Object structure
Title:

Okucia z wczesnośredniowiecznego grodu w Miliczu

Subtitle:

Archeologia Polski T. 58 Z. 1-2 (2013)

Creator:

Kolenda, Justyna

Contributor:

Zych, Iwona : Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Early Medieval period ; first Piast state ; Scandinavia ; Rus' ; imports ; gilded silver fittings

Abstract:

Excavations of the early medieval stronghold at Milicz in Lower Silesia revealed, in a layer of burning dated from the end of the 10th to the mid 11th c., an extensive group of luxury items associated with ethnically foreign elites of the Piast state. Of particular interest is a set of objects made of non-ferrous metals, including gilded silver artifacts combining heart-shaped and palmette motifs in the decoration. The fittings must have decorated an ornamental belt, horse harness or bag. The assortment and execution of objects from this set, which is of considerable value from a Lower Silesian perspective, can be referred to artifacts known from the great centers of the Piast domain, such as Gniezno and Lednica; it thus highlights the position held by Milicz and its importance in the contemporary state

References:

Arbman H. 1940. Birka I. Die Gräber, Tafeln, Stockholm
Buko A. 2012. Kim byli wojownicy z Bodzi?, „Archeologia Żywa”, nr 1(59), s. 12–17
Duczko W. 2000. Obecność skandynawska na Pomorzu i słowiańska w Skandynawii we wczesnym średniowieczu, [w:] Salsa Cholbergiensis. Kołobrzeg we wczesnym średniowieczu, L. Leciejewicz, M. Rębkowski red., Kołobrzeg, s. 23–42
Duczko W. 2006. Ruś Wikingów. Historia obecności Skandynawów we wczesnośredniowiecznej Europie wschodniej, Warszawa
From Viking to Crusader. The Scandinavians and Europe 800–1200, Copenhagen 1992
Gabriel I. 1991. Hofkultur, Heerwesen, Burghandwerk, Hauswirtschaft, [w:] Starigard/Oldenburg. Ein slawischer Herrschersitz des frühen Mittelalters in Ostholstein, M. Müller-Wille red., Neumünster, s. 181–251
Gałuszka A., Młynarska M. 1957. Sprawozdanie z prac wykopaliskowych w Miliczu, „Wiadomości Archeologiczne”, t. 24, s. 71–86
Geschwendt F. 1936. Sattelbeschläge der Wikingerzeit aus Schlesien, „Altschlesien”, t. 6, z. 2, s. 317–319
Górecki J. 2002. Gród na Ostrowie Lednickim na tle wybranych ośrodków grodowych pierwszej monarchii piastowskiej, Poznań
Hilczerówna Z. 1968. Z badań nad zasiedleniem południowej Wielkopolski i Dolnego Śląska w starszych fazach wczesnego średniowiecza, [w:] Studia i materiały z historii kultury materialnej, t. 37, A. Gieysztor red., Studia z dziejów osadnictwa, t. 6, A. Rutkowska-Płachcińska red., s. 62–79
Hilczerówna Z. 1969 Pierwsze systematyczne prace wykopaliskowe na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Kaszowie, pow. Milicz, „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 21, s. 167–175
Jansson I. 1988. Wikingerzeitlicher orientalischer Import in Skandinavien, „Bericht der Römisch-Germanischen Kommission”, t. 69, s. 564–647
Kara M. 1998. Wczesnośredniowieczny grób uzbrojonego kupca z miejscowości Ciepłe na Pomorzu Gdańskim w świetle ponownej analizy chronologicznej, [w:] Kraje słowiańskie w wiekach średnich. Profanum i sacrum, H. Kóčka-Krenz, W. Łosiński red., Poznań, s. 505–524
Kara M. 2002. Osadnictwo ludności pomorskiej i wieleckiej w państwie pierwszych Piastów w świetle znalezisk nekropolicznych z terenu Wielkopolski, „Slavia Antiqua”, t. 43, s. 45–96
Kolenda J. 2008. Wczesnośredniowieczny Milicz w świetle wykopalisk, [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, J. Kolenda red., Wrocław 2008, s. 9–63
Kolenda J. 2011 Wczesnośredniowieczne osadnictwo grodowe pogranicza Śląska i Wielkopolski w świetle analiz dendrochronologicznych, [w:] Populi terrae marisque, M. Rębkowski, S. Rosik red., Wrocław, s. 41–65
Kurnatowska Z. 2008. Początki i rozwój państwa, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 297–396
Kurnatowska Z., Kara M. 2005. Na tropie Poznana – eponima naszego miasta, [w:] Civitas Posnaniensis. Studia z dziejów średniowiecznego Poznania, Z. Kurnatowska, T. Jurek red., Poznań, s. 9–26
Kurnatowska Z., Kara M. 2008. Wielkopolska południowa między Ziemią Gnieźnieńską a Śląskiem, [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, J. Kolenda red., Wrocław 2008, s. 157–169
Leciejewicz L. 2007. Grodzisko w Budzistowie. Badania w latach 1954–1958, [w:] Kołobrzeg. Wczesne miasto nad Bałtykiem, L. Leciejewicz, M. Rębkowski red. Warszawa, s. 31–110
Mainman A. J., Rogers N. S. H. 2000. Craft, industry and everyday life. Finds from Anglo-Scandinavian York, „The Archaeology of York”, t. 17
Muraševa V. V. 2000. Drevnerusskie remennye nabornye ukrašeniâ (X–XIII vv.), Moskva
Nowakowa J. 1951. Rozmieszczenie komór celnych i przebieg dróg handlowych na Śląsku do końca XIV wieku, Wrocław
Paroń A. 2008. Ugoda w sprawie kasztelanii milickiej (26 VI 1249), [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, J. Kolenda red., Wrocław 2008, s. 97–128
Pletneva S. A. 1981. Stepi Evrazii v èpohu srednevekov’â, Moskva
Pletneva S. A. 1989. Na slavâno-hazarskom pogranič’e. Dmitrievskij arheologičeskij kompleks, Moskva
Pletneva 2000. Očerki hazarskoj arheologii, Moskva
Solberg S.1991. Weapon export from the continent to the nordic countries in the Carolingian period, „Studien zur Sachsenforschung”, t. 7, s. 241–259
Stanisławski B. 2009. Sztuka wikińska u ujścia Odry, [w:] Trzebiatów – spotkania pomorskie 2008, J. Kochanowska red., Pruszcz Gdański–Trzebiatów, s. 13–23
Stempin A. 2008. Koń czy rycerz – jaką figurkę szachową odkryto na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Miliczu, [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, J. Kolenda red., Wrocław 2008, s. 77–88
Suchodolski S. 2008. Monety z badań wykopaliskowych w Miliczu, [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, J. Kolenda red., Wrocław 2008, s. 65–76
Tryjarski E. 1975. Pieczyngowie, [w:] K. Dąbrowski, T. Nagrodzka-Majchrzyk, E. Tryjarski, Hunowie Europejscy, Protobułgarzy, Chazarowie, Pieczyngowie, Kultura Europy wczesnośredniowiecznej, z. 4, Wrocław–Warszawa, s. 479–625
Wachowski K. 1972. Nowe znaleziska wczesnośredniowiecznych wag i odważników z terenu Śląska, „Silesia Antiqua”, t. 14, s. 201–205
Wamers E. 1985. Insularer Metallschmuck in Wikingenzeitlichen Gräbern Nordeuropas. Untersuchungen zur skandinavischen Westexpansion, Offa-Bücher, t. 56, Neumünster
Wielowiejski J. 1980. Główny szlak bursztynowy w czasach cesarstwa rzymskiego, Wrocław
Zamelska - Monczak K. 2008. Santok – „kluczem i strażnicą królestwa” u zbiegu Warty i Noteci, [w:] Milicz. Clavis Regni Poloniae. Gród na pograniczu, J. Kolenda red., Wrocław 2008, s. 213–224

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

129

End page:

141

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: