Object structure

Title:

Archaeological view of Christianization two sides of the Baltic Sea

Subtitle:

Archeologia Polski T. 55 Z. 1-2 (2010)

Creator:

Urbańczyk, Przemysław (1951– )

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2010

Description:

25 cm

Type of object:

Book/Chapter

Subject and Keywords:

Christianisation ; Slavs ; Poland ; Scandinavia ; funerary rites

References:

1. Brun of Querfurt — Epistola Brunonis ad Henricum regem, J. Karwasińska ed., Monumenta Poloniae Historica n.s., vol. IV/3, Warszawa 1973, pp. 85–106
2. Gallus Anonymous — Galli Anonymi cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum, C. Maleczyński ed., Monumenta Poloniae Historica n.p., vol. II, Cracoviae 1952
3. Kosmas — Kosmasa kronika Czechów, translation by M. Wojciechowska, Warszawa 1968
4. Berry B.J.L., 1967, Geography of Market Centers and Retail Distribution, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
5. Petrus Damian — Vita beati Romualdi, G. Tabacco ed., Fonti per la storia d’Italia, vol. XCIV, Roma 1957
6. Thietmar — translation by D. A. Warner as Ottonian Germany: the Chronicon of Thietmar of Merseburg, Manchester 2001
7. Wibert — Hystoria de predicatione episcope Brunonis cum suis capellanis in Prussia et martirio eorum, G.H. Pertz ed., MGH SS VI, Hannover 1841, pp. 579–580
8. Andrén A., Jennbert K., Raudvere C., 2006, Old Norse religion. Some problems and prospects, [in:] Old Norse religion in long term perspectives. Origins, changes, and interactions, A. Andrén, K. Jennbert, C. Raudvere eds, Lund 2006, pp. 11–14
9. Antoniewicz W., 1968, Znaczenie odkryć w Wiślicy, “Silesia Antiqua”, vol. 10, pp. 105–115
10. Bell C., 1997, Ritual: perspectives and dimensions, Oxford
11. Buko A., 2005, Archeologia Polski wczesnośredniowiec12. Fogelin L., 2007, The archaeology of religious ritual, “Annual Review of Anthropology”, vol. 36, pp. 55–71znej, Warszawa
12. Fogelin L., 2007, The archaeology of religious ritual, “Annual Review of Anthropology”, vol. 36, pp. 55–71
13. Gieysztor A., 1982, Mitologia Słowian, Warszawa
14. Jensenius J., 2001, Trekirkene før stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirker før ca år 1100, Oslo
15. Krasnodębski D., 1998, Średniowieczni mieszkańcy pogranicza, [in:] Gazociąg pełen skarbów archeologicznych, M. Chłodnicki, L. Krzyżaniak eds, Poznań, pp. 95–109
16. Łukaszewicz A., 2008, Dwadzieścia lat później. O tablicach z Podebłocia, [in:] Przez granice czasu. Księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Gąssowskiemu, A. Buko, W. Duczko eds, Pułtusk, pp. 263–268
17. Malinowska Łazarczyk H., 1982, Cmentarzysko średniowieczne w Cedyni, vols 1–2, Szczecin
18. Moździoch S., 2000, Archeologiczne ślady kultu pogańskiego na Śląsku wczesnośredniowiecznym, [in:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Spotkania Bytomskie, t. 4, S. Moździoch ed., Wrocław 2000, pp. 155–193
19. Nordeide S.W., 2006, Thor’s hammer in Norway. A symbol of reaction against the Christian cross?, [in:] Old Norse religion in long term perspectives. Origins, changes, and interactions, A. Andrén, K. Jennbert, C. Raudvere eds, Lund 2006, pp. 218–223
20. Nordeide S.W., 2007, Christianization of Norway, [in:] L’Europe en mouvement. Medieval Europe, Paris 2007, 4e Congrès international d’Archéologie Médiévale et Moderne, 3–8 septembre 2007 — Paris (France), manuscript of paper
21. Rauhut L., Długopolska L., 1973, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowie kamiennej w Tańsku Przedborach, pow. Przasnysz, “Wiadomości Archeologiczne”, vol. 38, fasc. 3–4, pp. 383–441
22. Simek R., 2006, The use and abuse of Old Norse religion. Its beginnings in high medieval Iceland, [in:] Old Norse religion in long term perspectives. Origins, changes, and interactions, A. Andrén, K. Jennbert, C. Raudvere eds, Lund 2006, pp. 377–380
23. Skre D., 2007, The Skiringssal thing site Þjođalyng, [in:] Kaupang in Skiringssal, D. Skre ed., Aarhus, pp. 385–406
24. Skre D., 2007, Towns and markets, kings and central places in south western Scandinavia c. AD 800–950, [in:] Kaupang in Skiringssal, D. Skre ed., Aarhus, pp. 445–469
25. Słupecki L.P., 1994, Slavonic pagan sanctuaries, Warszawa
26. Stefan I., 2007, Změna pohřebniho ritu v raném středověku jako archeologický a kulturně antropologický problem, “Archeologické rozhledy”, vol. 59, pp. 805–836
27. Svanberg F., 2003, Decolonizing the Viking Age, vol. 1, Stockholm
28. Svanberg F., 2003, Death rituals in south east Scandinavia AD 800–1000. Decolonizing the Viking Age, vol. 2, Stockholm
29. Urbańczyk P., Rosik S., 2008, The kingdom of Poland, [in:] Christianization and the rise of Christian monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus, c. 900–1200, N. Berend ed., Cambridge, pp. 263–318
30. Wojtasik J., 1968, Cmentarzysko wczesnośredniowieczne na Wzgórzu “Młynówka” w Wolinie, Szczecin
31. Wołoszyn M., 2000, Bizantyńskie i ruskie zabytki o charakterze sakralnym z Polski — wybrane przykłady, [in:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Spotkania Bytomskie, t. 4, S. Moździoch ed., Wrocław 2000, pp. 243–255
32. Zoll Adamikowa H., 1998, Zum Beginn der Köperbestattung bei den Westslawen, [in:] Rom und Byzanz im Norden: Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.–14. Jahrhunderts, vol. 2, Michael Müller Wille ed., Mainz–Stuttgart, pp. 227–238
33. Zoll Adamikowa H., 2000, Postępy chrystianizacji Słowian przed rokiem 1000 (na podstawie źródeł nekropolicznych), [in:] Święty Wojciech i jego czasy, A. Żaki ed., Kraków, pp. 103–109
34. Zoll Adamikowa H., 2000, Usytuowanie cmentarzy Słowian w środowisku (doba pogańska i pierwsze wieki po przyjęciu chrześcijaństwa), [in:] Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, Spotkania Bytomskie, t. 4, S. Moździoch ed., Wrocław 2000, pp. 207–219

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

54

Issue:

2

Start page:

89

End page:

102

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, call no. P 320 ; IAiE PAN, call no. P 321 ; IAiE PAN, call no. P 319 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

×

Citation

Citation style: