Object structure

Title:

Sprowadzanie użytecznych cudzoziemców : osadnicy w zachodniej części Królestwa Polskiego w pierwszej połowie XIX w. na przykładzie przodków autora =Importing useful foreigners : immigrants in the western part of the Kingdom of Poland in the first half of the 19th c., exemplified with the author’s ancestors

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 61. Nr 3 (2013)

Creator:

Szkutnik, Piotr

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

ill. ; 24 cm

Subject and Keywords:

19th c. -- Poland ; settlement of colonists -- Poland ; Germans in Poland ; French in Poland

References:

Adamek R. and Nowak T. 2000. Zarys dziejów Dobronia i okolicznych miejscowości do1939 r. (wchodzących w skład obecnej gminy Dobroń). Łódź, Dobroń ; Chmielewski M. 2005. Zarys historii Bełchatowa do 1918 r. In D.Rogut (ed.) Bełchatów. Szkice z dziejów miasta. Piotrków Trybunalski , 80 ; Dronka T. 1997. Parafia ewangelicko - augsburska w Łasku . Na Sieradzkich Szlakach 13, 8 ; Inglot S. (ed.) 1995. Historia chłopów polskich . Wrocław ; Just P. and Ratuszniak J. 2010. 700 lat Majkowa 1311-2011. Piotrków Tyrbunalski ; Korenda K. 2005. Społeczność osad olęderskich w parafii Pszczew od XVIII do pierwszej połowy XXIX wieku. Przeszłość Demograficzna Polski 26, 137 ; Kowalska- Glikman S. 1977. Małżeństwa mieszane w Królestwie Polskim. Problemy asymilacji i integracji społecznej. Kwartalnik Historyczny 84, 326-331 ; Matelski D. 1999. Niemcy w Polsce w XX wieku. Warszawa ; Matelski D. 2004. Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich pod zaborami (1815-1918).Przegląd Humanistyczny 48, 70 ; Pawiński M. 2002. Akta stanu cywilnego w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX w. Archeion 104, 204 ; Stegner T. 1992. Polacy – ewangelicy w Królestwie Polskim (1815-1914). Gdańsk ; Szkutnik P. 2005. Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadka w XIX w. Rocznik Łódzki 52, 93 ; Śladkowski W. 1969. Kolonizacja niemiecka w południowo- wschodniej części Królestwa Polskiego w latach 1815-1915. Lublin ; Śmiałowski J. (ed.) 1998. Łask. Dzieje miasta. Łask ; Tobjański Z. 2004. Dzieje Dłutowa i wsi okolicznych (1398-2003). Dłutów ; Wożniak K. 1992. Wiejskie zaplecze Pabianic w pierwszej połowie XIX w. Pabianiciana 1, 69 ; Woźniak K. 1995 a. Z problemów niemieckiego osadnictwa rolnego w okolicach Łodzi w początkach XIX wieku. Obrót ziemia. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica 52,6 ; Woźniak K. 1995b. Z problemów niemieckiego osadnictwa rolnego w okolicach Łodzi w początkach XIX wieku. Obrót ziemią. Acta Universitatis Lodzensis. Folia Historica 52, 17 ; Woźniak K. 1999. Niemieckie osadnictwo rolne w Królestwie Polskim (1815-1918). In W. Caban (ed.) Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915. Kielce, 29-53

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

61

Issue:

3

Start page:

409

End page:

422

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5881

Source:

IAiE PAN, call no. P 329 ; IAiE PAN, call no. P 331 ; IAiE PAN, call no. P 330 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

×

Citation

Citation style: