RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Leon Kozłowski (1892-1944) – krakowski etap życia naukowca, żołnierza, polityka

Creator:

Woźny, Marzena

Date issued/created:

2021

Resource type:

Text

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 69 (2021)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk ; Ośrodek Badań nad Kulturą Późnego Antyku i Wczesnego Średniowiecza

Place of publishing:

Wrocław

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Czasopismo/Artykuł

Abstract:

Leon Kozłowski (1892-1944), the outstanding prehistorian, soldier, and politician, was connected with Kraków from the beginning of his studies until he obtained his postdoctoral degree. He studied natural sciences and then archaeology at the Jagiellonian University while being also an unofficial assistant at the Archaeological Museum of the Academy of Arts and Sciences in Kraków. The Academy appointed him to explore Lusatian cemeteries near Tarnobrzeg, to excavate a Palaeolithic site in Jaksice (former Miechów district), megalithic graves in Kuyavia, and the Mammoth Cave in the Polish Jura. He collected materials for the Academy during a scientific expedition to the Crimea and the Caucasus organized by Robert Rudolf Schmidt (1882-1950) from the University of Tübingen. During the First World War, Kozłowski joined the Polish Legions and was thus involved in the struggle for Polish independence. He moved to Warsaw to write his doctoral thesis based on the collection of the Erazm Majewski Museum and then defended it in Tübingen. After he gained his postdoctoral degree in Kraków, he took the chair of prehistory in Lwów/Lviv and his contacts with the Jagiellonian University and the Academy of Arts and Sciences in Kraków came to a close. It was only in 1935 that he was elected a corresponding member of the Academy

References:

Abramowicz A. (1991). Historia archeologii polskiej XIX i XX wiek. Warszawa-Łódź: Instytut Historii Kultury Materialnej PAN
Antoniewicz W. (1920). Cmentarzysko ciałopalne z końca epoki brązowej w Skotnikach pod Krakowem. Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 1, 53-94
Bieniarzówna J., Małecki J. (1979). Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1796-1818. Kraków: Wydawnictwo Literackie
Bieńkowski W. (1983). Rola Krakowa w polskim życiu naukowym. W: J. Małecki (red.), Kraków na przełomie XIX i XX wieku. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w 1981 roku (19-44). Kraków: Wydawnictwo Literackie
Bilas N. (2010). Leon Kozłowski – profesor Katedry Archeologii Prehistorycznej ze specjalnym uwzględnieniem prehistorii ziem polskich (1921–1939) Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W: S.K. Kozłowski, O. Sytnyk, (red.), Profesor Leon Kozłowski (328-367). Lwów-Warszawa: Uniwersytet Warszawski
Bilas N. (2018). Archaeological Research at the Lvov University: Interwar Period. W: D.H. Werra, M. Woźny (red.), Between History and Archaeology. Papers in honour of Jacek Lech (435-453). Oxford: Archaeopress
Corpus studiosorum… (2009). Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18, K-Ł. W: K. Stopka (red.), Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Seria C(3). Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”
Demetrykiewicz W. (1897). Cmentarzyska i osady przedhistoryczne w Tarnobrzeskiem. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 2, 135-156
Dużyk J. (1972). Z dziejów nagrody im. Probusa Barczewskiego. Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, 18, 149-197
Dybiec J. (1979). Finansowanie nauki i oświaty w Galicji. 1860–1918. Kraków
Dybiec J. (1993). Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Kraków
Gedl M. (1971). Kierunek archeologii Polski na Uniwersytecie Jagiellońskim przed 1945 rokiem. Światowit, 32, 187-197
Gedl M. (2000). Włodzimierz Demetrykiewicz (1859–1937). W: J. Dybiec (red.), Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego (130-137). Kraków: Księgarnia Akademicka
Godlewski L. (2010). Studia Leona Kozłowskiego. W: S.K. Kozłowski, O. Sytnyk (red.), Profesor Leon Kozłowski (303-327). Lwów-Warszawa: Uniwersytet Warszawski
Hulewicz J. (1948). Polska Akademia Umiejętności 1873–1948. Zarys dziejów. Kraków: Polska Akademia Umiejętności
Jażdżewski K., Jędruszczak T. (1970). Kozłowski Leon Tadeusz (1892-1944). W: Polski Słownik Biograficzny, 15 (19-21). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Kaczorowski G. (2010). Badania terenowe i publikacje Leona Kozłowskiego. W: S.K. Kozłowski, O. Sytnyk (red.), Profesor Leon Kozłowski (409-439). Lwów-Warszawa: Uniwersytet Warszawski
Kot M. (2019). Historia badań w jaskini Gvardjilas Klde w Gruzji. W: M. Kot et al. (red.), Jaskinia Gvardjilas Klde w Gruzji (54-95). Opracowanie wydane w stulecie badań polskiego archeologa Stefana Krukowskiego. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie i Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Kostrzewski J. (1922). Rec.: L. Kozłowski, Groby megalityczne na wschód od Odry, Kraków 1921. Wiadomości Archeologiczne, 7, 168-174
Kostrzewski J. (1925). Rec.: L. Kozłowski, Młodsza epoka kamienna w Polsce, Lwów 1924. Wiadomości Archeologiczne, 9(3-4), 262-296
Kostrzewski J. (1946–1947). Śp. prof. dr Leon Kozłowski. Przegląd Archeologiczny, 7, 311-312
Kostrzewski J. (1949). Dzieje polskich badań prehistorycznych. Poznań: Nakładem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego
Kostrzewski J. (1970). Z mego życia. Wrocław
Kozłowski L. (1911a). Sprawozdanie tymczasowe z poszukiwań archeologiczno-przedhistorycznych w dorzeczu Przemszy, Dłubni i Szreniawy. Przedstawione na posiedzeniu 14 stycznia 1911 r. Komisji Antropologicznej Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (z 5-ma mapkami). Światowit, 9, 79-86
Kozłowski L. (1911b). Sprawozdanie tymczasowe z poszukiwań archeologiczno-przedhistorycznych w dorzeczu Przemszy i Dłubni. Przedstawił p. E. Majewski. Posiedzenie z dnia 20 stycznia 1911 r. Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Dział II. Wydział nauk antropologicznych, społecznych, historii i filozofii, 4(1), 42-47
Kozłowski L. (1912). Cmentarzysko ciałopalne w Iwanowicach na Górze Klin (pow. Miechowski, g. Kielecka). Światowit, 10, 25-48
Kozłowski L. (1913a). Siedziba neolityczna na „Babiej Górze” w Iwanowicach pow. Miechowski gub. Kielecka. Światowit, 11, 15-41
Kozłowski L. (1913b). Jama mieszkalna na górze Klin w Iwanowicach (pow. Miechowski, gub. Kielecka). Światowit, 11, 61-76
Kozłowski L. (1917). Badania archeologiczne na górze Klin w Iwanowicach, powiatu Miechowskiego. Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, II. Wydział nauk antropologicznych, społecznych, historii i filozofii, 17. Warszawa
Kozłowski L. (1921). Groby megalityczne na wschód od Odry. Prace i Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 2, 1-63
Kozłowski L. (1922). Starsza epoka kamienna w Polsce (Paleolit). Poznań
Kozłowski L. (1923). Epoka kamienia na wydmach wschodniej części Wyżyny Małopolskiej. Lwów-Warszawa
Kozłowski L. (1924). Młodsza epoka kamienna w Polsce (neolit). Lwów
Kozłowski L. (1925a). Die ältere Steinzeit in Polen. Leipzig
Kozłowski L. (1925b). W odpowiedzi p. Sawickiemu słów kilka. Przegląd Archeologiczny, 2(1922-1924), 323-325
Kozłowski L. (1925c). Odpowiedź na recenzję p. St. Krukowskiego o mej pracy o polskim paleolicie. Przegląd Archeologiczny, 2(1922-1924), 239-242
Kozłowski L. (2005). Autobiografia Leona Kozłowskiego zapisana w więzieniu na Łubiance. W: M. Kozłowski, Sprawa premiera Leona Kozłowskiego. Zdrajca czy ofiara (216-227). Warszawa: Wydawnictwo ISKRY
Kozłowski L., Kuźniar W. (1914). Paleolit w Jaksicach nad Wisłą. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 13, 3-9
Kozłowski M. (2005). Sprawa premiera Leona Kozłowskiego. Zdrajca czy ofiara. Warszawa: Wydawnictwo ISKRY
Kozłowski S.K. (1993). Pierwsi profesorowie. W: S.K. Kozłowski, J. Kolendo, Dzieje archeologii na Uniwersytecie Warszawskim (53-70). Warszawa: Uniwersytet Warszawski
Kozłowski S.K. (1996). Jak Erazm Majewski wyciągnął Leona Kozłowskiego z kryminału. W: S.K. Kozłowski, J. Lech (red.), Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku (97-98). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Kozłowski S.K. (2007). Stefan Krukowski. Narodziny giganta. Warszawa: Państwowe Muzeum Archeologiczne i Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
Kozłowski S.K. (2010). Leon. W: S.K. Kozłowski, O. Sytnyk (red.), Profesor Leon Kozłowski (205-302). Lwów-Warszawa: Uniwersytet Warszawski
Krukowski S. (1925a). Recenzja pracy L. Kozłowskiego o paleolicie polskim i uwagi o materiałach, uwzględnionych przez tegoż. Przegląd Archeologiczny, 2(1922-1924), 147-160
Krukowski S. (1925b). O replice p. L. Kozłowskiego na moją recenzję jego pracy o paleolicie Polski. Przegląd Archeologiczny, 2(1922-1924), 320-322
Kutrzeba S. (1939). Polska Akademia Umiejętności. 1872-1938. Kraków: Polska Akademia Umiejętności
Lech J. (1996). Erazm Majewski jako archeolog i tradycja polskich badań epoki kamienia. W: S.K. Kozłowski, J. Lech (red.), Erazm Majewski i warszawska szkoła prehistoryczna na początku XX wieku (45-77). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Lech J. (1997-1998). Between captivity and freedom: Polish archaeology in the 20th century. Archaeologia Polona, 35-36, 25-222
Lech J. (2000). Kultura archeologiczna: z dziejów jednego pojęcia. W: S. Tabaczyński (red.), Kultury archeologiczne a rzeczywistość dziejowa (151-183). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Lech J. (2001). Archeologia Jury Ojcowskiej w zarysie. W: J. Lech, J. Partyka (red.), Z archeologii Ukrainy i Jury Ojcowskiej (127-182). Ojców: Muzeum im. Profesora Władysława Szafera (Ojcowski Park Narodowy)
Lech J. (2006). Z badań polsko-ukraińskich związków w archeologii do II wojny światowej. Przegląd Archeologiczny, 54, 5-59
Lech J., Piotrowska D. (2006). Leon Kozłowski i jego związki z Jurą Ojcowską. W: J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego (159-192). Ojców: Ojcowski Park Narodowy
Majkowska R. (red.). (2006). Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872–2000. Kraków: Polska Akademia Umiejętności
Michalewska K. (1997). Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1849–1945). W: J. Michalewicz (red.), Inwentarz akt wydziałów i studiów Uniwersytetu Jagiellońskiego 1850–1939 (1954). Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria A(7) (227-284). Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Modrzewska H. (1983/1987). Erazm Majewski badacz starożytności i twórca Muzeum Archeologicznego w Warszawie w świetle swego „Notatnika”. Wiadomości Archeologiczne, 48(2), 163-191
Nosek S. (1967). Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Perkowska U. (1990). Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków
Perkowska U. (2007). Corpus Academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850–1945. Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F(6). Kraków: Księgarnia Akademicka
Piotrowska D. (2006). Stefan Krukowski, Jura Ojcowska i archeologia w świetle listów i dokumentów ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. W: J. Lech, J. Partyka (red.), Jura Ojcowska w pradziejach i w początkach państwa polskiego (193-224). Ojców: Ojcowski Park Narodowy
Sawicki L. (1925). Rec. z pracy: L. Kozłowski, Epoka kamienia na wydmach wschodniej części Wyżyny Małopolskiej, Lwów – Warszawa 1923. Przegląd Archeologiczny, 2(1922-1924), 243-255
Spis wykładów… (1910). Spis wykładów w półroczu zimowym. Rok szkolny 1910/11. Kraków: C. K. Uniwersytet Jagielloński
Spis wykładów… (1911a). Spis wykładów w półroczu letnim. Rok szkolny 1910/11. Kraków: C. K. Uniwersytet Jagielloński
Spis wykładów… (1911b). Spis wykładów w półroczu zimowym. Rok szkolny 1911/12. Kraków: C. K. Uniwersytet Jagielloński
Spis wykładów… (1912). Spis wykładów w półroczu letnim. Rok szkolny 1911/12. Kraków: C. K. Uniwersytet Jagielloński
Sprawozdania z posiedzeń… (1914). Sprawozdania z posiedzeń Komisji antropologicznej odbytych w r. 1912 i 1913. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 13, 8-21
Sprawozdania z posiedzeń… (1919). Sprawozdania z posiedzeń Komisji antropologicznej jakie odbyły się w latach 1914–1919. Materiały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne, 14, 6-26
Sprawozdanie… (1913). Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1912 do kwietnia 1913. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie, R. 1912/1913, 72-145
Sprawozdanie… (1914). Sprawozdanie Sekretarza Generalnego z czynności Akademii od kwietnia 1913 do kwietnia 1914. Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie, R. 1913/1914, 8-82
Sprawozdanie… (1939). Sprawozdanie z czynności i wydawnictw PAU od czerwca 1937 do czerwca 1938. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, R. 1937/1938, 3-66
Stachowska K. (1990). Polska Akademia Umiejętności. W: B. Sordylowa (red.), Słownik Polskich Towarzystw Naukowych 2(1), (43-56). Wrocław-Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Stolpiak B. (1984). Rozwój prahistorii polskiej w okresie 20-lecia międzywojennego. Część I: 1918–1928. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Stopka K., Banach A.K., Dybiec J. (2000). Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sytnyk O. (2006). Katedry archeologii Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1905-2005. Przegląd Archeologiczny, 54, 125-159
Sytnyk O. (2010). Kulturalno-historyczne tło rozwoju badań archeologicznych we Lwowie w okresie międzywojennym. W: S.K. Kozłowski, O. Sytnyk (red.), Profesor Leon Kozłowski (82-204). Lwów-Warszawa: Uniwersytet Warszawski
W sprawie docentury prywatnej… ([1919-1920]). W sprawie docentury prywatnej na uniwersytetach polskich. Memoriał Towarzystwa docentów prywatnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Maszynopis. Archiwum UJ, sygn. S II 583
Tymczasowy skład… (1920). Tymczasowy skład Państwowego Grona Konserwatorów Zabytków Przedhistorycznych. Wiadomości Archeologiczne, 5, 82-83
Woźny M. (2018). Włodzimierz Demetrykiewicz (1850–1937). Prehistoryk z przełomu epok. Kraków: Polska Akademia Umiejętności
Wrońska J. (1986). Archeolodzy warszawscy na początku XX wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

69

Start page:

243

End page:

278

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:236654 ; 0079-7138 ; doi:10.23858/PA69.2021.2065

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2022

In our library since:

Nov 24, 2022

Number of object content downloads / hits:

10

All available object's versions:

https://www.rcin.org.pl/iae/publication/270506

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information