Object structure
Title:

Profesor dr hab. Zofia Kurnatowska (9.06.1932–11.08.2013) = Professor Dr. Zofia Kurnatowska (9.06.1932–11.08.2013)

Subtitle:

Archeologia Polski T. 58 Z. 1-2 (2013)

Creator:

Buko, Andrzej (1947– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2013

Description:

25 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Subject and Keywords:

Prof. dr hab. Zofia Kurnatowska ; Wielkopolska ; archeologia ; średniowiecze wczesne ; dorobek naukowy ; kariera zawodowa

Abstract:

Autor omawia najważniejsze dokonania Profesor Zofii Kurnatowskiej – jednej z najwybitniejszych polskich archeologów wczesnego średniowiecza. Z Jej nazwiskiem ściśle związane są prowadzone w latach powojennych badania nad początkami państwa polskiego. Przez lata budowała infrastrukturę naukowo-badawczą w Wielkopolsce, tworząc trwałe podstawy do realizacji wieloletnich projektów badawczych w regionie. W kolejności omawiane są: etapy kariery naukowo-badawczej Profesor Kurnatowskiej, w tym jej wieloletni, bo trwający całe zawodowe życie, związek z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, kierunki zainteresowań badawczych – zwłaszcza wkład wniesiony w badania kultury Słowian, ponadto, wielki dorobek publikacyjny oraz organizacyjny. W konkluzji autor stwierdza, że dla kilku już pokoleń badaczy Profesor Zofia Kurnatowska pozostaje wzorem godnym naśladowania

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

58

Issue:

1-2

Start page:

7

End page:

12

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: