RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: O winniczkach (Helix pomatia L.) z Wyspy Komorowskiej na Jeziorze Bytyńskim w kontekście chronologiczno-kulturowym

Creator:

Malinowski, Tadeusz

Date issued/created:

2013

Resource type:

Text

Subtitle:

Archeologia Polski T. 58 Z. 1-2 (2013)

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The author demonstrates that finds of Helix pomatia L. shells cannot be connected with the Lusatian Culture strongholds from the Early Iron Age on Komorowska Island. These snail shells should be associated, at least in part, with the Early Medieval stronghold that stood on the island and possibly also in part with the Late Medieval occupation

References:

Abraham W. 1962. Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII wieku, wyd. 2, Poznań
Buko A. 2005. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej, Warszawa
Dembińska M. 1978. Zbieractwo, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 1, M. Dembińska, Z. Podkowińska red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 97–101
Dembińska M. 1978. Pożywienie, [w:] Historia kultury materialnej Polski w zarysie, t. 1, M. Dembińska, Z. Podkowińska red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 289–308
Dusza T. 2000. Kazimierz Biskupi, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, B. Migut red., Lublin, s. 1291– 1292
Dzieduszycki W., Przybył M. 2002. „Trakt cesarski” – próba odtworzenia przebiegu drogi pielgrzymki Ottona III do Gniezna na podstawie analizy źródeł pisanych i archeologicznych, [w:] Trakt cesarski. Iława– Gniezno–Magdeburg, W. Dzieduszycki, M. Przybył red., Poznań, s. 17–32
Dzieduszycki W., Przybył M. 2002. Wizyta Ottona III w Polsce w roku 1000. Droga podróży cesarskiej przez zachodnie rubieże państwa pierwszych Piastów, „Studia Zachodnie”, t. 6, s. 55–61
Dzięczkowski A. 2004. Materiały malakologiczne i botaniczne, [w:] Komorowo, stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne. Badania specjalistyczne, T. Malinowski red., Zielona Góra, s. 139–146
Górska - Gołaska K. [KGG] 1988. Kaźmierz, [w:] Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, cz. 2, z. 1, A. Gąsiorowski red., Wrocław s. 150–153
Grabska M., Malinowski T. 1975. Wyniki badań powierzchniowych w rejonie Jeziora Bytyńskiego, „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 25, s. 160–165
Hensel W. 1950. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 1, Poznań
Hensel W. 1959. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 3, Warszawa
Hensel W. 1980. Polska starożytna, wyd. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
Hensel W. 1987. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna, wyd. 4, Warszawa
Jura C. 2005. Bezkręgowce. Podstawy morfologii funkcjonalnej, systematyki i filogenezy, wyd. 3, Warszawa
Kaźmierz. Historia, zabytki, turystyka, promocja firm, Kaźmierz b.r.w.
Klichowska M. 1960. Ślimaki i małże na stanowisku Ostrów Tumski 13, [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 2, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa, s. 188–189
Klichowska M. 1961. Materiały zoologiczne ze stanowiska Ostrów Tumski 17 w Poznaniu (1953–1954), [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 3, W. Hensel red., Wrocław–Warszawa, s. 109–111
Klichowska M. 1974 Sprawozdanie z badań nad zawartością próbek organicznych z wykopu II przy Placu Katedralnym w Poznaniu z 1958 r., [w:] Poznań we wczesnym średniowieczu, t. 4, W. Hensel, J. Żak red., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 47–49
Kostrzewski J. 1929. Wykopaliska na Wyspie Komorowskiej Jeziora Bytyńskiego, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 10, s. 158–160
Kostrzewski J. 1934. Grodzisko kultury łużyckiej w Komorowie, w pow. szamotulskim w Wielkopolsce, „Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, t. 38, s. 38–41
Kostrzewski J. 1962. Kultura prapolska, wyd. 3, Warszawa
Kowalenko W. 1938. Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku), Poznań
Kurnatowska Z. 2002. Organizacja grodowo-terytorialna Wielkopolski w okresie wczesnopiastowskim, a hipotetyczny przebieg drogi Ottona III do Gniezna, [w:] Trakt cesarski. Iława–Gniezno– Magdeburg, W. Dzieduszycki, M. Przybył red., Poznań, s. 91–101
Kurnatowska Z. 2008. Początki i rozwój państwa, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 297–395
Kürbis B. 2001. Brun z Kwerfurtu i początki kultu Pięciu Braci, [w:] Polska na przełomie I i II tysiąclecia, S. Skibiński red., Poznań, s. 115–127
Labuda G. 2004. Szkice historyczne X–XI wieku. Z dziejów organizacji Kościoła w Polsce we wczesnym średniowieczu, Poznań
Makowiecki D., Makowiecka M. 2004. Zwierzęce szczątki kostne, [w:] Komorowo, stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne. Badania specjalistyczne, T. Malinowski red., Zielona Góra, s. 19–92
Malinowski T. 1972. Znaczenie badań wykopaliskowych na grodzisku w Komorowie, pow. Szamotuły, dla problematyki wczesnej epoki żelaza w Polsce, „Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych [Oddziału PAN w Krakowie]”, t. 15, s. 356–359
Malinowski T. 1973. Badania grodziska kultury łużyckiej w Komorowie, pow. Szamotuły, w latach 1970 i 1971, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 25, s. 83–100
Malinowski T. 1977. Badania wykopaliskowe na stan. 3 i stan. 12 w Komorowie, gm. Kaźmierz, woj. Poznańskie w 1975 r., „Fontes Archaeologici Posnanienses”, t. 26, s. 213–221
Malinowski T. 1990. Ergebnisse der von dem Lehrstuhl für Geschichte der Pädagogischen Hochschule in Słupsk vorgenommenen Untersuchungen über die jüngere Bronze- und Früheisenzeit, [w:] Interregional cultural relations between Polish territories and adjacent regions of central and eastern Europe, J. K. Kozłowski red., Archaeologia interregionalis, z. 11, Warszawa, s. 125–129
Malinowski T. 2004. Zagadnienia wstępne, [w:] Komorowo, stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne. Badania specjalistyczne, T. Malinowski red., Zielona Góra, s. 5–18
Malinowski T. 2005. Wczesnośredniowieczne groby jeźdźców z Komorowa, [w:] Europa Środkowo-Wschodnia. Ideologia, historia a społeczeństwo, J. Dudek, D. Janiszewska, U. Świderska-Włodarczyk red., Zielona Góra, s. 473–484
Malinowski T. 2006. Komorowo, stanowisko 1: grodzisko kultury łużyckiej – faktoria na szlaku bursztynowym, Rzeszów
Malinowski T. 2008. Archeologia o średniowiecznych i nowożytnych mieszkańcach Komorowa, Kaźmierz
Malinowski T. 2012. Mieszkańcy faktorii na szlaku bursztynowym z około IX–VIII wieku przed naszą erą w Komorowie, powiat szamotulski, Kaźmierz
Malinowski T., Malinowski A., Lorkiewicz W. 1994. Komorowo, stanowisko 12: cmentarzysko wczesnośredniowieczne, Słupsk
Pawlikowski M. 2004. Wyniki badań mineralogicznych i technologicznych ceramiki, [w:] Komorowo, stanowisko 1. Grodzisko kultury łużyckiej i osadnictwo wczesnośredniowieczne.Badania specjalistyczne, T. Malinowski red., Zielona Góra, s. 163–176
Przybył M., Dzieduszycki W. 2000. „Trakt cesarski”, „Kronika Wielkopolski”, nr 4 (96), s. 143–146
Śliwa P., Janyszek S. 2007. Przyroda gminy Kaźmierz, województwo wielkopolskie, Kaźmierz
Urbański J. 1951. Poznaj krajowe ślimaki i małże, Warszawa
Urbański J. 1963 Ślimak winniczek Helix pomatia L. – jego systematyka, biologia, znaczenie gospodarcze i ochrona, „Ochrona Przyrody”, R. 29, s. 215–254
Wąsowski R., Penkowski A. 2003. Ślimaki i małże Polski, Warszawa
Wędzki A. 1964. Kazimierz Biskupi, [w:] Słownik starożytności słowiańskich, t. 2, W. Kowalenko, G. Labuda, T. Lehr-Spławiński red., Wrocław–Warszawa–Kraków, s. 297
Zabilska M. 2012. Depozyty ze szczątkami mięczaków na stanowiskach kultury łużyckiej z Polski. Charakterystyka i próba określenia ich genezy, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia, 32, Toruń, s. 253–289

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

225

End page:

235

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55379 ; 0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2021

In our library since:

Jul 17, 2015

Number of object content hits:

261

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/67989

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information