Object structure

Name:

Krzemień czekoladowy : dokumentacja 3D

Type of object:

próbka geologiczna

Archaelogical site:

Wierzbica 'Zele'

Object type:

skała krzemionkowa ; krzemień

Characteristics of the object- technique:

odłupkowa

Characteristics of the object- raw material:

krzemień górnojurajski

Characteristics of the object- colour:

10 YR 2/1 10 YR 3/2, 10 YR 3/10

Characteristics of the object- transparency:

zła (0)

Characteristics of the object- fracture:

matowy

Characteristics of the object- texture/facture:

masa krzemienna zwykle bardzo jednolita pod względem tekstury; niejednolita wewnątrz konkrecji: środkowa partia konkrecji czarna (10 YR 2/1), wielkość tej partii w stosunku do całości konkrecji może być bardzo różna; czarne jądro otoczone jest masą o barwie bardziej ciemnoszarej (10 YR 3/10) lub bardzo ciemno-szaro-brązowej (10 YR 3/2), granica między kolorami jądra i otoczki wyraźna

Characteristics of the object- luster:

matowy

Characteristics of the object- cortex:

cienka, poniżej 1 mm, szorstka

Characteristics of the object- transition:

wyraźna granica

Characteristics of the object- patina:

brak

Characteristics of the object- colour of patine:

brak

Characteristics of the object- width:

62 mm

Characteristics of the object- thickness:

21 mm

Characteristics of the object- length:

80 mm

Characteristics of the object- weight:

106,6 g

Object description:

Pierwszą charakterystykę krzemieni czekoladowych z próbą wyróżnienia cech specyficznych dla z kopalni Wierzbica „Zele” opracował R. Schild (1971). Na stanowisku Wierzbica „Zele” zarejestrowano trzy poziomy występowania konkrecji krzemienia. Występują w dwóch rodzajach – dużych płytowy oraz konkrecji „bulastych”. Surowiec wydobywany na stanowisku Wierzbica „Zele” różni się od innych podobnych wariantów krzemieni czekoladowych słabszym połyskiem oraz pojawiającym się ostrym rozgraniczeniem w masie krzemionkowej części konkrecji barwy czekolady czarnej i brązowej

Research Manager/ Creator of Collection:

Werra, Dagmara H.

ID:

0179/FLI/PL

Chronology:

górna jura

Relation:

Atlas skał

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: