Object structure
Title:

Folk Architecture of Podhale

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Baniowska-Kopacz, Ewa

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

il. ; 24 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Podhale ; architektura ludowa ; zagrody wiejskie na Podhalu ; budownictwo mieszkalne wiejskie ; budownictwo podhalańskie ; "styl zakopiański" w architekturze

Abstract:

Przedmiotem artykułu jest wiejskie budownictwo mieszkalne Podhala, ukazane poprzez pryzmat wyko¬rzystywanych materiałów budowlanych, stosowanych technik i rozwiązań konstrukcyjnych, a także naj¬częstszych motywów zdobniczych. Autorka zastosowała klasyfikacje typów chałup podhalańskich (ze względu na rozplanowanie pomieszczeń i pełnione przez nie funkcje) i typów zagród (ze względu na liczbę budynków i ich układ w obrębie zagrody). Starała się ukazać zmiany zachodzące w budownictwie pod¬halańskim na przestrzeni XX wieku. W artykule zwrócono także uwagę na ‘Styl Zakopiański’ Stanisława Witkiewicza i rolę, jaką odegrał w kształtowaniu się architektury mieszkalnej Podhala

References:

Baniowska E. and Jagiełła K. 2000. Architektura ludowa. In D. Tylkowa (ed.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. Kraków, 171–217
Ciołek G. 1984. Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce (opracowanie naukowe i adaptacja pracy archiwalnej J. W. Rączka). Vol. 1–2. Politechnika Krakowska – Monografie 24, Kraków
Dolińska M. 1997. Podhalańskie korzenie stylu zakopiańskiego. Katalog z wystawy Muzeum Etnograficznego w Krakowie, marzec–maj 1997. Kraków
Drozd-Piasecka M., Paprocka W. 1985. W kręgu tradycji i sztuki ludowej. Warszawa
Jagiełła K. Archives Architektura ludowa Podhala. sig. 1816. Laboratory of Ethnology at the Institute of Archaeology and Ethnology, Polish Academy of Sciences. Kraków
Jaroć J. 1994. Współczesne budownictwo ludowe we wsi Murzasichle na Podhalu. Typescript MA thesis from the Prof. Marian Pokropek’s private collection
Jostowa W. 1961. Z zagadnień budownictwa podhalańskiego. Etnografia Polska 5, 135–163
Jostowa W. 1982. Przemiany domu podhalańskiego związane z rozwojem urządzeń ogniowych. Etnografia Polska. 26 (1), 285–294
Kamiński (vel Kamieński) L. 1992 O mieszkańcach gór tatrzańskich. Najdawniejsza monografia etnograficzna Podhala. Compiled by J. Kolbuszewski. Kraków
Kantor J. 1907. Czarny Dunajec. Monografia etnograficzna. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne 9, 17–229
Kornecki M. (ed.) 1984. Materiały słownika terminologicznego budownictwa drewnianego 1–2. Kraków
Lehr U. and Tylkowa D. 2000. Wiadomości o regionie. In D. Tylkowa (ed.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. Kraków, 11–83
Leszczycki S. 1933. Górny zasięg dachów krytych słomą na Podhalu. Wierchy 11, 208–210
Małeta A. and Fryś-Pietraszkowa E. 2000. Rzemiosło i przemysł wiejski. In D. Tylkowa (ed.), Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. Kraków, 124–170
Matlakowski W. 1892. Budownictwo ludowe na Podhalu. Kraków
Matlakowski W. 1901. (reprint 1980) Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarys życia ludowego. Warszawa
Misińska M. 1971. Podhale dawne i współczesne. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi, Seria Etnograficzna 15. Łódź
Nizińska I. 1966. Budownictwo wiejskie we wsi Ciche, powiat Nowy Targ. Wrocław
Pieńkowska H. and Staich T. 1956. Drogami skalnej ziemi. Kraków
Pokropek M. 1976. Budownictwo ludowe w Polsce. Warszawa
Pokropek M. and Pokropek W. 1995. Tradycyjne budownictwo drzewne w Polsce. Vol. I: Budownictwo ludowe. Chałupy i ich regionalne zróżnicowanie. Warszawa
Steczkowska M. 1872. Obrazki z podróży do Tatrów i Pienin. Wydanie drugie, przejrzane i pomnożone. Kraków
Tłoczek I. 1980. Polskie budownictwo drewniane. Wrocław
Tłoczek I. 1985. Dom mieszkalny na polskiej wsi. Warszawa
Tondos B. 1999. Styl zakopiański–dzieło sztuki czy tylko wydarzenie kulturalne. Teki Krakowskie 9, 195–200
Tondos B. 1999. Zapomniana sztuka góralska. Kraków, Kielce
Tylkowa D. (ed.) 2000. Podhale. Tradycja we współczesnej kulturze wsi. Kraków
Witkiewicz S. 1888. Drzwi chaty góralskiej w Zakopanem. Wisła. 2, 120–121
Witkiewicz S. 1963. Pisma tatrzańskie 1. Kraków
Witkiewicz S. 1963. Pisma tatrzańskie 2. Kraków
Zejszner L. 1844. Rzut oka na Podhalan. Biblioteka Warszawska 3 (15), 113–149
Zejszner L. 1849. Podhale i północna pochyłość Tatrów czyli Tatry Polskie. Biblioteka Warszawska 1 (33), 57–91, 535–568
Zejszner L. 1849. Podhale i północna pochyłość Tatrów czyli Tatry Polskie. Biblioteka Warszawska 3 (35), 441–481
Zembaty J. 1975. Rozwój budownictwa w Białce Tatrzańskiej. Wierchy 43, 159–173

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

79

End page:

99

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, sygn. P 366 ; IAiE PAN, sygn. P 367 ; IAiE PAN, sygn. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: