Object structure

Title:

Urban anthropology. Little narratives about Cracow and Saint Petersburg

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Godula-Węcławowicz, Róża

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Cracow ; Saint Petersburg ; urban anthropology ; city little narratives

Abstract:

The author of the present article interprets ethnological and anthropological reflections upon the city as the art or reading the signs and symbols of urban culture as well as the lifestyles characteristic for this environment. Thus, it requires the skill of creating an interpretative narrative about a contemporary or historical city. The present analysis is focused on two former capitals: Cracow and Saint Petersburg. Both are regarded as unique, both have a special place in the history of the nations that build them, and create an interpretational context for contemporary events. The little narratives pertaining to these very different cities are composed of small episodes observed in the multi-dimensional urban structure. These events create a characteristic semantic network. Cracow’s European stylisation is constructed on the basis of two contradictory sources treated loosely and selectively: pan-European labels and local cultural identity. The imperial image of Petersburg was first created by its founder, Tsar Peter the Great. Both the city and the state managed to survived the ravages of time; Petersburg’s potential is now used to the full by the contemporary leader of Russia Vladimir Putin. Born in Petersburg, Putin knows how to employ the myth of the city to create his political image

References:

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, 5th June, 2006, www.msz.gov.pl (accessed 10 May 2009) ; Dohnal W. 2010, Globalne miasta i ich mieszkańcy. Perspektywa antropologiczna, Lud, vol. 94, pp. 47–58 ; Dyson K. 2002, Introduction: EMU as Integration, Europeanization and Convergence, [in:] ed. K. Dyson, European States and the Euro. Europeanization, Variation, Convergence, Oxford–New York ; Długosz J. 1961, Chorografia, [in:] Idem, Roczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, vol. 1, Warszawa ; Epstein M., Szewielkina M. 2003, Piotrowe dzieci, Przekrój, no. 2, 12th January, pp. 52–60 ; Frajtová M. 2003, Krakov. Malé velkoměsto, velké maloměsto, Instinkt. Společenský magazin II, 44, pp. 48–51 ; Geremek B. 1984, Geografia i apokalipsa, [in:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, Poznań ; Godula R. 1994, Wprowadzenie, [in:] ed. R. Godula, Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków ; Godula-Węcławowicz R. 2007, Krakow: Genius Loci of the Town Space, Urban People. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication, no. 1, pp. 44–53 ; Godula-Węcławowicz R. 2009, Saint Petersburg–Leningrad–Saint Petersburg. Mythization of the City, Urban People. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication, no. 2, pp. 385–39 ; Godula-Węcławowicz R. 2010, Kraków drugim Rzymem i Florencją Północy. Mit miasta/Cracow the Second Rome and Florence of the North. The Myth of the Town, [in:] eds. J. Jasieńko, A. Kadłuczka, E. Mandelli, Florencja i Kraków. Miasta partnerskie w Europie – wspólne dziedzictwo kultury/Florence and Cracow. Twin Cities in Europe – Common Cultural Heritage, Kraków ; Godula-Węcławowicz R. 2012, Od etnografii do antropologii miasta. Przykład Polski, [in:] eds. B. Soukupová, P. Salner, R. Godula-Węcławowicz, M. Hroch, Úvod do urbánní antropologie, Prague ; Godula-Węcławowicz R. 2012, Kraków. Europeizacja europejskiego miasta, [in:] eds. B. Soukupová, R. Godula-Węcławowicz, M. Hroch, Společnost českýh zemí v evropských kontekstech. České evropanství ve srovnavácích perspektivách, Prague ; Godula-Węcławowicz R. 2012, Kraków międzywojenny. Utrata neoromantycznego mitu miasta, [in:] eds. B. Soukupová, M. Hroch, H. C. Sheu, Z. Jurková, Mýtus – „realita” – identita. Státní a národní metropole po první světove válce, Prague ; Graczyk M. 2002, Władimirburg, www.wprost.pl (accessed 10 March 2009) ; Gradziuk A. 2006, Szczyt G-8 w Sankt Petersburgu, Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, 20th June, pp. 1667–1668 ; Hannerz U. 1980, Exploring the City. Inquiries Toward an Urban Anthropology, New York ; Illarionov A. 2006, The Death of the G-8, Washington Post, 18thApril, www.charter97.org/eng/news/2006/04/18/russia (accessed 10 April 2009) ; Kantor R. 1994, Kraków – wielka scena narodowego teatru, [in:] ed. R. Godula, Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków ; Karpińska G. E. 2012, Antropolog w mieście, antropolog o mieście. Ścieżki poznawania miasta, [in:] ed. G. E. Karpińska, Antropolog w mieście i o mieście, Łódzkie Studia Etnograficzne, no. 51, pp. 7–17 ; Kopczyńska-Jaworska B. 1987, Antropologia miasta, Etnografia Polska, vol. 31, issue 2, pp. 127–137 ; Kuczyńska A. 2008, Antropologia miasta – obszar koncentracji problemów antropologicznych, Konteksty, no. 62, issues 3–4, pp. 253–267 ; Łomanowski A. 2003, Palermo północy, Przekrój, no. 2, 12th January, pp. 60–63 ; Lotman Y., Uspensky B. 1993, Pogłoski koncepcji „Moskwa – trzeci Rzym” w ideologii Piotra I, [in:] ed. B. Żyłko, Semiotyka dziejów Rosji, Łódź ; Mazurkiewicz P. 2001, Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji, Warszawa ; Murzyn M. 2006, Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji/The Central EuropeanExperience of Urban Regeneration, Kraków ; Pobłocki K. 2011, Antropologia miasta – urbanizacja, przestrzeń i relacje społeczne, Lud, vol. 95, pp. 69–91 ; Posern-Zieliński A. 1987, Antropologia miasta, [in:] ed. Z. Staszczak, Słownik Etnologiczny, Warszawa–Poznań ; Pordes D., Grin I. 2004, Ich miasto. Wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Warszawa ; Toporov V. 2000, Miasto i mit, Gdańsk ; Ulewicz T. 1994, Kraków – polski Rzym. Jak, kiedy i dlaczego? Gawęda przysłowioznawcza, [in:] ed. R. Godula, Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków ; Uspensky B. 1993, Historia sub specie semioticae, [in:] ed. B. Żyłko, Semiotyka dziejów Rosji, Łódź ; Wach K. 2010, Wokół pojęcia europeizacji, Horyzonty Polityki, no. 1, pp. 195–207 ; Węcławowicz T. 2010, Mýticke počatky Krakowa ve středovekych praměnach, [in:] eds. B. Soukupová, H. Novotná, Z. Jurková, A. Stawarz, Evropské Město. Identita, Symbol, Mýtus, Bratislava ; Węcławowicz T. 2011, Přivlastňování prostoru v historických městech v době komunismu. Na příkladu Krakowa, Documenta Pragensia, vol. 30 ; Węcławowicz T. 2007, Czytanie średniowiecznego Krakowa we współczesności, [in:] ed. B. Soukupová et al. Město-Identita-Paměť, Bratislava ; Węcławowicz T. 2007, Medieval Kraków and its Churches: Structure and Meanings, Urban People. Review of Anthropology, Ethnology and Ethology of Communication, no 1, pp. 64–59 ; Ziejka F. 1994, Krakowscy pątnicy, [in:] ed. R. Godula, Klejnoty i sekrety Krakowa. Teksty z antropologii miasta, Kraków ; Żyłko B. 2000, Wstęp tłumacza. Miasto jako przedmiot badań semiotyki kultury, [in:] W. Toporow, Miasto i mit, Gdańsk

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

93

End page:

113

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: