Object structure

Title:

Cooperation and Mutual Assistance in the Beskid Borderland in Malopolska and Silesia

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Baniowska-Kopacz, Ewa

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

teoria wymiany ; zachowania ; współpraca ; pomoc wzajemna ; beskidzkie pogranicze Śląska i Małopolski

Abstract:

Przedmiotem artykułu są zachowania, które cechuje pewna powtarzalność, periodyczność i które nacechowane są utrwalonymi scenariuszami postępowania. Dotyczą one dnia codziennego, a związane są z prowadzeniem gospodarstwa i pracami inwestycyjnymi (budowlanymi), podejmowanymi w jego ramach. Tego rodzaju działania były – i do pewnego stopnia są nadal – realizowane w kooperacji z sąsiadami, rodziną, stając się formą życia nie tylko gospodarczego, ale również towarzyskiego, społecznego, a niekiedy i świątecznego. Rozpatrując je z uwzględnieniem teorii wymiany, autorka ukazuje powiązania i zależności istniejące pomiędzy mieszkańcami danej społeczności. Wybrane do analizy formy pomocy wzajemnej i współdziałania są małym fragmentem życia społecznego, jednakże reguły nimi rządzące, zwłaszcza w przeszłości, miały wpływ na całość życia społecznego. Analizowany materiał pochodzi z etnograficznych badań terenowych prowadzonych przez autorkę w rejonie beskidzkiego pogranicza Śląska i Małopolski

References:

Broda J. 1956. Gospodarka leśna w dobrach Żywieckich do końca XVIII w. Warszawa ; Chlebowczyk J. 1966. Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII–XVIII oraz w pierwszej połowie XVIII w. Wrocław ; Chlebowczyk J. 1971. Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice ; Chwalba A. 2000. Historia Polski 1795–1918. Kraków ; Dobrowolska M. 1972. Struktury osadnicze i ich regionalne zróżnicowanie. In W. Leśniewski (ed.), Studia z zakresu Socjologii, Etnografii i Historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu. Kraków, 89–113 ; Dobrowolska T. 1981. Wpływ osadnictwa przysiółkowego na kształtowanie się więzi społecznej. Etnografia Polska 25 (2), 173–187 ; Dobrowolska T. and Duszeńko E. 1984. Pobaba – forma pomocy wzajemnej. Etnografia Polska 28 (1), 133–156 ; Dobrowolski K. 1938. Badania nad ugrupowaniami etnograficznymi w Karpatach Zachodnich. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 43 (5), 183 ; Gierowski J. A. 1984. Historia Polski. Warszawa ; Gładyszowa M. 1984. Budownictwo i struktura osadnicza. In M. Gładyszowa (ed.), Tradycja a współczesne przeobrażenia kultury wsi Beskidu Śląskiego. Etnografia Polska 28 (1), 35–71 ; Kłoskowska A. 2005. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa ; Kopczyńska-Jaworska B. 1950–1951. Gospodarka pasterska w Beskidzie Śląskim. Prace i Materiały Etnograficzne 8–9, 155–322 ; Kowalski P. 1998. Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa ; Malinowski B. 1967. Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Warszawa ; Malinowski B. 1984. Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Dzieła (2). Warszawa ; Mauss M. 1973. Socjologia i Antropologia. Warszawa ; Popiołek F. 1939. Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim. Katowice ; Robotycki C. 1995. Etos (komentarz). In C. Robotycki (ed.), Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat Polskich. Kraków, 11–15 ; Rusek H. 2000. Pogranicze etniczne – wielokulturowa przestrzeń. In I. Bukowska-Floreńska (ed.), Studia Etnologiczne i Antropologiczne 4 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1945), 145–154 ; Schmidt J. 1997. Granica i stereotyp. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan Międzychód ; Szromba-Rysowa Z. and Tylkowa D. 1984. Ogólna charakterystyka regionu. In M. Gładyszowa (ed.), Tradycja i współczesne przeobrażenia kultury wsi Beskidu Śląskiego. Etnografia Polska 28 (1), 17–33 ; Wantuła J. 1954. Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego (wybór pism). Układ i słowo wstępne Rozalii Rybackiej. Warszawa ; Zawistowicz-Adamska K. 1950–51. Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych. Prace i Materiały Etnograficzne 8–9, 1–154

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

211

End page:

221

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: