RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Łyżki, morselki i kantaty. Osiemnastowieczne upominki na kierę i Nowy Rok w Toruniu i innych miastach Prus Królewskich

Creator:

Łyczak, Bartłomiej

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 60 Nr 1 (2012)

Contributor:

Szymańska, Izabela : Tł.

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Dygdała J. 1996. Upadek miasta w dobie wojny północnej (1700–1718), [w:] Historia Torunia, red. M. Biskup, t. II, cz. III: Między barokiem i oświeceniem (1660–1793), oprac. J. Dygdała, S. Salmonowicz, J. Wojtowicz, Toruń, s. 144
Dygdała J. 2002. Urzędnicy miejscy Torunia. Spisy, cz. III: 1651–1793, Toruń [= Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 90, z. 2]
Gumowski M. 1948. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, „Przegląd Zachodni”, R. 4, II półrocze, cz. 1, s. 422–445
Gumowski M. 1948. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, „Przegląd Zachodni”, R. 4, II półrocze, cz. 2, s. 517–531
Gumowski M. 1948. Fałszerstwa monetarne Fryderyka II, „Przegląd Zachodni”, R. 4, II półrocze, cz. 3, s. 517–531
Guttler[H.]. 1974 Freiβlich, Johann Balthasar Christian, [w:] Altpreuβische Biographie, red. C. Krollmann, Bd. 1, Konigsberg, s. 194
Kałkowski T. 1981. Tysiąc lat monety polskiej, Kraków, s. 311 następne
Kizik E. 2010.Zabezpieczenie finansowe wdów Gdańsku w XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Matrialnej” , R. LVIII, nr 1, s. 89–90
Kluczwajd K. 2008. Srebra toruńskie i inne nabyte do kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu (1992–2008), „Rocznik Muzeum Okręgowego w Toruniu”, t. XVII, , s. 69 i il. s. 85
Kociumbas P. 2009. Słowo miastem przepojone. Kantata okolicznościowa w osiemnastowiecznym Gdańsku, Wrocław, s. 645, 646
Kociumbas P. 2010 Den heutigen Wahltag laut benedeyen... Die literarische Schicht der Danziger Kurkantaten im Kontext einer unbekannten Komposition von Friedrich Christian Mohrheim (1719–1780), [w:] Musica Baltica. The Music of Baltic Cities in Modern Period / Musikkultur der Ostseestadte in der Neuzeit, red. J. Krassowski i in., Gdańsk, s. 113–131
Kolendo-Korczak K. 2009. Propaganda reform burmistrza Henryka Strobanda w dekoracji Sali Rady z 1603 r. w ratuszu staromiejskim w Toruniu, „Zapiski Historyczne”, t. 74, z. 3, s. 37–60
Mameła Z. 1998. Poczet lekarzy i aptekarzy dawnego Torunia, Toruń, s. 108–109
Mikulski, K. 2004. Pułapka niemożności: społeczeństwo nowożytnego miasta wobec procesów odernizacyjnych, na przykładzie Torunia w XVII i XVIII wieku, Toruń, s. 136, przyp. 464
Neschke K. 2002. Freislich (2), [w:] Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopadie der Musik, 2. Ausgabe, red. L. Finscher, Personenteil 7, Kassel–Basel, s. 58–60
Piskorska H. 1956. Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r., Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, R. 59, z. 2, Toruń, s. 37–44
Poeck D.W. 2003. Rituale der Ratswahl: Zeichen und Zeremoniell der Ratssetzung in Europa (12.–18. Jahrhundert), Koln–Weimar–Wien [= Stadteforschung. Veroffentlichungen des Instituts fur vergleichende Stadtegeschichte in Munster, wyd. P. Johanek, Reihe A: Darstellungen, Bd. 60]
Ptaśnik J. 1949. Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949, s. 72 i następne
Puciata-Pawłowska J. 1959 Z dziejów stosunków artystycznych Torunia i Gdańska w XVI i XVII wieku, „Teka Komisji Historii Sztuki”, t. 1, s. 142–238
Rauschning H. 1931. Geschichte der Musik und Musikpfl ege in Danzig, Danzig [= Quellen und Darstellungen zur Geschichte Westpreuβens, Bd. 15], s. 327–344
Rolbiecki G.J. 1951. Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w., Badania
Tandecki J. 1983. Cechy rzemieślnicze w Toruniu i Chełmnie. Zarys dziejow, Toruń [= Biblioteczka Toruńska, nr 7], s. 44 z Dziejow Społecznych i Gospodarczych, red. F. Bujak, S. Hoszowski, nr 38, Poznań, s. 247
Tuchołka-Włodarska B. 1985. wagi o działalności warsztatów prowadzonych przez wdowy po gdańskich złotnikach i konwisarzach w końcu XVII w XVIII wieku, „Gdańskie Studia Muzealne”, t. 4, s. 103–113
Tylicki J. 1992. Brollmannowie — złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, cz. 1, t. XVI, , s. 91–128
Tylicki J. 1993. Brollmannowie — złotnicy toruńscy przełomu XVII i XVIII w., „Acta Universitatis Nicolai Copernici: Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, cz. 2, t. XIX, , s. 55–100
Woźniak M. 1996.Jakub Jenny, złotnik toruński 1 poł. VIII w., [w:] Rzemiosło artystyczne. Materiały Sesji Warszawskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki,red R. Bobrow, Warszawa, s. 67–83
Zieliński M.G. 2007. Chełmno: civitas totius Prussiae metropolis XVI–XVIII w., Bydgoszcz, s. 112 następne

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

60

Issue:

1

Start page:

33

End page:

48

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information