Object structure

Title:

Family Rites in Podhale

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Lehr, Urszula

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

il. ; 24 cm

Subject and Keywords:

zwyczaje rodzinne ; rytuały ; formy ceremonii ; Podhale ; górale ; tradycja ; społeczności wiejskie ; ślub ; pogrzeb ; tożsamość

Abstract:

Prezentowana w artykule tradycyjna i współczesna obrzędowość jest przykładem szczególnego rodzaju funkcjonowania rodziny i wspólnoty wiejskiej w kontekście zwyczajów i rytuałów nawiązujących do obyczajowości poprzednich pokoleń. Przeobrażenia związane z eliminacją i modyfikacją dawnych elementów obrzędowości, jak i wprowadzane sukcesywnie nowe formuły zwyczajowe, nie wpłynęły w sposób znaczący na podstawowy schemat scenariusza celebrowanych faz życia ludzkiego, uzewnętrznianych poprzez wieloraką symbolikę werbalną i niewerbalną. Niezależnie od stylistyki współczesnych ceremonii rodzinnych, nawarstwiającej się i nakładającej na specyficzny ryt wykreowanego fenomenu góralszczyzny, pozostał on nadal rozpoznawalnym desygnatem, podkreślającym wyraźnie odrębność regionalną Podhala, tożsamą z identyfikacją kulturową jego mieszkańców

References:

Baudouinde Courtenay-Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa C. 2005. Łańcuch tradycji. Teksty wybrane. Warszawa ; Bogusławski S. et al. 1982. Mała encyklopedia medycyny 2. Warszawa ; Brzozowska-Krajka A. 1996. Symbolika podhalańskich weselnych bram (tradycja i współczesność. Tatrzański Orzeł 49 (1), 5–7 ; Bystroń J. S. 1916. Słowiańskie obrzędy rodzinne. Kraków ; Bystroń J. S. 1980. Tematy, które mi odradzano. Warszawa ; Eliade M. 1974. Sacrum, mit, historia. Wybór esejów. Transl. A. Tatarkiewicz. Warszawa ; Eliade M. 1993. Traktat o historii religii. Transl. J. Wierusz Kowalski. Łódź ; Fischer A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów ; Gąsienicówna A. 1979. Co Wojtek Jarzombek o staroświeckim weselu na posiadak opedział. Transcribed from the original by J. Zborowski (Zakopane. 1914). Rocznik Podhalański 2, 183–188 ; Gennepvan A. 2006. Obrzędy przejścia. Warszawa ; Kamiński L. (vel Kamieński) 1992. O mieszkańcach gór tatrzańskich. Najdawniejsza monografia etnograficzna Podhala. Compiled by J. Kolbuszewski. Kraków ; Kantor J. 1907. Czarny Dunajec. Monografia etnograficzna. Materiały Archeologiczne i Antropologiczno-Etnograficzne 9, 17–229 ; Kowalewski M. 1960. Mały Słownik Teologiczny. Poznań–Warszawa–Lublin ; Kowalska-Lewicka A. 1967. Młodzież wiejska na Podhalu w pierwszej połowie XIX wieku (w świetle anonimowej relacji). Łódzkie Studia Etnograficzne 9, 225–241 ; Kowalska-Lewicka A. 1971. Tradycyjne normy obyczajowe w kontaktach młodzieży na Podhalu. Roczniki Socjologii Wsi 11, 23–36 ; Kowalska-Lewicka A. 1995. Ludowe sposoby oswajania śmierci. Zeszyty Interwencji Kryzysowej 5, 39–49 ; Kowalski P. 1998. Leksykon – znaki świata: omen, przesąd, znaczenie. Warszawa ; Lehr U. 1995. Magia czasu śmierci. Zeszyty Interwencji Kryzysowej 5, 25–38 ; Lehr U. 2000. Obrzędowość rodzinna. In D. Tylkowa (ed.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. Kraków, 305–343 ; Lehr U. 2000. Zawiadomienia o śmierci. Z badań nad zwyczajami pogrzebowymi na Podhalu. Lud 84, 65–82 ; Lehr U. 2003. Magia czasu narodzin. In J. Kowalska, S. Szynkiewicz, R. Tomicki (eds.), Czas zmiany, czas trwania. Studia etnologiczne. Warszawa, 151–164 ; Maj M. 1986. Rola daru w obrzędzie weselnym. Wrocław ; Moszyński K. 1967. Kultura ludowa Słowian 2. Warszawa ; Pach A. 1977. Drzewiej pod Giewontem. Warszawa ; Sobczak A. 2000. Sakrament małżeństwa – krótki rys historyczny. http://mateusz.plrodzina/as-malzenstwo.htm. Access 24.06.2014 ; Tomicki R. 1977. Norma, wzór i wartość w życiu seksualnym tradycyjnych społeczności wiejskich w Polsce. Etnografia Polska 21 (1), 43–72 ; Wasilewski J. 1989. Tabu a paradygmaty etnologii. Warszawa ; Zadrożyńska A. 2000. Światy, zaświaty. O tradycji świętowania w Polsce. Warszawa ; Zawistowicz-Kintopfowa K. 1929. Zawarcie małżeństwa przez kupno w polskich obrzędach weselnych. Warszawa ; Zborowski J. 1932. Ludowe przyczynki z Góralszczyzny. Lud 11, 65–92

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

125

End page:

144

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Citation

Citation style: