RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki, Andrzej Bronisław Pankalla, Konrad Kazimierz Kośnik, Kraków 2018 : [recenzja]

Creator:

Wawrzeniuk, Joanna

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 72 nr 2 (2020)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

25 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

Boesch E. 1991. Symbolic Action Theory and Cultural Psychology. Berlin-New York: Springer-Verlag
Boesch E. 2001. Symbolic Action Theory in Cultural Psychology. Culture and Psychology 4, 479-483
Boski P. 2010. Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Bylina S. 1992. Słowiańskie zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej. Warszawa: Instytut Historii PAN
Campbell J. 1997. Bohater o tysiącu twarzy. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos
Czerepaniak-Walczak M. 2011. Badanie w działaniu. In S. Palka (ed.), Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 319-337
Dučyc L. and Klimkovič I. 2011. Sakralnaja Geografija Belarusi. Minsk: Literatura i Mastactva
Eliade M. 1992. Próba labiryntu. Rozmowy z Claude-Henri Rocquetem. Warszawa: Wydawnictwo Sen
Gąssowski J. 1995. Schyłkowe pogaństwo na ziemiach polskich w świetle odkryć archeologicznych. Światowit 40, 43-52
Gediga B. 1992. Chrystianizacja i utrzymywanie się przedchrześcijańskich praktyk kultowych na Śląsku. In Z. Kurnatowska (ed.), Słowiańszczyzna w Europie średniowiecznej. Księga pamiątkowa dla Lecha Leciejewicza, vol. 1: Plemiona i wczesne państwa. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 159-167
Geertz C. 2005. Wiedza lokalna. Dalsze eseje z zakresu antropologii interpretatywnej. Kraków: Wydawnictwo UJ
Hofstede G. and Hofstede G. J. 2006. Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Gieysztor A. 2006. Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Jung C. G. 1993. Archetypy i symbole. Pisma wybrane. Warszawa: Czytelnik
Kim U., Yang K. S. and Hwnag K. K. 2006. Contributions to Indigemous and Cultural Psychology. Understanding People in Context. New York: Springer, 3-25
Koncewicz-Dziduch E. 2012. O słowiańskiej duszy w wierzeniach, kulturze, języku na przykładzie frazeologizmów sztokawszczyzny literackiej. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 47, 181-192
Korczak A. 2016. Mircea Eliade i pojęcie archetypu. IDEA-Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 27(2), 357-374
Kowalski P. 1998. Leksykon. Znaki świata – omen, przesąd, znaczenie. Warszawa: Wydawnictwo PWN
Levy-Bruhl L. 1992. Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
L’obač U. and Valodzina T. 2016. Sviatyia krynicy Belarusi. Minsk: Belaruskaja navuka
Moszyński K. 2010 (1934). Kultura ludowa Słowian, cz. 2. Kultura duchowa. Warszawa: Grafika
Pilarska J. 2015. Perspektywa indygeniczna w badaniach środowisk zróżnicowanych kulturowo – ku metodologicznej wrażliwości kulturowej. Pogranicze. Studia Społeczne 25, 222-233
Rzetelska-Feleszko E., Cieślikowa A. and Duma J. (eds) 2002. Słowiańska onomastyka: encyklopedia 1. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie
Szyjewski A. 2010. Religia Słowian. Kraków: WAM
Urbańczyk S. 1991. Dawni Słowianie. Wiara i kult. Wrocław, Warszawa. Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Polska Akademia Nauk, Komitet Słowianoznawstwa
Wawrzeniuk J. 2007. Słowiańskie „mosty” w zaświaty. In W. Dzieduszycki and J. Wrzesiński (eds), Środowisko pośmiertne człowieka. Funeralia Lednickie. Spotkanie 9. Poznań: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział w Poznaniu, 45-58

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

72

Issue:

2

Start page:

607

End page:

614

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA/72.2020.2.2265

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information