Object

The palaeogeographical conditions of location of a Magdalenian camp at Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland)
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: The palaeogeographical conditions of location of a Magdalenian camp at Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland)

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 49 (2011-2013)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The archaeological site at Klementowice has been known since the early 80s of the 20th century. In 2007, excavations were resumed there and a new, previously unknown concentration of artifacts was discovered. New data from several thousands of flint artifacts and the first discovery of faunal remains indicate a long-term and multi-season hunting camp. The site is the most north-easterly settlement of the Magdalenian technocomplex in the whole of Europe. The favorable geographical position of the site in the Late Glacial is very apparent at the macro-regional scale. The site is located at the boundary between contrasting mega-regions (highlands/lowlands) of differing environmental conditions, and where there are micro-regional contrasts as well (specific local conditions). Analysis of the site location took account of its background geology, land relief and hydrology. The dynamic of these elements and their influence on microclimatic conditions and plant cover is considered. The area of the site, located on a slope, is currently in agricultural use. This has caused surface erosion – with the original Late Glacial depressions becoming filled by soil material redeposited from the neighboring denuded convex landforms. The original and very varied topographic surface has been reconstructed on the basis of the degree of conservation of the soil profiles. Part of soil profiles was truncated or almost completely eroded, but the other profiles were buried

References:

Bartoszewski, S. 1998. Reżim odpływu rzek Ziemi Wedel Jarlsberga (Spistbergen). Lublin
Falkowski, E. 1971. Historia i prognozy rozwoju układu koryta wybranych odcinków rzek nizinnych Polski. Biuletyn Geologiczny 12: 5–121
Harasimiuk, M. 1987. Fizjografia okolic wsi Klementowice-Kolonia na Płaskowyżu Nałęczowskim. Sprawozdania Archeologiczne 39: 53–57
Harasimiuk, M. and Henkiel, A. 1975/1976. Wpływ budowy geologicznej i rzeźby podłoża na ukształtowanie pokrywy lessowej w zachodniej części Płaskowyżu Nałęczowskiego. Annales UMCS, sec. B, 30/31: 51–80
Harasimiuk, M., Henkiel, A. and Mazurkiewicz, A. 1972. Loess profile in Klementowice. In Guide to the national symposium Lithology and stratigraphy of loesses in Poland, H. Maruszczak (ed.), Lublin, 165–169
Harasimiuk, M., Jezierski, W., Król T. and Nowak J. 1988. Morfogeneza północnej strefy krawędzi Wyżyny Lubelskiej między dolinami Wisły i Bystrzycy. In Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. III. Przewodnik wycieczkowy, R. Dobrowolski (ed.), Lublin, 140–149
Henkiel, A. and Nitychoruk J. 1980/1981. Joints and Mesoscopic Structures in Cretaceous and Paleocene Rocks of the north-western part of Lublin Upland. Annales UMCS, sec. B, 35/36: 13–27
Jahn, A. 1956. Wyżyna Lubelska. Rzeźba i czwartorzęd. Prace Geograficzne PAN 7. Warszawa
Jahn, A. 1967. Some features of mass movement on Spitsbergen slopes. Geografiska Annaler, ser. A, 49: 213–225
Jastrzębski, S. and Libera, J. 1984. A Magdalenian Camp in Klementowice-Kolonia Site 20 (Province of Lublin). In Advances in Palaeolithic and Mesolithic Archaeology, J.K. Kozłowski and S.K. Kozłowski (eds), Archaeologia Interregionalis 5: 95–104
Jastrzębski, S. and Libera, J. 1987. Stanowisko późnomagdaleńskie w Klementowicach-Kolonii w świetle badań 1981–1982 r. Sprawozdania Archeologiczne 39: 9–52
Kęsik, A. 1961. Vallėes des terrains loessiques de la partie Quest du Plateau de Nałęczów. Annales UMCS, sec. B, 15: 123–153
Komar, M., Łanczont, M., Valde-Nowak, P., Bałaga, K., Hołub, B., Kusiak, J., Mroczek, P. and Zieliński, P. 2010. Palaeoenvironmental background and age of the Late Palaeolithic Settlement in SE Poland (A Case Study from the Sandomierz Upland and Carpathians). The Open Geography Journal 3: 55–66
Kozarski, S., 1981. Vistulian stratigraphy and chronology of the Great Poland Lowland. Geografia 6: 1–44
Kozarski, S. 1981. Ablation end moraines in Western Pomerania, NW Poland. Geografiska Annaler, ser. A, 63: 169–174
Kukla, G.J. 1987. Loess stratigraphy in Central China. Quaternary Science Review 6: 191–219
Madeyska, T. 1998. Zróżnicowanie roślinności Polski u schyłku ostatniego zlodowacenia. Studia Geologica Polonica 113: 137–180
Madeyska T. and Kozłowski S. K. 1995. Human settlement and palaeoenvironmental changes in Poland 20,000–8,000 years ago. Biuletyn Peryglacjalny 34: 103–123
Maruszczak, H. 1959. Główne cechy klimatycznej asymetrii stoków w obszarach peryglacjalnych i umiarkowanych. Annales UMCS, sec. B, 11: 161–237
Maruszczak, H. 1961. Le relief des terrains de loess sur le Plateau de Lublin. Annales UMCS, sec. B, 15: 93–124
Maruszczak, H. 1973. Erozja wąwozowa we wschodniej części pasa wyżyn południowopolskich. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 151: 15–30
Maruszczak, H. 1985. Loess section at Łopatki. In Guide-book International Symposium Problems of the stratigraphy and paleogeography of loesses, Lublin, 105–109
Maruszczak, H. 1991. Zróżnicowanie stratygraficzne lessów polskich. In Podstawowe profile lessów w Polsce, H. Maruszczak (ed.), Lublin, A.13–A.15
Maruszczak, H. 1995. Glacial cycles of loess accumulation in Poland during the last 400 ka and global rythms of paleogeographical events. Annales UMCS, sec. B, 50: 127–156
Maruszczak, H. 2001. Schemat stratygrafii lessów i gleb śródlessowych w Polsce. In Podstawowe profile lessów w Polsce II. H. Maruszczak (ed.), Lublin, 17–29
Michalczyk, Z. and Wilgat, T. 1998. Stosunki wodne Lubelszczyzny. Lublin.
Paluszek, J. 2010. Zmiany pokrywy glebowej pod wpływem erozji. Prace i Studia Geograficzne 45: 279–294
Połtowicz-Bobak, M. 2009. Magdalenian Settlement in Poland in the Light of Recent Research. In Humans, Environment and Chronology of the Late Glacial of the North European Plain, Jahrbuch des Römisch Germanischen Zentralmuseum Mainz – Tagungen, 6, M. Street, N. Barton, T. Terberger (eds), Mainz, 55–66
Pulina, M., Krawczyk, W. and Pereyma J. 1984. Water balance and chemical denudation in the unglaciated Fugleberget basin (SW Spitsbergen). Polish Polar Research 5, 3–4: 183–203
Reder, J. and Rodzik, J. 2012. Osadnictwo i użytkowanie ziemi w zlewniach stożków. In Morfogeneza stożków napływowych w dolinie Bystrej (Płaskowyż Nałęczowski, Wyżyna Lubelska), J. Superson (ed.), Lublin, 43–65
Rodzik, J. 2006. Wąwozy – naturalne czy kulturowe elementy krajobrazu? Problemy Ekologii Krajobrazu 18: 457–64
Rodzik, J., Paluszek, J. and Rejman, J. 2009. Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych). In Konferencja Geomorfologów Pol¬skich nt. Metody badań w geomorfologii, T. Kalicki, J.B. Szmańda, K. Zawada (eds.), Kielce, 142–146
Rodzik, J. and Stepko, W. 1985. Climatic conditions in Hornsund (1978–1983). Polish Polar Research 6, 4: 561–576
Rotnicki K. 1991. Ewolucja dolin niżu. In Geografia Polski, Środowisko przyrodnicze, L. Starkel (ed.), Warsaw, 156–159
Street, M., Jöris, O. and Turner, E., 2012. Magdalenian settlement in the German Rhineland – An update. Quaternary International 272–273: 231–250
Superson, J. 1996. Funkcjonowanie system fluwialnego wyżynnej części dorzecza Wieprza w zlodowaceniu Wisły. Lublin
Tricart, J. 1950. Cours de géomorphologie. Géomorphologie climatique, Le modelé périglaciare I. Paris
Turski, R. and Słowińska-Jurkiewicz A. 1994. Gleby wytworzone z lessów. Lublin
Weniger, G.C. 1987. Magdalenian Settlement Pattern and Subsistence in Central Europe. In The Pleistocene Old World, O. Soffer (ed.), New York, London, 201–215
Wiśniewski, T. 2011. Magdalenian camp in Klementowice (E Poland). Preliminary report on the 2007–2010excavations and perspectives for future research. Abstract book of Hugo Obermaier – Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 53. Jahrestagung in Herne. L. Steguweit (ed.), Erlangen, 50
Wiśniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J., Zagórski, P., Wilczyński, J. and Nývltová Fišáková, M., 2012. On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quaternary International 272–273: 308–321

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

49

Start page:

105

End page:

119

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61750 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Feb 18, 2021

In our library since:

Feb 27, 2017

Number of object content hits:

20

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/77028

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information