Object structure

Title:

Kontakty Gotlandii z ziemiami polskimi w młodszej fazie wczesnego średniowiecza

Subtitle:

Archeologia Polski. T. 8 (1963) Z. 2 ; Die Beziehungen Gotlands zu den polnischen Gebieten in der jüngeren Phase des frühen Mittelalters

Creator:

Żak, Jan (1923-1990)

Contributor:

Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk

Publisher:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Place of publishing:

Warszawa ; Wrocław

Date issued/created:

1963

Description:

S. 346-357 ; 25 cm ; Bibliogr. przy tekście ; Streszcz. w j. niem.

Subject and Keywords:

średniowiecze wczesne -- Polska / Szwecja ; handel wczesnośredniowieczny ; Gotlandia (Szwecja) i Polska -- kontakty

Relation:

Archeologia Polski

Volume:

8

Issue:

2

Start page:

346

End page:

357

Resource Type:

Artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0003-8180

Source:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; click here to follow the link

Language:

pol ; ger

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

This publication is protected by copyright. Check the terms of use in the publication description.
×

Citation

Citation style: