Object

Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Multidisciplinary study as a source of information about the Palaeolithic oecumene in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine

Creator:

Łanczont, Maria ; Madeyska, Teresa

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Archaeologia Polona Vol. 49 (2011-2013)

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

A Polish-Ukrainian project researching Pleistocene environments and the stratigraphy ofPalaeolithic sites in the peri- and meta-Carpathian zone of Poland and Ukraine has been undertaken since 2010. The Palaeolithic sites in the eastern part of this area are associated with palaeosols within loess profiles, whilst those in the western part are mostly in caves and rock shelters (Fig. 1). Rich geological material shows both similarities and differences between loess and cave sites, and between the Polish and Ukrainian sites. These differences result from the diverse paleogeographical and geological situations of the sites as well as differences in the investigative methodologies used. Environmental studies at these two types of site used different but, as they concern similar periods, complementary methods (Table 1). Fig. 2 presents the very generalized results of the environmental research at the most important of these Palaeolithic loess and cave sites − and its interpretation. These data are compared with currently defined Marine Isotope Stages (MIS) and chronostratigraphy. The picture of environmental changes shows the state of knowledge at the beginning of the “Oecumene” project

References:

d’Abancourt, A. 1927. Klasyfikacja i rozwój dolin podolskich. Prace Geograficzne 9: 3−26. Lwów
Alexandrowicz, S. W. and Alexandrowicz, Z. 2004. Ewolucja rzeźby i środowiska Płaskowyżu Ojcowskiego. In J. Paryka (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 1, Przyroda, 47−54. Ojców
Alexandrowicz, S. W., Butrym, J. and Maruszczak, H. 1989. The malacofauna of the Younger and Older Loess of the Przemyśl region, SE Poland. Studia Malacologica 3: 7−21. Kraków
Alexandrowicz, W. P., Boguckyj, A., Dmytruk, R. and Łanczont, M. 2002. Malakofauna lessów Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Studia Geologica Polonica 119: 253−290. Kraków
Bezusko, L. and Bogucki, A. 1993. Warunki paleogeograficzne formowania się lessów i gleb kopalnych górnego plejstocenu w południowo-zachodniej części Platformy Wschodnioeuropejskiej. Annales UMCS, sec. B, 48: 19–24. Lublin
Bezusko, L., Bogucki, A., Bogucki, O. and Wołoszyn, P. 1994. Warunki paleogeograficzne akumulacji plejstoceńskich lessów zachodniej części Ukrainy. In T. Wilgat (ed), Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 24−25. Lublin
Bogucki (Boguckyj), A. 1986. Antropogenovye pokrovnye otlozhenyja Volyno-Podolyy. In Antropogenovye otlozhenyja Ukrainy, 121−132. Kiev
Bogucki (Boguckyj), A. and Dmytruk, R. 2003. Rekonstrucja paleogeogrsafichnykh umov chasu formu¬vannja lesovo-gruntovoi pachki bogatosharochnoi paleolitychnoi stojanky Velykyj Glybochok I (na osnovi fauny moljuskiv). In Rola obszarów chronionych zachodniego Podola i Jury Ojcowskiej w utrzymaniu różnorodości biologicznej i krajobrazowej, 133−142. Hrymailiv-Ternopil’
Bogucki (Boguckyj), A., Dmitruk, D., Łanczont, M., Madeyska, T. and Yacyszyn, A. 2007. Paleogeogra¬ficzne uwarunkowania współczesnych krajobrazów w dolinie środkowego Dniestru. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG 7: 191−201. Sosnowiec
Bogucki (Boguckyj), A., Dmitruk, R., Dumas, I. and Łanczont, M. 2008. Verhnoplejstocenova fauna moljuskiv rozrizu Galich. Biostratygrafichni osnovy pobudovy stratigraficznykh shem Fanerozoju Ukrainy. Zbirnyk naukowyh prac’ Instytutu Geologicznyh Nauk NAN Ukrainy, 325−331. Kyiv
Bogucki (Boguckyj), A., Cyrek, K., Konecka-Betley, K., Łanczont, M., Madeyska, T., Nawrocki J. and Sytnyk, O. 2001. Palaeolithic loess-site Yezupil on Dnister (Ukraine) – stratigraphy, environment and cultures. Studia Quaternaria 18: 25−46
Bogucki (Boguckyj), A., Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. 1999. Problems of the Quaternary stratigraphy and paleogeography in the San and Dniester interfluve (Poland and Ukraine borderland). Quaternary Studies in Poland 16: 3−14.
Bogucki (Boguckyj), A. and Łanczont, M. 2002. Stratygrafia lessów Naddniestrza Halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 315−327. Kraków
Bogucki (Boguckyj), A., Łanczont, M., Łącka, B., Madeyska, T. and Sytnyk, O. 2009a. Age and the palaeoenvironment of the West Ukrainian Palaeolithic: the case of Velykyi Glybochok multi-cultural site, Journal of Archaeological Science 36: 1376−1389
Bogucki (Boguckyj), A., Łanczont M., Sytnyk O., Dmytruk R. and Jacyszyn, A. 2009b. Persha znahidka serednogo paleolitu u pivnichno-zahidnomy Peredkarpatii. Rocznik naukowy Pogranicze Polska-Ukraina, 283−291. Drogobych, Lublin
Chmielewski, W. 1975. Paleolit środkowy i górny. In W. Chmielewski and W. Hensel (eds), Prahistoria ziem polskich 1, Paleolit I, mezolit, 9−158. Warszawa
Chmielewski, W. (ed.) 1988. Jaskinie Doliny Sąspowskiej. Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego. Prace Instytutu Archeologii UW. Warszawa
Cyrek, K. and Sytnyk, O. 2002. Paleolit Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 293–314. Kraków
Cyrek, K., Mirosław-Grabowska, J., Stefaniak, K. and Socha, P. 2009a. Archaeology, stratigraphy andpalaeoecology of the Biśnik Cave. In K. Stefaniak, A. Tyc, and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes – palaeoenvironments and protection, Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56: 191–214. Sosnowiec–Wrocław
Cyrek, K., Socha, P., Stefaniak, K., Madeyska, T., Mirosław-Grabowska, J., Sudoł, M. and Czyżewski, Ł. 2009b. Palaeolithic of Biśnik Cave (Southern Poland) within the environmental background, Quaternary International 220: 5–30
Cyrek, K., and Sudoł, M. 2010. Zmiany w zasiedleniu Jaskini Biśnik w plejstocenie. Annales UMCS, sec. B, LXV (2): 57–68. Lublin
Cys’, P.M. 1962. Geomorfologija URSR. Vidatelstvo L’vivskogo Universiteta. L’viv
Dżułyński, S. 1953. Tektonika południowej części Wyżyny Krakowskiej. Acta Geologia Polonica 3 (3): 325−440. Kraków
Emontspohl, A.-F. 1995. The northwest European vegetation at the beginnig of the Wichselian glacial (Brørup and Odderade interstadials) – new data for northern France. Review of Palaeobotany and Palynology 85: 231−242
Fedorowicz, S., Łanczont, M., Bogucki, A., Kusiak, J., Mroczek, P., Adamiec, G., Bluszcz, A., Moska, P., Tracz, M. 2013. Loess-paleosol sequence at Korshiv (Ukraine) – chronology based on complemen¬tary and parallel dating (TL, OSL), and litho-pedosedimentary analyses. Quaternary International 296: 117–130
Gerasimov, I.P. and Velichko, I.P. (eds) 1982. Paleogeography of Europe during the last one hundred thousand years. Atlas – monography. Moscow
Gilewska, S. 1972. Wyżyny Śląsko-Krakowskie. In M. Klimaszewski (ed.), Geomorfologia Polski 2, 232−339. Warszawa
Gradziński, R. 1962. Rozwój podziemnych form krasowych w południowej części Wyżyny Krakowskiej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 32 (4): 429−492
Hercman, H., Mirosław-Grabowska, J. and Madeyska, T. 2004. Zapis zmian środowiska ostatnich 150 000 lat w osadach jaskiń Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. In J. Partyka (ed.), Zróżnicowanie i przemiany środowiska przyrodniczo-kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej 1, Przyroda, 3−88. Ojców
Jahn, A. 1937. Zdjęcie morfologiczne północnej krawędzi Podola i jej przedpola między potokami Koczurowskim i Pohoryleckim, Kosmos 62A: 549−596
Kalynovych, N. 2001. Palinologichna kharakterystyka vykopnoj gitii rozrizu Kolodiiv (Peredkarpattja). Visnyk L’vivskoho Universyteta. Seria geografichna 28: 65–70. L’viv
Kalynovych, N. 2002. Plant cover in the Carpathian foreland (Ukraine) during the last Interglacial epoch. In J. Gan¬carski (ed.), Starsza i środkowa epoka kamienna w Karpatach, 9−15. Krosno
Komar, M. 2002. Analiza pyłkowa górnoplejstoceńskich lessów i gleb kopalnych a stanowiskach Yezupil i Halicz. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 245−252. Kraków
Komar, M. and M. Łanczont, M. 2002. Late Pleistocene loess-paleosol and vegetation successions at Tarnawce (San river valley, Carpathian Foothills, Poland). Studia Quaternaria 19: 2735
Komar, M., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2009. Pollen record of vegetation spatial pattern in the loess zone between the Dnieper and Odra rivers during the last interglacial-glacial cycle (5–2 OIS). Quaternary International 198: 152−192
Komar, M., Łanczont M., Kulesza, P. and Kusiak, J. 2010. Zmina paleoobstanovok peredgir’ja Karpat na pochatku ostannoho pleistocenovoho klimatychnoho cyklu (na prykladi razrizu Radymno). Geologicznyj zhurnal 4: 58−72. Kiev
Kondracki, J. 1998. Geografia regionalna Polski. Warszawa
Kozłowski, J. K. 1963. Badania stanowisk paleolitycznych w okolicach Przemyśla w roku 1963. Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1963, 9−10
Krajcarz M., Krajcarz, M. T., Nadachowski, A. and Sytnyk, O. 2012. Remains of small mammals from fossil burrows in archaeological Pleistocene site Ihrovytsya (western Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 55A (1): 89−96
Krajcarz, M.T., Gola, M.R. and Cyrek, K.J. 2010. Preliminary suggestions on the Pleistocene palaeovegetation around the Biśnik Cave (Częstochowa Upland, Poland) based on studies of molecular fossils from cave sediments. Studia Quaternaria 27: 55−61
Krajcarz, M. T., Krajcarz, M., Nadachowski, A., Sytnyk, O. and Bogucki. A. 2011. Nory ssaków drapieżnych ze stanowiska Ihrowica I (Ukraina) jako przykład plejstoceńskich bioturbacji na archeologicz-nych stanowiskach paleolitycznych. Materialy ta doslidzhennja z archeologii Prykarpattja i Volyni 15: 28−34, L’viv
Krajcarz, M. T., Cyrek, K. and Krajcarz, M. 2011. Zęby ssaków z osadów jaskini Biśnik jako wskaźnik warunków klimatycznych. Wstępne wyniki badań badań składu izotopów trwałych węgla i tlenu z warstwy holoceńskiej. Materiały konferencyjne: 45. Sympozjum Speleologiczne. Ojców, 20–23.10.2011, 85−86
Krajcarz, M. T. and Cyrek, K. 2011. The age of the oldest Paleolithic assemblages from Biśnik Cave (southern Poland) in the light of geological data. Przegląd Archeologiczny 59: 55−74
Krajcarz, M. T. and Madeyska, T. 2010. Application of the weathering parameters of bones to stratigraphical interpretation of the sediments from two caves (Deszczowa Cave and Nietoperzowa Cave, Kraków-Częstochowa Upland, Poland). Studia Quaternaria 27: 43−54
Kravchuk, J.S. 1999. Geomorfologija Peredkarpattja. L’viv
Lencewicz, S. 1937. Wyżyna Podolska. In Wielka Geografia Powszechna, Polska, 349–364. Warszawa
Lorenc, M. 2007. Rekonstrukcja paleotemperatur Vistulianu na podstawie zespołów kopalnych ptaków (Reconstruction of Vistulian paleotemperature on the base of assemblages of fossil birds). Poznań
Lorenc, M. 2012. Radiocarbon dating of bones from Vistulian cave deposits in Poland. Acta Geologica Polonica (in print)
Łanczont, M. 1993. Warunki akumulacji plejstoceńskich utworów lessowych w dolinie Sanu koło Przemyśla. Kwartalnik AGH, Geologia 19 (2): 75−107
Łanczont, M. 1997. Lessy regionu Przemyśl. Rocznik Przemyski 33 (4), Nauki Przyrodnicze: 3−44. Przemyśl
Łanczont, M. and Bogucki (Boguckyj), A. 2002. Badane profile lessowe i stanowiska paleolityczne Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 33−181. Kraków
Łanczont, M. and Bogucki (Boguckyj), A. 2007. High-resolution terrestrial archive of the climatic oscillation during Oxygen Isotope Stages 5–2 from the unique loess-paleosol sequence at Kolodiiv (East Carpathian Foreland, Ukraine). Geological Quarterly 51 (2): 105−126
Łanczont, M., Bogucki (Boguckyj) A., Kravchuk J. and Yacyshyn, A. 2002. Budowa geologicznai środowisko przyrodnicze Naddniestrza halickiego. In T. Madeyska (ed.), Lessy i paleolit Naddniestrza halickiego (Ukraina). Studia Geologica Polonica 119: 17–26. Kraków
Łanczont, M. and Madeyska, T. 2005. Environment of the East Carpathian Foreland in the periods of the Palaeolithic man activity. Catena 59: 319−340
Łanczont, M. and Madeyska, T. 2011. Environmental changes recorded in some important peri- and meta-Carpathian Palaeolithic sites and its chronostratigraphy. Geographia Polonica 84 (Special Issue Part 1): 81−94
Łanczont, M. and Madeyska, T. 2011. Wpływ procesów stokowych/peryglacjalnych na stan zachowania paleolitycznych warstw kul¬turowych stanowisk lessowych Naddniestrza i Podola. In IX Zjazd Geomorfologów Polskich Georóżnorodność rzeźby Polski. Streszczenia, 101−102. Poznań
Łanczont, M. and Okoński, J. 2008. Profile geologiczne w rejonie lessowych stanowisk paleolitycznych 146 i 147 w Przemyślu (teren planowanego Centrum Handlowego CEGIELNIA) – dawne poglądy, nowe dane. Rocznik Przemyski 44 (2), Archeologia: 3−25. Przemyśl
Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. 1999. Strefowość peryglacjalnych utworów pylastych na obszarze Polski. Annales UMCS, sec. B, 54: 41−48. Lublin
Łanczont, M. and Wojtanowicz, J. 2010. Brama Przemyska a dostępność geograficzna i kulturowa regionu Karpat. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 9−28. Krosno
Łącka, B., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2007. Formy morfologiczne autogenicznych węglanów i ich skład izotopowy (trwałe izotopy węgla i tlenu) w lessach Podkarpacia i Podola. Annales UMCS, sec. B, 62: 93−112. Lublin
Łącka, B., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2009. Oxygen and carbon stable isotope composition of authigenic carbonates in loess sequences at the Carpathian margin and Podolia, as palaeoclimatic record. Quaternary International 198: 136−151
Łącka, B., Łanczont, M., Komar, M. and Madeyska, T. 2008. Stable isotope composition of carbonates in loess at the Carpathian margin (SE Poland). Studia Quaternaria 25: 3−21
Madeyska, T. 1977. Zróżnicowanie wiekowe jaskiń i schronisk skalnych oraz ich osadów w dolinie Sąspowskiej koło Krakowa. Kras i Speleologia 1: 71−77. Katowice
Madeyska, T. 1981. Środowisko człowieka w środkowym i górnym paleolicie na ziemiach polskich w świetle badań geologicznych. Studia Geologica Polonica 69. Warszawa
Madeyska, T. 2002. Evidence of climatic variations in loess and cave Palaeolithic sites of southern Poland and western Ukraine. Quaternary International 91: 65−73
Madeyska, T. 2006. Tło przyrodnicze osadnictwa pradziejowego Jury Ojcowskiej. In J. Lech and J. Partyka (eds), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego, 270−312. Ojców
Madeyska, T. and Cyrek, K. 2002. Cave fillings – a chronicle of the past. An outline of the Younger Pleistocene cave sediments study in Poland. Acta Geologica Polonica 52 (1): 75−95. Kraków
Madeyska-Niklewska, T. 1969. Górnoplejstoceńskie osady jaskiń Wyżyny Krakowskiej. Acta Geologica Polonica 19 (2): 341−392. Warszawa
Maruszczak, H. 1998. Problemy interpretacji makroskopowych struktur kriogenicznych w utworach lessowych. In E. Mycielska-Dowgiałło (ed.), Struktury sedymentacyjne i postsedymentacyjne w osadach czwartorzędowych i ich wartość interpretacyjna, 135−152. Warszawa
Maruszczak, H. 2001. Rozwój rzeźby wschodniej części wyżyn metakarpackich w okresie posarmackim. Przegląd Geo¬graficzny 73 (3): 253−280
Maruszczak, H. and Sirenko, I. 1989/1990. Problemy regionalizacji geomorfologicznej wschodniej części wału metakarpackiego. Annales UMCS, sec. B: 37−65. Lublin
Marynych, A.M. (ed.) 1985. Lesostepnaja zona. In Landshafty i fyzyko-geograficheskoje rajonirovanije, 68–121. Kyiv
Meignen, L., Geneste, J.-M., Koulakovska, L., Sytnyk, O., Usik, V. and Haesaerts, P. 2006. New researches at Molodova V, a late middle Paleolithic site in Western Ukraine. In L. Koulakovska (ed.), Europejskyj serednyj paleolit, 102–117. Kyiv
Mojski, J. E. 1999. Drobne jednostki stratygraficzne piętra wisły w obszarze perybałtyckim. Przegląd Geologiczny 47 (3): 247−254
Mojski, J. E. 2005. Ziemie polskie w czwartorzędzie. Zarys morfogenezy. Warszawa.
Ochocka, J. 1931. Krajobraz Polski w świetle mapy wysokości względnych. Prace Geograficzne wydawane przez prof. E. Romera 13: 1−41. Lwów-Warszawa
Oszczypko, N. 1995. Budowa geologiczna. In J. Warszyńska (ed.), Karpaty Polskie, 1522. Kraków
Połtowicz-Bobak, M., Bobak, D. and Janicki, R. 2009. Nowy ślad osadnictwa środkowopaleolitycznego na Podkarpaciu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 30: 143−148. Rzeszów
Racinowski, R. 2003. Znaczenie badań litologicznych w problematyce paleogeograficznej. In R.K. Borówka, A. Matuszczak and H. Witkowski (eds), Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. II środowisko abiotyczne, 11−18. Szczecin
Romer, E. 1962. Klimat ziem polskich. Wybór prac 3, 181−266. Warszawa
Romer, E. 1962. O klimacie Polski. Wybór prac 3, 363−389. Warszawa
Smoleński, J. 1912. Krajobraz Polski. Warszawa
Socha, P. 2009. Small mammals (Erinaceomorpha, Soricomorpha, Chiroptera, Lagomorpha, Rodentia) from pleistocene sediments of the Bisnik Cave. In K. Stefaniak, A. Tyc and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes – palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56: 215−224. Sosnowiec–Wrocław
Stefaniak, K. and Marciszak, A. 2009. Large mammals (Carnivora, Ungulata) from Pleistocene sediments of the Biśnik Cave. In K. Stefaniak, A. Tyc and P. Socha (eds), Karst of the Częstochowa Upland and of the Eastern Sudetes – palaeoenvironments and protection. Studies of the Faculty of Earth Sciences University of Silesia 56: 225–254. Sosnowiec–Wrocław
Sytnyk, O. 2000. Middle Palaeolithic of Podilia. L’viv
Sytnyk, O. 2006. Levaluazki industrii zahodu Ukrainy: problemy chronologii ta genezy. In L. Koulakovska (ed.), Europejskyj serednyj paleolit, 152−169. Kyiv
Sytnyk, O. 2010. Serednij paleolit Prikarpattja o Zakarpattja: porivnjalnyj analiz. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 61−98. Krosno
Sytnyk, O. and Bogucki, A. (Bohuts’kyi) 1998. Paleolit Podillia: Velykyi Glybochok I. L’viv
Sytnyk, O. and Koropeckyj, R. 2010. Paleolitychna stojanka Kulychivka: kulturnyj shar IV. Materialy ta doslidzhenja z archeologii Prykarpattja i Wolyni 14: 16−75. L’viv
Sytnyk, O., Boguckyj, A., Łanczont, M. and Madeyska, T. 2010. Dniesterian Mousterian from the Velykyi Glybochok site related to palaeoenvironmental changes. Quaternary International 220: 31–46
Valde-Nowak, P. 2010. Karpacki tranzyt a interior w epoce kamienia. In J. Gancarski (ed.), Transkarpackie kontakty kulturowe w epoce kamienia, brązu i wczesnej epoce żelaza, 53−60. Krosno
Valde-Nowak, P., Nadachowski, A. and Madeyska, T. (eds) 2003. Obłazowa cave – human activity, stratigraphy and palaeoenvironment. Kraków
van Andel, T.H. 2002. The climate and landscape of the middle part of the Weichselian Glaciation in Europe: the Stage 3 Project. Quaternary Research 57: 2−8
Wojtal, P. 2001. The new Upper Palaeolithic mammonth site at Halich (Ukraine). Acta Zoologica Cracoviensia 44 (2): 137−142
Wojtal, P. 2007, Zooarchaeological studies of the Late Pleistocene sites in Poland. Kraków
Wróbel, J. and Mrugała, S. 2001. Charakterystyka klimatu Ukrainy. Przegląd Geograficzny 73 (3): 389−414
Zierhoffer, A. 1927. Północna krawędź Podola w świetle rzeźby powierzchni kredowej. Prace Geograficzne wydawane przez E. Romera 9: 61−95. Lwów-Warszawa

Relation:

Archaeologia Polona

Volume:

49

Start page:

5

End page:

29

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:61744 ; 0066-5924

Source:

IAiE PAN, call no. P 357 ; IAiE PAN, call no. P 358 ; IAiE PAN, call no. P 356 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Closed

Object collections:

Last modified:

Feb 18, 2021

In our library since:

Feb 27, 2017

Number of object content hits:

17

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/76995

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information