Object structure
Name:

toporek (Pistyń-Ukraina) - analiza metalograficzna

Type of object:

Obiekt archeologiczny

Location:

Pistyń

Ownership:

Muzeum Ziemi Przemyskiej w Przemyślu

Characteristics of the object- technique:

odlew ; kucie ; przedmiot odlano, a następnie poddano obróbce cieplnej

Characteristics of the object- raw material:

stop miedzi

Characteristics of the object- weight:

1190 g

Object description:

Toporek - Pistyń pow. Kosów, Ukraina. Analiza: CL-4869

Method of analysis:

Wstępne szlifowanie odbywało się na papierach karborundowych o ziarnistości 220, 320, 400 i 600 na mokro, następnie próbki wypolerowano w zwykły sposób na filcu za pomocą tlenku glinu. Próbki trawiono odczynnikiem składającym się z: 1 cz.25% NH3 + 1 cz.3% H202. Stosowano trawienie przez pocieranie w czasie od 3 do 15 sek

Type of analysis:

analiza metalograficzna

Results:

W stanie nietrawionym zaobserwowano nieliczne pory po wykruszonych wtrąceniach niemetalicznych. Po wytrawieniu stwierdzono budowę komórkową i niezniszczoną całkowicie budowę dendrytyczną

Data:

1974

Accession number:

4869-CL/1-2

Subject and Keywords:

materiałoznawcze badania zabytków archeologicznych ; chemiczne analizy metalu

Relation:

Dokumentacja badań metaloznawczych zabytku archeologicznego wykonana w Centralnym Laboratorium Archeometrycznym w Warszawie

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: