w Gilowie w świetle badań specjalistycznych nas technologią wczesnośredniowiecznego garncarstwa na Śląsku. In Miejsce Sudetów w badaniach nad starszymi fazami wczesnego średniowiecza, K. Jaworski (ed.), in print
Stoksik, H. and P. Rzeźnik 2003. Naczynia ceramiczne z wczesnośredniowiecznej pracowni we Wrocławiu w świetle wyników badań fizykochemicznych. Szkło i Ceramika 54 (4): 30–4
Stoksik, H. and P. Rzeźnik 2008. Domieszki schudzające i konstrukcyjne. Nowy kierunek interpretacji wyników badań fizykochemicznych średniowiecznych mas garncarskich. Szkło i Ceramika 59 (5): 30–8
Stós-Fertner, Z. and E. Rook 1979. Analiza pigmentów używanych do dekoracji neolitycznej ceramiki z miejscowości Bilcze Złote. Materiały Archeologiczne 21: 27–32
Sulkowska-Tuszyńska, K. 1997. Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie. Toruń
Szmoniewski, B.S., A. Tyniec-Kępińska, M. Wołoszyn, S. Duszak, A. Kielski, A. Łaptaś, M. Paszkowski, J. Tyszka and K. Wodnicka 2006. Analizy specjalistyczne wybranych materiałów źródłowych z badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Stradowie. In Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, W. Chudziak and S. Moździoch (eds), 487–93. Toruń – Wrocław – Warszawa
Szymańska H., E. Knapik and M. Pawlikowski 1998 Mineralogical investigation of terracottas from Athribis. In Proceedings of 5th International Congress on Applied Mineralogy in Mineral Industry, Warsaw 2–5 June 1996, 268. Warsaw
Święcki, Z. 1963. Ocena techniki wykonywania naczynia garncarskiego z cmentarzyska ludności kultury łużyckiej w Laskach, pow. Kępno. Fontes Archaeologici Posnaniensis 14: 186–9
Trąbska, J. 2006. Ochre and hematite – Raw material and potential raw material. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 48: 75–86
Trąbska, J., B. Trybalska and K. Bytnar 2008. The Roman Period pottery in mineralogical and petrographical study. Przeworsk Culture settlement from Jarosław. In Ceramika warsztatowa w środkowoeuropejskim Barbaricum, A. Błażejewski (ed): 111–120
Trąbska, J., B. Trybalska, A. Gaweł and K. Bytnar 2003. I. Pigmenty i warstwy malarskie ceramiki neolitycznej kultury trypolskiej (Bilcze Złote), II. Zabytki kamienne z Bilcza Złotego. Materiały Archeologiczne 34: 179–94
Trąbska, J., B. Trybalska and A. Lubelczyk 2006. Średniowieczne zaprawy wapienne z ruin zamku w Czudcu koło Rzeszowa. Materiały Ceramiczne 58 (4): 148–54
Walanus, A., J. Trąbska and U. Kobylińska 2006. Lusatian pottery: workshop features in SEM/EDS and statistical analysis. In European Association of Archaeology, 12th Annual Meeting, Cracow, Poland, 19–24 September 2006, H. Dobrzańska, B.S. Szmoniewski and K. Ryba (eds), 334. Cracow
Wałowy, A. 1979. Późnośredniowieczne garncarstwo krakowskie w świetle źródeł archeologicznych. Materiały Archeologiczne 19: 5–151
Wasilczyk, M. 2007. Ceramika chodlikowska – rekonstrukcja procesu wytwarzania wczesnośredniowiecznej ceramiki naczyniowej. In Archeologia doświadczalna w Muzeum Nadwiślańskim. Eksperymenty 2003–2006, P. Lis (ed.), 23–34. Kazimierz Dolny
Werfel, Z. 1974. Zastosowanie rentgenofluorescencyjnej metody badania składu chemicznego surowców szklarskich. Szkło i Ceramika 25 (2): 38–42
Wirska-Parachoniak, M. 1968. Ceramika tak zwanego ośrodka igołomskiego z okresu wpływów rzymskich w świetle badań technologicznych. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 16 (1): 95–108
Wirska-Parachoniak, M. 1970. Technologiczna analiza późnogotyckich i renesansowych kafli z zamku w Dobiecku. Ochrona Zabytków 23 (4): 303–10
Wirska-Parachoniak, M. 1980. Produkcja ceramiczna Celtów na terenach Polski południowej. Materiały Archeologiczne Nowej Huty 6: 29–158
Wirska-Parachoniak, M. 1997. Wyniki analiz technologicznej ceramiki neolitycznej ze Strachowa, woj. Wrocław. In A. Kulczycka- Leciejewiczowa, Strachów. Osiedla neolitycznych rolników na Śląsku, 287–98. Wrocław
Wirska-Parachoniak, M. 2002. Analiza technologiczna fragmentów neolitycznych naczyń ceramicznych z Zawarży. In A. Kulczycka- Leciejewiczowa, Osiedle neolityczne w południowowschodniej strefie lessowej, 161–5. Wrocław
Ziółkowska, M. 1997. Wstępna analiza petrograficzna szlifów cienkich próbek ceramiki ze Strzelna (wg wyróżnionych makroskopowo grup surowcowych). In K. Sulkowska-Tuszyńska, Średniowieczne naczynia ceramiczne z klasztoru norbertanek w Strzelnie, Annexe 1. Toruń.

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

46

Start page:

89

End page:

121

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information