Object

Wykład prawa dla archeologów [Lecture in Law for Archaeologists] Kamil Zeidler, Maciej Trzciński.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 : [recenzja]
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.

Title: Wykład prawa dla archeologów [Lecture in Law for Archaeologists] Kamil Zeidler, Maciej Trzciński.Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009 : [recenzja]

Creator:

Taras, Halina ; Taras, Wojciech

Date issued/created:

2010

Resource Type:

Review

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 62 (2010)

Contributor:

Berej, Joanna. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

References:

Abramowicz A. 1991. Historia archeologii polskiej. XIX i XX wiek. Warszawa-Łódź ; Frieske K. W. and Połtawski P. 2004. Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji. In W. Kieżun and J. Kubin (eds.), Dobre państwo. Warszawa ; Golat R. 2004. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz. Kraków ; Ilczuk D. 2002. Polityka kulturalna w społeczeństwie obywatelskim. Kraków ; Jażdżewski K. 1966. Ochrona zabytków archeologicznych. Zarys historyczny. Warszawa ; Kobyliński Z. 2001. Teoretyczne podstawy konserwacji dziedzictwa archeologicznego.Warszawa ; Kobyliński Z. 2009. Własność dziedzictwa kulturowego. Idee - problemy - kontrowersje. Warszawa ; Kobyliński Z. and Gutowska K. (eds.). 1999. Zabytki i społeczeństwo. Warszawa ; Kowalski W. 2009. Prawo ochrony zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski. In W. Szafrański and K. Zalasińska (eds.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 3. Poznań, 73-91 ; Pawłowska K. and Swaryczewska M. 2002. Ochrona dziedzictwa kulturowego. Zarządzanie i partycypacja społeczna. Kraków ; Pruszyński J. 2001. Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna 1. Kraków ; Przyborowska-Klimczak A. 2007/2008. Ochrona dziedzictwa kulturalnego w dokumentach Rady Europy. Annales UMCS, Sectio G - Ius LIV/LV, 179-199 ; Soldani A. and Jankowski D. 2004. Zabytki. Ochrona i opieka. Praktyczny komentarz do nowej ustawy. Tekst ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. Zielona Góra ; Sabaciński M. 2009. Praktyczne problemy prawnej ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce. In W. Szafrański and K. Zalasińska (eds.), Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki 3. Poznań, 325-330 ; Stępień M. 2008. Responsywna administracja publiczna. Toruń ; Waltoś S. 2009. Kodeks etyki ICOM dla muzeów. Warszawa

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

62

Start page:

581

End page:

592

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55454 ; oai:rcin.org.pl:55454 ; 0081-3834

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2019

In our library since:

Jul 27, 2015

Number of object content hits:

58

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/68291

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information