RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki, Jerzy Urwanowicz, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok 2019 : [recenzja]

Creator:

Bis, Magdalena

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 68 Nr 3

Publisher:

Instytut Archeolgoii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Augustyniak Urszula. 2019. Konflikt wartości stanowych, patronackich i wyznaniowych w kręgu Radziwiłłów birżańskich w 1. połowie XVII wieku, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 231–254
Chachaj Marian. 2019. Kształtowanie etosu młodzieży magnackiej w obcych krajach (XVI–XVII w.), [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 203–218
Czeppe Maria. 2019. Szkoły pałacowe w XVIII wieku. Rekonesans, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 567–578
Dzięgielewski Jan. 2019. Magnaci — członkowie elity posiadający możność skutecznego wpływu na decyzje organów władzy Rzeczypospolitej, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 41–54
Godlewski Łukasz. 2019. Interes własny, państwa czy Kościoła? Senatorowie duchowni w walce o zachowanie uprzywilejowanej pozycji Kościoła w latach 1510–1537, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 151–172
Jarczykowa Mariola. 2019. Ekspresja wartości religijnych przez i wobec Radziwiłłów birżańskich, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 255–272
Kamler Anna. 2019. Uwagi o edukacji moralnej synów szlacheckich w XVI-wiecznej Rzeczypospolitej, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 189–202
Kempa Tomasz. 2019. Radziwiłłowie nieświescy i birżańscy — solidarność rodowa a kwestia wierności religii, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 273–306
Krokosz Paweł. 2019. Elity rządzące w Rosji w XVI–XVIII w. — wprowadzenie do problematyki, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 111–132
Krupa Jacek. 2019. Nie skandalizowałem się ja nic — świat wartości Andrzeja Chryzostoma Załuskiego, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 423–434
Link-Lenczowski Andrzej K. 2019. Magnackie i szlacheckie elity Rzeczypospolitej wobec niektórych kwestii związanych ze stosunkiem do Turków i Tatarów oraz Szwedów i Rosjan w dobie wojny północnej, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 505–520
Makiłła Dariusz. 2019. Od możnowładztwa do arystokracji w XVI–XVIII wieku. Casus szwedzki, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 85–102
Markiewicz Mariusz. 2019. Nieformalne elity w Europie nowożytnej, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 75–84
Marszalska Jolanta M. 2019. Etyczne aspekty działań podejmowanych przez wojewodę krakowskiego Jana Magnusa Tęczyńskiego około zatrzymania rodowej fortuny, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 219–230
Rok Bogdan. 2019. Życie codzienne Teofili z Radziwiłłów Morawskiej, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 625–638
Sawicka Beata. 2019. Nieobyczajności episkopatu Królestwa Polskiego (w związku z Instrukcją na synod piotrkowski z 1551 roku), [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 173–188
Srogosz Tadeusz. 2019. Granice wierności. Dylematy rojalisty Józefa Gabriela Stempkowskiego, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 597–624
Szelągowska Krystyna. 2019a. Szlachta duńska i jej państwo, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 103–110
Szelągowska Krystyna. 2019b. Corfitz Ulfeldt — arcyzdrajca, królewski zięć, [w:] Honestas et turpido. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku, red. E. Dubas-Urwanowicz i in., Białystok, s. 409–422

Relation:

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

Volume:

68

Issue:

3

Start page:

415

End page:

420

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0023-5881 ; click here to follow the link

Source:

IAE PAN, call no. P 329 ; IAE PAN, call no. P 330 ; IAE PAN, call no. P 331 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at:

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information