Object structure

Title:

Plant remains from Złota culture grave 4 at Książnice, site 2, Świętokrzyskie province, south-central Poland : [Appendix 1] = Materiał roślinny z grobu 4 kultury złockiej odkrytego na stan. 2 w Książnicach, woj. świętokrzyskie : [Załącznik 1]

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 65 (2013)

Creator:

Wasylikowa, Krystyna ; Tomczyńska, Zofia

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Date issued/created:

2013

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Neolithic ; Złota culture ; Złota culture graves ; plant remains ; paleobotany ; Książnice (Poland)

References:

Kozłowska A. 1920. O pszenicach z neolitu znalezionych na ziemiach polskich. Sprawozdanie z Czynności i Posiedzeń PAU 25(2), 7–14
Kozłowska A. 1921. O zbożach kopalnych z okresu neolitu w Polsce. Rozprawy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego PAU 60(B), 1–20
Kozłowski J. K. and Kaczanowski P. 1998. Najdawniejsze dzieje ziem polskich. Kraków: Fogra
Uličny J. 1887. Devět nových měkkýšů českých. Vesmír 16(10), 111–112

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

65

Start page:

363

End page:

366

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style: