Object structure

Title:

Poles and Russians. Dialogue and attempts at changing the stereotype

Subtitle:

Ethnologia Polona 33-34 (2012-2013)

Creator:

Kabzińska, Iwona

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszwa

Date issued/created:

2012-2013

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Poland ; Russia ; dialogue ; ethnic stereotypes

Abstract:

A crusade against ethnic stereotypes is one of the manifestations of the principle of political correctness now obligatory in Europe. They are considered to be the source of xenophobia and racism, and a hindrance to the construction of common Europe and the development of European post-national awareness. According to the author, lack of familiarity with ethnic stereotypes would seriously impede understanding many phenomena, for instance the nature of the relationships between various ethnic/national groups; this includes tensions in Polish/Russian relations. The article presents most crucial elements of the stereotypical image of Russians in the eyes of Poles and vice-versa. It also discusses initiatives to further the Polish/Russian dialogue (especially those undertaken by the Centre for Polish-Russian Dialogue and Understanding). Among others, those initiatives are meant to alter negative stereotypes which still divide Poles and Russians and hinder dialogue between the two nations. Dialogue between the Roman Catholic Church active in Poland and the Russian Orthodox Church is also supposed to contribute to changes in those stereotypes. The author considers the effects of actions undertaken by institutions whose aim is to further the Polish/Russian dialogue, their influence on the relations between Poland and Russia, and the possibility of changing negative stereotypes. She also describes various attitudes which anthropologists may assume with reference to the inter-ethnic dialogue

References:

Bez wybaczenia? Rozmowa z prof. Włodzimierzem Marciniakiem, sowietologiem [interview by Krzysztof Różycki], Angora, no. 33, 19 Aug., 2012, pp. 12–13 ; Bohun M. 2006, Oblicza obsesji – negatywny obraz Rosji w myśli polskiej, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 203–302 ; Chichot Kremla. Rozmowa ze Stanisławem Cioskiem, polskim ambasadorem w Moskwie w latach 1989–1996 [interview by Małgorzata Borkowska], Angora, no. 24, 16 June, 2013, pp. 18–19 ; Chlewiński Z. 2001, Koncepcje interkulturowych badań stereotypów, uprzedzeń oraz tożsamości narodowej i religijnej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Aspekt psychospołeczny, [in:] ed. A. de Lazari, Wzajemne uprzedzenia pomiędzy Polakami i Rosjanami. Materiały konferencyjne, Łódź, 2–5 grudnia 2001, Łódź, pp. 117–136 (Reprint from: eds. Z. Chlewiński, B. Rożnowski, Z. Zaleski 1996, Psychospołeczne podstawy relacji między narodowościami Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin) ; de Lazari A. 2006, Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 5–27 ; de Lazari A., Riabov O. 2010, The ‘Russian Bear’ in Polish Caricature of the Interwar Period (1919–1939), [in:] eds. D. Demski, K. Baraniecka-Olszewska, Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe, Warsaw, pp. 318–337 ; de Lazari A. (ed.) 2004, Dusza polska i rosyjska (od Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina do Czesława Miłosza i Aleksandra Sołżenicyna), Warszawa ; de Lazari A. (ed.) 2006, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa ; Demski D. 2008, Obrazy “innych” w karykaturach – temat dla etnografa?, Etnografia Polska, vol. 52, no. 1–2, pp. 93–116 ; Demski D. 2010, Old Stereotypes Versus a Changing Reality: Images of the Other in Polish Caricatures, 1862–1939, [in:] eds. D. Demski, K. Baraniecka-Olszewska, Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe, Warsaw, pp. 150–183 ; Dębicki M. 2012, Wokół stereotypów narodowych i niektórych zjawisk pokrewnych. Nowe formy starych dylematów, [in:] eds. R. Dopierała, K. Kaźmierska, Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków, pp. 327–338 ; Giza A. 2013, Polaczkowie i Moskale. Wzajemny ogląd w krzywym zwierciadle (1800–1917), Szczecin ; Demski D., Baraniecka-Olszewska K. (eds.), 2010, Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe, Warsaw ; Kabzińska I. 2008, Spotkanie z Innym w dialogu międzykulturowym, Etnografia Polska, vol. 52, no. 1–2, pp. 21–41 ; Kabzińska I. 2011, Dialog polsko-rosyjski. Obszary współdziałania, nadzieje i ograniczenia, Etnografia Polska, vol. 55, no. 1–2, pp. 71–96 ; Kępiński A. 1990, Lach i Moskal: z dziejów stereotypu, Warszawa ; Kutiawin W. 2006, Polska i Polacy w historiografii rosyjskiej, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 411–440 ; Lalak D. 2007, “Swoi” i “obcy” w perspektywie antropologiczno-społecznej, [in:] ed. D. Lalak Migracje, uchodźstwo, wielokulturowość,. Zderzenie kultur we współczesnym świecie, Warszawa, pp. 89–121 ; Magdziak-Miszewska A., Zuchniak M., Kowal P. (eds.) 2002, Polacy i Rosjanie. 100 kluczowych pojęć, Warszawa ; McDonald M. 1993, The Construction of Difference: An Anthropological Approach to Stereotypes, [in:] ed. S. McDonald, Inside European Identities: Ethnography in Western Europe, Oxford–New York, pp. 219–236 ; Malia M. 1999, Russia under Western Eyes. From the Bronze Horseman to the Lenin Mausoleum, Cambridge–London ; Małachowscy z Rosji, Dobry znak, no. 9, 16 May, 2013, pp. 10–11 ; Miłosz Cz. 2010, Rosja. Widzenia transoceaniczne, Warszawa ; Neumann I. B. 1999, Uses of the Other: “The East” in European Identity Formation, Minneapolis ; Niewiara A. 2000, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, Katowice ; Nowicka E. 1997, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, Warszawa ; Piczugin D. 2006, Zakładnicy historii – u źródeł negatywnego stereotypu Polski i Polaków w literaturze rosyjskiej, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 339–410 ; Pojednanie jak igrzyska olimpijskie. Rozmowa z prof. Piotrem Stegnijem i dr. Sławomirem Dębskim, szefami polskiego i rosyjskiego Centrum Porozumienia i Dialogu [interview by Marcin Wojciechowski], Gazeta Wyborcza, 2012, 18–19 Aug., p. 4 ; Przesmycki P. 2006, Stereotypy, uprzedzenia i nieporozumienia „religijne” w relacjach między Polakami a Rosjanami. Refleksje teologa katolickiego, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 519–545 ; Przybył E. 2006, Polska twarz rosyjskiego antykatolicyzmu, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 457–504 ; Romek Z. 2000 (ed.), Cenzura w PRL. Relacje historyków, Warszawa ; Rotfeld A. D. 2012, Myśli o Rosji... i nie tylko. Eseje i wywiady, Warszawa ; Serczyk W. A. 1978, Między Wschodem a Zachodem, [in:] ed. A. Garlicki, Sąsiedzi i inni, Warszawa, pp. 10–24 ; Stobiecki R. 2006, Rosja i Rosjanie w polskiej myśli historycznej XIX–XX wieku, [in:] ed. A. de Lazari Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 159–201 ; Sucharski T. 2006, „Rosja wchodzi w polskie wiersze” – obraz Rosjan w literaturze polskiej, [in:] ed. A. de Lazari, Katalog wzajemnych uprzedzeń Polaków i Rosjan, Warszawa, pp. 73–156 ; Szymowski L. 2011, Zamach w Smoleńsku. 11 miesięcy po katastrofie Tu-154M, Warszawa ; Tokarz T. 2011, Cisza w służbie propagandy PRL, [in:] eds. J. Harbanowicz, A. Jantak, Przestrzeń ciszy. Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, Wrocław, pp. 107–120 ; Wilska-Duszyńska B. 1971, Rozważania o naturze stereotypów etnicznych, Studia socjologiczne, vol. 3, pp. 97–116 ; Wiśniewska K. 2012, Cyryl Pierwszy, Gazeta Wyborcza, 17 Aug., p. 1 ; Zienkiewicz J. 2005, Obraz wybranych mieszkańców Europy Wschodniej w oczach polskich studentów (na przykładzie Akademii Podlaskiej), [in:] ed. A. Bobryk, Kultura pogranicza – pogranicze kultur, Siedlce-Pułtusk, pp. 147–152 ; Żakowska M. 2010, Bear in the European Salons: Russia in German Caricature, 1848–1914, [in:] eds. D. Demski, K. Baraniecka-Olszewska, Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe, Warsaw, pp. 338–361

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

33-34

Start page:

53

End page:

73

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: