Object structure
Title:

Cooperation and Mutual Assistance in the Beskid Borderland in Malopolska and Silesia

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Baniowska-Kopacz, Ewa

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

social exchange theory ; behaviours ; cooperation ; mutual assistance ; Beskid borderland of Malopolska and Silesia

Abstract:

The object of this article are behaviours, which a kind of repeating and periodicity are characteristic elements, as well as fixed schemes of procedure. They refer to an everyday life, and are connected with a house-keeping and investment works (building) undertaken within a homestead. Such activities were – and still are to some extend – implemented in cooperation with neighbours, family, becoming a way of life not only economic, but also socialising, social, and sometimes festive. In considering them, including the social exchange theory, the author shows the relationships and dependencies that exist between residents of the community. The forms of mutual assistance and cooperation, selected for this text, are a small fragment of a social life, however, the rules that govern them, especially in the past, had an impact on the whole of social life. The analysed material is derived from the ethnographic fieldwork carried out by the author in the area of the Beskid borderland in Silesia and Malopolska

References:

Broda J. 1956. Gospodarka leśna w dobrach Żywieckich do końca XVIII w. Warszawa
Chlebowczyk J. 1966. Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII–XVIII oraz w pierwszej połowie XVIII w. Wrocław
Chlebowczyk J. 1971. Nad Olzą. Śląsk Cieszyński w wiekach XVIII, XIX i XX. Katowice
Chwalba A. 2000. Historia Polski 1795–1918. Kraków
Dobrowolska M. 1972. Struktury osadnicze i ich regionalne zróżnicowanie. In W. Leśniewski (ed.), Studia z zakresu Socjologii, Etnografii i Historii ofiarowane Kazimierzowi Dobrowolskiemu. Kraków, 89–113
Dobrowolska T. 1981. Wpływ osadnictwa przysiółkowego na kształtowanie się więzi społecznej. Etnografia Polska 25 (2), 173–187
Dobrowolska T. and Duszeńko E. 1984. Pobaba – forma pomocy wzajemnej. Etnografia Polska 28 (1), 133–156
Dobrowolski K. 1938. Badania nad ugrupowaniami etnograficznymi w Karpatach Zachodnich. Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 43 (5), 183
Gierowski J. A. 1984. Historia Polski. Warszawa
Gładyszowa M. 1984. Budownictwo i struktura osadnicza. In M. Gładyszowa (ed.), Tradycja a współczesne przeobrażenia kultury wsi Beskidu Śląskiego. Etnografia Polska 28 (1), 35–71
Kłoskowska A. 2005. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa
Kopczyńska-Jaworska B. 1950–1951. Gospodarka pasterska w Beskidzie Śląskim. Prace i Materiały Etnograficzne 8–9, 155–322
Kowalski P. 1998. Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa
Malinowski B. 1967. Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei. Warszawa
Malinowski B. 1984. Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Dzieła (2). Warszawa
Mauss M. 1973. Socjologia i Antropologia. Warszawa
Popiołek F. 1939. Historia osadnictwa w Beskidzie Śląskim. Katowice
Robotycki C. 1995. Etos (komentarz). In C. Robotycki (ed.), Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych (kultura ludowa Karpat Polskich. Kraków, 11–15
Rusek H. 2000. Pogranicze etniczne – wielokulturowa przestrzeń. In I. Bukowska-Floreńska (ed.), Studia Etnologiczne i Antropologiczne 4 (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1945), 145–154
Schmidt J. 1997. Granica i stereotyp. Pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan Międzychód
Szromba-Rysowa Z. and Tylkowa D. 1984. Ogólna charakterystyka regionu. In M. Gładyszowa (ed.), Tradycja i współczesne przeobrażenia kultury wsi Beskidu Śląskiego. Etnografia Polska 28 (1), 17–33
Wantuła J. 1954. Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego (wybór pism). Układ i słowo wstępne Rozalii Rybackiej. Warszawa
Zawistowicz-Adamska K. 1950–51. Pomoc wzajemna i współdziałanie w kulturach ludowych. Prace i Materiały Etnograficzne 8–9, 1–154

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

211

End page:

221

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: