RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Trousseau according to the Ius municipale Magdeburgense by Paweł Szczerbic and the position of a woman in the craftsman family at the beginning of the early modern time

Creator:

Sowina, Urszula

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 4

Contributor:

Opalińska, Teresa. Tł.

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Bartholomeus Anglicus. 1519. Venerandi patris Bartholomei Anglici/ordinis Minorum: viri erudissimi: opus: de rerum proprietatibus inscriptum [...], Nürnberg
Dějiny techniky. 1974. Dějiny techniky v Československu (do konce 18. století), ed. L. Nový. Praha
Delimata-Proch Małgorzata. 2015. Ciąża, poród oraz połóg w świetle polskich ksiąg cudów i łask (od średniowiecza do XVIII wieku), “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, vol. LXIII, issue 3, pp. 433–449
Glosář. 2003. Stručný raně novohornoněmecký glosář k pramenům z českých zemí / Kurzes frühneuhochdeutsches Glossar zu Quellen aus den böhmischen Ländern, ed. H. Boková, L. Spáčilová, V. Bok, V. Spáčil, J. Kusová, Olomouc
Gostomski Anzelm. 1951. Gospodarstwo, ed. S. Inglot, Wrocław
Groicki Bartłomiej. 1954. Artykuły Prawa Maydeburskiego. Postępek Sądów około karania na gardle. Ustawa płacej u sądów, ed. K. Koranyi, Warszawa
Husa Václav. 1967. Homo faber. Pracovní motivy ve starých vyobrazeních, Praha
Jaskier Mikołaj. 1535. Iuris municipalis Maideburgensis liber vulgo Weichbild nuncupatur ex vetustissimis exemplaribus vigillanti opera nuper latinitati datus, Kraków
Knapski Grzegorz. 1643. Thesavrvs Polonolatinograecvs Sev Promptvarivm Lingvae Latinae et Graecae in tres Tomos diuisum: Polonorum, Roxolanorum, Sclauonum, Boëmorum vsui accommodatum [...]. [T. 1] / Opera Gregorii Cnapii [...], https://crispa.uw.edu.pl/object/files/416379/ display/PDF (accessed 29.03.2020)
Kowalski Grzegorz M. 2011. Znaczenie twórczości Pawła Szczerbica dla rozwoju kultury prawnej polskiego Odrodzenia, [in:] P. Szczerbic, Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, ed. G.M. Kowalski, Kraków 2011, pp. IX–XX
Łaski Jan. 1506. Commune incliti Poloniae Regni privilegium constitutionum et indultuum publicitus decretorum approbatorumque [...], Kraków
Mikuła Maciej. 2018. Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV–pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, Kraków
Poppe Danuta. 1978. Przemysł włókienniczy, [in:] Historia Kultury Materialnej w zarysie, vol. II: od XIII do XV wieku, ed. A. Rutkowska-Płachcińska, Wrocław–Warszawa–Kraków, pp. 109–130
Riché Pierre, Alexandre-Bidon Danièle. 1994. L’Enfance au Moyen Âge, Paris
Rutkowska-Płachcińska Anna. 1988. Materialne warunki bytu ubogich w miastach późnośredniowiecznych na zachodzie Europy, Wrocław
Słownik Języka Polskiego. b.d. Słownik Języka Polskiego, https://sjp.pl/bardo (accessed 20.03.2020)
Słownik Łaciny. 2000. Słownik Łaciny Średniowiecznej w Polsce (Lexicon mediae et infimae latinitatis Polonorum), vol. VII, fasc. 10 (61), Kraków
Słownik pojęciowy. 2011–2015. Słownik pojęciowy języka staropolskiego, https://spjs.ijp.pan.pl/ haslo/index/16136/48700 (accessed 28.03.2020)
Słownik Staropolski. 1981. Słownik Staropolski, vol. 8, fasc. 7 (54), ed. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków
Sowina Urszula. 2002. Wdowy i sieroty w świetle prawa w miastach Korony w późnym średniowieczu i wczesnej nowożytności, [in:] Od narodzin do wieku dojrzałego. Dzieci i młodzież w Polsce, 1: Od średniowiecza do wieku XVIII, ed. M. Dąbrowska, A. Klonder, Warszawa, pp. 15–28
Sowina Urszula. 2006. Testamenty mieszczan krakowskich o przekazywaniu majątku w późnym średniowieczu i we wczesnej nowożytności, [in:] Sociální svět středověkého města, ed. M. Nodl, Colloquia mediaevalia Pragensia 5, Centrum medievistických studii, Praha, pp. 173–183
Sowina Urszula. 2016a. Ubiór mieszczanek krakowskich w świetle inwentarzy rzeczy z przełomu średniowiecza i nowożytności, [in:] Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, ed. E. Wółkiewicz, M. Saczyńska, M.R. Pauk, Warszawa, pp. 163–177
Sowina Urszula. 2016b. Water, Towns and People. Polish Lands against a European Background until the Mid-16th Century, Frankfurt am Main–Bern–Bruxelles
Szczerbic Paweł. 2011. Ius municipale, to jest prawo miejskie majdeburskie, nowo z łacińskiego i z niemieckiego na polski język z pilnością i wiernie przełożone, ed. G.M. Kowalski, Kraków
Wyrozumski Jerzy. 2010. Hodowla w średniowiecznym Krakowie, [in:] J. Wyrozumski, Cracovia mediavalis, Kraków, pp. 403–410
Zarys historii włókiennictwa. 1966. Zarys historii włókiennictwa na ziemiach polskich do końca XVIII wieku, ed. J. Kamińska, I. Turnau, Wrocław–Warszawa–Kraków

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

4

Start page:

493

End page:

506

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; doi:10.23858/KHKM68.2020.4.003

Source:

IAE PAN, call no. P 329 ; IAE PAN, call no. P 330 ; IAE PAN, call no. P 331 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information