RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: Archaeological Discoveries Linked to the “First Generation” of the Avar Conquerors Living East of the Tisa During the 6th-7th Centuries. The Grave Cluster in Nădlac – Site 1M

Creator:

Gáll, Erwin ; Mărginean, Florin

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 72 nr 2 (2020)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Four graves were excavated on site 1M at Nădlac. They could be dated to the the second part of the 6th century and the first part of the 7th century AD. Based on the 14C analysis, grave 86 can most probably be dated between 532 and 609 AD. This result indicates that the woman inhumed in the grave, aged 40-55 years, was very probably an immigrant who came from the East. The funerary rituals documented on site 1M in Nădlac can fit within the repertory of the regional environment characteristic of the area east of the Tisa in the the 6th and 7th centuries. Certain aspects of the ritual, however, like the burial of an entire calf in grave 86, draw attention to the danger of generalizations. In addition, we have attempted to perform a brief analysis of various aspects of the development of the different concepts related to the nomadic lifestyle of the analyzed populations

References:

ADAM 2002. Archäologische Denkmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa. 1-2. In J. Szentpéteri (ed.), Varia Archaeologica Hungarica 13. Budapest: Publicationes Instituti Archaeologici Academiae Scientiarum Hungaricae
Andreica Szilagyi L. and Peter S. 2020. Analiza antropologică a scheletelor descoperite la Nădlac – situl 1M. Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 71, in print
Artamonov M. I. 1962. Istoriya khazar. Leningrad: Izd-vo Gos. Ermitazha
Balogh Cs. 2014. Az avar kori gúlacsüngős fülbevalók. Kuny Domokos Múzeum Közleményei 20, 91-158
Balogh Cs. 2016. Karpat Havzasi’nda bir Avar yay Ustasinin Mezar Kalintilari Eski Türklerde Bileşik (Kompozit) yay Yapimina Ýlişkin Arkeolojik Bulgular. Art-Sanat Dergisi 6, 109-120
Bálint Cs. 1995. Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai (= Magyar Őstörténeti Könyvtár 8). Szeged: Balassi Kiadó
Bálint Cs. 2007. On „Orient-preference” in archaeological research on the Avars, proto-Bulgarians and conquering Hungarians. In J. Henning (ed.), Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium (= Millenium-Studies 5/1). Berlin, New York: Walter de Gruyter, 545-567
Benedek A. and Marcsik A. 2017. Kora avar kori temetőrészlet Kövegyről. Új temetkezési szokások a Tisza – Körös – Maros mentén a kora avar korból. In Sz. T. Gábor and P. Czukor (eds), Úton a kulturák földjén. Az M43-as autópálya-országhatár közötti szakasz régészeti feltárásai és a hozzá kapcsolódó vizsgálatok. Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 369-442
Botalov S. G. 2015. Late-Hun and Early-Turk Period of V-VIII Centuries in Ural-Kazakh Steppes. Journal of Eurasian Studies 7/4, 8-16
Bóna I. 1990. Beiträge zum asiatischen Ursprung der awarenzeitlichen partiellen Pferdebestattungen. Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve 15, 113-124
Csallány D. 1934. A Szentes-lapistói népvándorláskori sírlelet. Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből 9-10, 206-214
Csallány D. 1939. Kora-avarkori sírleletek. Folia Archaelogica 1-2, 121-180
Csallány D. 1940. Kora-avarkori edények Magyarországon. Dolgozatok a M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből 16, 118-144
Csallány D. 1943. A Deszk D számú temető avar sírjai. Archaelogiai Értesítő 56, 160-173
Csallány D. 1961. Archäologische Denkmäler der Gepiden im Mitteldonaubecken (454-658 u. Z.) (= Archaelogia Hungarica 38). Budapest: Ungarischen Akademie der Wissenschaften
Csallány D. 1968. Neue Ergebnisse der awarenzeitlichen Forschungen in Ostungarn. Študijné zvesti. Archeologický ústav SAV 16, 59-70
Csallány D. 1969-1971: Avar kori páncélok a Kárpát-medencében. A Jósa András Múzeum Évkönyve 12-14, 7-44
Dömötör L. 1901. Újabb lemezsajtoló présminták Fönlakról. Archaelogiai Értesítő 21, 62-66
Dörner E. 1960. Mormînt din epocă avară la Sînpetru German. Studii şi Cercetări de Istorie Veche 11, 423-433
Dörner E. 1970. Cercetări şi săpături arheologice în judeţul Arad. Materiale şi Cercetări Arheologice 9, 445-465
Dumitraşcu V. 2020. Analiza arheozoologică a ofrandelor dintr-un mormânt din perioada avară timpurie de la Nădlac – Situl 1m (jud. Arad). Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie 71, in print
Frank T. 1987. Anthropology and Politics. Craniology and Racism in the Austro-Hungarian Monarchy. Hungarian Studies 3/1-2, 171-188
Friedmann L. M. 1999. The Horizontal Society. New Haven: Yale University Press
Gáll E. 2017. At the Periphery of the Avar Core Region: 6th-8th Century Burial Sites near Nădlac (The Pecica–Nădlac Motorway Rescue Excavations) (= Patrimonium Archaeologicum Transylvanicum 13). Paris and Budapest: L’Harmattan
Gáll E. and Romát S. 2016. Observations on the Present Stage of the Archaeological Research of the Avar Period in the Banat. A Few Observations on the Development of Settlement Area in this Region and some Early Medieval Cultural-Sociological Phenomena. In Á. Bollók, G. Csiky and T. Vida (eds), Archäologische und historische Studien. Festschrift für Csanád Bálint zum 70. Geburtstag/BETWEEN BYZANTIUM AND THE STEPPE. Archaeological and Historical Studies in Honour of Csanád Bálint on the Occasion of His 70th Birthday. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, 433-468
Gulyás B. 2015. Újabb adatok a kora avar kori Tiszántúl kelet-európai kapcsolataihoz. In A. Türk (ed.), Hadak Útján XXIV. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. Konferenciája Esztergom, 2014. november 4-6/Conference of Young Scholars on the Migration Period November 4-6, 2014, Esztergom. 1 (= Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia/Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3/1). Budapest, Esztergom: Archaeolingua, 499-512
Gulyás S., Balogh Cs., Marcsik A. and Sümegi P. 2018. Simple calibration versus Bayesian modeling of archaeostatigraphically controlled 14C ages in an Early Avar Age cemetery from SE Hungary: results, advantages, pitfalls. Radiocarbon 60(5), 1335-1346
Hampel J. 1900. A fönlaki koraközepkori préselőmintákról. Archaelogiai Értesítő 20, 117-123
Hampel J. 1905. Alterthümer des frühen Mittelalters in Ungarn,Vol. I-III. Braunschweig: Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn
Harmatta J. 1954. Beszámoló Fettich Nándor „Régészeti tanulmányok a késői hun fémművesség történetéhez” c. könyvének megvitatásáról. Archaelogiai Értesítő 81, 204-206
Kalmár J. 1943. Népvándorláskori akasztóhorgok és veretek. Archaelogiai Értesítő 56, 149-159
Kisléghi Nagy Gy. 1911: Torontál megye őstörténete. In S. Borovszky (ed.), Torontál vármegye. Magyarország vármegyéi. Budapest: Országos Monográfia Társaság, 304-328
Kisléghi Nagy Gy. 2010. Archaelógiai Napló. Szeged, Temesvár: Móra Ferenc Múzeum kiadója
Kiss A. 1962. Az avarkori lovastemetkezés szokásának vizsgálata. Pécs: A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 153-162
Kürti B. 1996. Régészeti párhuzamok a kárpát-medencei avar kori fülkesírok (Stollengräber) keleti eredetéhez. Tisicum 9, 125-135
Komar A. V. 2006. Pereshchepinskij kompleks v kontekste osnovnykh problem istorii i kultury kochevnikov Vostochnoj Evropy VII-nach. VIII. v. In: Stepi Evropy v epokhu srednevekovia. Tom 5. Khazarskoe vremja. Sbornik nauchnyh rabot. Donetsk: DonNU, 7-244
Komar A. V., Kubyshev A. I. and Orlov R. S. 2006. Pogrebeniia kochevnikov VI-VII vv. iz severo-zapadnogo Priazovia. In: Stepi Evropy v epokhu srednevekovia. Tom 5. Khazarskoe vremja. Sbornik nauchnyh rabot. Donetsk: DonNU, 245-374
Langó P. 2005: Archaeological research on the conquering Hungarians: A review. In B. G. Mende (ed.), Research on the prehistory of the Hungarians: A review (= Varia Archaeologica Hungarica 18). Budapest, 175-340
Lőrinczy G. 1987-1989. Megjegyzések a kora avar kori temetkezési szokásokhoz. A tájolás. A Jósa András Múzeum Évkönyve 30-32, 161-171
Lőrinczy G. 1994. Megjegyzések a kora avarkori temetkezési szokásokhoz (A fülkesíros temetkezés). In: G. Lőrinczy (ed.), A kőkortól a középkorig. Tanulmányok Trogmayer Ottó 60. születésnapjára. Szeged: Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatósága, 311-335
Lőrinczy G. 1998. Kelet-európai steppei népesség a 6-7. századi Kárpát-medencében. Régészeti adatok a Tiszántúl kora avar kori betelepüléséhez. A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – SA 4, 343-372
Lőrinczy G. 2016. A tiszántúli VI–VII. századi sírok és temetôk sajátosságai. A kora avar kori népesség továbbélése a VII–IX. században a Körös–Tisza–Maros-közén. A Jósa András Múzeum Évkönyve 58, 2016, 155-176
Lőrinczy G. 2020. A szegvár-oromdűlői 6-7. századi temető (= Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia 14/Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 8). Budapest and Szeged: Martin Opitz Kiadó 2020
Malešević S. 2004. The Sociology of Ethnicity. London, Thousand Oak and New Delhi: SAGE Publications
Mărginean F. 2017. O aşezare din perioada avară târzie şi urme de locuire din vremea arpadienilor la Mureşul de Jos. Descoperirile arheologice de la Pecica ”Est/Smart Diesel”, jud. Arad. In F. Mărginean, I. Stanciu and D. Băcueţ-Crişan (eds), Locuirea medievală timpurie din Tran-silvania şi vecinătăţi (= Orbis Mediaevalis 1). Cluj-Napoca: Mega, 141-184
Mărginean F. and Băcueţ D. 2015. Archaeological discoveries in the dark millennium at Felnac – Complexul Zootehnic (Arad county). Ziridava Studia Archaeologica 29, 215-226
Medeleţ F. 1998. O descoperire de factură avară la Sânnicolau Mare (jud. Timiş). Analele Banatului Serie Nouă 6, 307-316
Móra F. 1932.Néprajzi vonatkozások szegedvidéki népvandorláskori és korai magyar leletekben. Ethnographia 48, 54-68
Niţu C. 2014. Cosmopolitismul. Către o nouă paradigmă în teoria politică. Iaşi: Adenium
Orlov R. S. 1985. Kultura kochevnikov IV-VIII vv. In: Etnokulturnaya karta territorii Ukrainskoy SSR v I. tys. n. e. Kiev: Naukova dumka, 98-105
Pohl W. 2003. A Non-Roman Empire in Central Europe: the Avars. In: H-W. Goetz, J. Jarnut and W. Pohl (eds), Regna and Gentes. The Relationship between Late Antique and Early Medieval peoples and kingdoms in the transformation of the Roman World. Leiden, Boston: Brill, 571-596
Posea G. 1997. Câmpia de vest a României (Câmpia Banato-Crişană). Bucureşti: Editura Fundatiei „România de Mâine”
Sahlins M. D. 1963. Poor man, rich man, big-man, chief: political types in Melanesia and Polynesia. Comparative Studies in Society and History 5, 283-303
Somfai-Kara D. 2017. Modern török nyelvű etnoszok kialakulása Közép- és Belső-Ázsiában. In B. Sudár (ed.), DENTUMOGER I. Tanulmányok a korai magyar történelemről (= MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport Források és tanulmányok 2). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 343-355
Somogyi P. 1987. Typologie, Chronologie und Herkunft der Maskenbeschläge. Zu den archäologischen Hinterlassenschaften osteuropäischer Reiterhirten aus der pontischen Steppe im 6. Jahrhundert. Archaeologia Austriaca 71, 121-154
Török Gy. 1973. VII. századi sírok Kerepesről. Folia Archaelogica 24, 113-134

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

72

Issue:

2

Start page:

373

End page:

407

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA/72.2020.2.1864

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information