Object structure

Title:

The International Committee for the Study of Carpathian Folk Culture

Subtitle:

Ethnologia Polona 35 (2014)

Creator:

Godyń, Maria

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2014

Description:

24 cm

Subject and Keywords:

Carpathian folk culture ; history of Polish ethnography ; comparative studies

Abstract:

This article presents the achievements of the institution of an international and interdisciplinary character, which is the International Commission for the Study of Folk Culture in the Carpathians (MKKK). The history of its activity dates back to the 50s of the twentieth century. In this article the author discusses the first years of MKKK’s activity, the project of three major research assumptions, selected to international, synthetic studies of traditional folk architecture, alpine pastoralism and Carpathian robber folklore. There are also discussed the scheme of works of the international teams of authors, MKKK’s organiza¬tional structure, the most important conferences, as well as the effects of team works, information on publications and the topics taken consecutively. The further part of the text contains information about the resumption of activities by the Commission after the break caused by political, economic and social changes that have occurred in the member countries in the period of collapsing the communist system

References:

Botik J. 1981. Bilans dwudziestoletniej działalności Czechosłowackiej Sekcji MKKKB. Etnografia Polska 25 (2), 55–60 ; Burszta J. 1981. Otwarcie obrad. Etnografia Polska 25 (2), 31–35 ; Dobrowolski K. 1960. Studia nad kulturą pasterską w Karpatach Północnych. Wierchy 29, 7–51 ; Dobrowolski K. 1961. The pastoral culture of the Carpathians and the Balkans as a subject for international scientific co-operation. Carpatica 1, 7 ; Dorywalska E. 1969. Gospodarka na polanach i wypas szałaśniczy w Żabnicy powiat Żywiec. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Etnograficzna 13, 85–130 ; Duszeńko-Król E. and Heller K. 1988. Prokes–baza danych o źródłach archiwalnych dotycząca kultury ludowej Karpat Polskich. Etnografia Polska 32 (2), 95 ; Földes L. 1981. Praca Węgierskiej Sekcji MKKKB. Etnografia Polska 25 (2), 61–62 ; Frolec V. 1972. Preference. Carpatica 4 (1–2), 7 ; Frolec V. 1981. Dwadzieścia lat działalności Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (MKKKB). Etnografia Polska 25 (2), 35–45 ; Frolec V. 1981. Architektura ludowa w Karpatach i przyległej części Bałkanów (problematyka syntezy). Etnografia Polska 25 (2), 97–102 ; Gašparíková V. and Stano P. 1988. Nationale Synthesenals vorbeidingung zu einem Gesamtwerk über die Räubertraditionen. Carpatobalcanica 17 (1), 21–27 ; Gašparíková V. and Stano P. (eds.) 1984. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica. Folklõrni tradice o zbojnících3. Brno ; Gašpáríkova V., Putilov B., Külös I. and Szabó P. (eds.) 2002. Геройилизбойник: Oбраз разбойника в фолклоре Карпатско горегиона (Heroes or Bandits: Outlow Traditions in the Carpathian Region). Budapest ; Gładysz M. 1961. Konferencja w sprawie utworzenia międzynarodowej Komisji Badań kultury Ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 4, 339–343 ; Gładysz M. 1962. Zarys planu działalności i organizacji Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 6, 15–38 ; Gładysz M. 1965. Międzynarodowa Konferencja poświęcona badaniom kultury ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 9, 440–450 ; Gładysz M. 1981. Jubileuszowa Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach (1959–1979). Etnografia Polska 25 (2), 27–30 ; Gładysz M. 1981. Z działalności Polskiej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 25 (2), 71–78 ; Gładyszowa M. 1969. Międzynarodowa Konferencja w sprawie badań kultury ludowej w Karpatach. Etnografia Polska 13 (2), 250–261 ; Gładyszowa M. 1980. O projekcie syntetycznego opracowania architektury ludowej na obszarze karpacko-bałkańskim. Etnografia Polska 24 (1), 321–323 ; Gładyszowa M. and Tylkowa D. 1982. Konferencja poświęcona badaniom kultury ludowej w Karpatach i na Bałkanach. Etnografia Polska 26 (1), 229–301 ; Godula R. 1989. Rola Mieczysława Gładysza w badaniach kultury ludowej Karpat. Etnografia Polska 33 (2), 115–136 ; Godyń M. 2002. Międzynarodowa Komisja do badania Kultury Ludowej w Karpatach. Unpublished master’s thesis, typescript, the Archive of the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology of the Jagiellonian University in Kraków, no. 566 ; Godyń-Wrzesień M. 2005. Zarys historii Międzynarodowej Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach. Lud 89, 237–252 ; Hermanowicz-Nowak K. 1989. Badania Karpackie w Pracowni Etnografii ZE IHKM PAN w Krakowie. Kontynuacja kierunku zainicjowanego przez prof. Mieczysława Gładysza. Etnografia Polska 33 (2), 151–156 ; Jostowa W. 1972. Pasterstwo na Orawie Polskiej. Wrocław ; Kopczyńska-Jaworska B. 1961. Investigation de 1960 sur le chalet dans les Carpates Polonaises. Carpatica 2 (1–2), 21–34 ; Kopczyńska-Jaworska B. 1969. Tradycyjna gospodarka sezonowa w Karpatach Polskich. Wrocław ; Kopczyńska-Jaworska B. 1981. Dyskusyjne problemy syntezy badań nad pasterstwem wysokogórskim. Etnografia Polska 25 (2), 85–96 ; Kopczyńska-Jaworska B. (ed.) 1984. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica. Pastýřska kultura 2. Brno ; Kowalska-Lewicka A. 1980. Hodowla i pasterstwo w Beskidzie Sądeckim. Kraków ; Kutrzeba-Pojnarowa A. 1963. Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach (Smokowiec 17–20.10.1962 r.). Etnografia Polska 7, 492–494 ; Langer J. 1986. Projekt. Carpatobalcanica 15 (1), 15–24 ; Langer J. 1987. Projekt. Carpatobalcanica 16 (1), 23–39 ; Midura F. 1981. Odnowa zabytków kultury Ludowej w Karpatach Polskich (z działalności Podkomisji Muzealnej Polskiej Komisji MKKKB). Etnografia Polska 25 (2), 79–83 ; Nizińska I. 1959. Bania nad kulturą Podhala w latach 1951–1956. Lud 44, 500–512 ; Parikowa M. 1985. Slovenský Národnopis 33 (4), 782 ; Parikowa M. 1987. Carpatobalcanica 26 (1), 40–50 ; Pátková J. 1960. Les premieres deliberations en vue de la collaboration dans les etudes de la civilisation carpatique. Carpatica 1, 12 ; Pátková J. 1963. La creation de la subcommision pour les artes figuratifs, la production et les wetiers populaires. Carpatica 3, 7 ; Podolák J. 1982. Tradičnė ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava ; Primowski A. 1981. Z działalności Bułgarskiej Sekcji MKKKB. Etnografia Polska 25 (2), 53–54 ; Putilov B. 1979. Konzeption für eine internationale Kollektivarbeit “Die Räuber- / Heiducken- / Lieder der slawisch-karpatisch-balkanischen Region vom Ende des 16. bis zum Beginn des 19 Jahrhunderts”. Carpatobalcanica 9 (1–2), 14–21 ; Robotycki C. 1979. Archiwalne materiały ludoznawcze z teki redakcyjnej Juliusza Zborowskiego. Rocznik Podhalański Wydawnictwa Muzeum Tatrzańskiego im. T. Chałubińskiego 2. Kraków–Zakopane, 171–177 ; Robotycki C. (ed.) 1995. Badania porównawcze i baza danych o źródłach etnograficznych do kultury ludowej Karpat. In Układ słów kluczowych dla bazy danych o źródłach etnograficznych 343 (Varia). Kraków, 5–9 ; Slavkovsky P. 1988. Die Internationale Konferenz der MKKKB in Warna. Carpatobalcanica 17 (1). Bratislava, 10–14 ; Staszczakówna Z. 1959. Protokół z XXXI Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Konferencji Podhalańskiej w Zakopanem (w dn. 26–29 września 1956 r.). Lud 44, 512–522 ; Szromba-Rysowa Z. 1986. Mieczysław Gładysz (1903–1984). Etnografia Polska 30 (1), 220–222 ; Štika J. 1997. Chov dobytka. In Těšinsko. Rožnov, 140–179 ; Tylkowa D. (ed.) 1981. Bibliographia Etnographica Carpatobalcanica. Lidová Architektura 1. Brno ; Tylkowa D. and Godyń-Wrzesień M. 2005. Międzynarodowa Komisja do Badania Kultury Ludowej w Karpatach. In M. Gotkiewicz (ed.), Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny). Kultura i przyroda. Nowy Targ, 9–18 ; Tylkowa D. and Hermanowicz-Nowak K. 1994. Konferencja Międzynarodowej Komisji do Badań Kultury Ludowej w Karpatach i na Bałkanach. Lwów 29.XI–01.XII. 1993. Etnografia Polska 38 (1), 225–228

Relation:

Ethnologia Polona

Volume:

35

Start page:

11

End page:

24

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0137-4079

Source:

IAiE PAN, call no. P 366 ; IAiE PAN, call no. P 367 ; IAiE PAN, call no. P 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: