Object structure

Title:

The Traditional Music of Podhale

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Juzala, Gustaw

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

muzyka Podhala ; tradycja ; pieśni ; tańce ; etnomuzykologia

Abstract:

Autor opisuje tradycyjną muzykę Podhala, skupiając się przede wszystkim na jej dwudziestowiecznej historii. Odnosi się także do jej współczesnych przemian. Pokazuje zarówno relacje między muzyką a tożsamością, zwyczajami Górali, jak też sygnalizuje wpływy tej muzyki na twórczość artystów profesjonalnych. Odwołując się do metodologii etnomuzykologicznej, na przykładzie konkretnych utworów autor analizuje typy podhalańskich form muzycznych, ich charakterystykę oraz style. Porównuje także muzykę Podhala z twórczością innych grup etnicznych

References:

Chybiński A. 1961. Instrumenty ludu polskiego na Podhalu. In L. Bielawski (ed.), O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych. Kraków, 245–413
Chybiński A. 1961. O źródłach i rozpowszechnieniu dwudziestu melodii ludowych na Skalnym Podhalu. In L. Bielawski (ed.), O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych. Kraków, 113–142
Chybiński A. 1961. Ze wstępu do „Studiów nad muzyką ludową Skalnego Podhala”. In L. Bielawski (ed.), O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych. Kraków, 154–165
Chybiński A. 1961. Przegląd dotychczasowych badań nad muzyką ludową na Podhalu. In L. Bielawski (ed.), O polskiej muzyce ludowej. Wybór prac etnograficznych. Kraków, 166–185
Dahlig P. 1997. Pierwszy zapis fonograficzny folkloru polskiego (1904). Muzyka XLII (8), 49–56
Dahlig-Turek E. 2001. Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce. Warszawa
Długołęcka L. and M. Pinkwart 1992. Muzyka i Tatry. Kraków
Kotoński W. 1955. Piosenki z Podhala. Kraków
Kotoński W. 1956. Góralski i zbójnicki. Tańce górali podhalańskich. Kraków
Mierczyński S. 1949. Muzyka Podhala. Kraków
Nowak T. 2001. Proces przekazu tradycji na przykładzie kształcenia skrzypków podhalańskich. Muzyka XLVII (3), 39–49
Olędzki S. 1978. Polskie instrumenty ludowe. Kraków
Sadownik J. (ed.) 1971. Pieśni Podhala. Antologia. The chapter on music edited by A. Szurmiak-Bogucka. Kraków
Przerembski Z. J. 1981. Z badań nad preferencjami muzycznymi górali podhalańskich. Muzyka XXVI (3–4), 85–112
Szurmiak-Bogucka A. 1959. Górole, górole, góralsko muzyka. Śpiewki Podhala. Kraków
Szurmiak-Bogucka A. 1974. Wesele góralskie. Kraków
Szurmiak-Bogucka A. 1991. Muzyka i taniec ludowy. In R. Dutkowa (ed.), Zakopane – czterysta lat dziejów. Kraków

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

163

End page:

179

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: