RCIN and OZwRCIN projects

Object

Planned object

Title: The Chotyniec agglomeration and its importance for interpretation of the so-called Scythian finds from south-eastern Poland

Creator:

Trybała-Zawiślak, Katarzyna

Date issued/created:

2020

Resource type:

Text

Subtitle:

Sprawozdania Archeologiczne 72 nr 2 (2020)

Publisher:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Kraków

Description:

ill. ; 25 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Artefacts of eastern provenance, so-called Scythian ones, have been registered in Polish areas for a long time. In the western part of Polish lands, they were most often linked with Scythian invasions, and this explanation of finds was emphasized by destroyed settlements. In eastern Poland, the presence of similar artefacts, was interpreted rather in the context of contacts with the forest-steppe zone, and their almost neighbourly character was confirmed by characteristic decorations and parts of clothing. Discoveries related to the fortified settlement in Chotyniec (south-eastern Poland), together with accompanying settlements from the same time, allow for a slightly different view on the so-called Scythian finds recorded within the eastern groups of the Lusatian circle. The agglomeration should be treated as the farthest northwest enclave of the forest-steppe variant of the Scythian culture and as transmitter of certain cultural patterns. It is also a cultural phenomenon that plays a key role in the reception of the so-called eastern cultural elements

References:

Andrzejowska M. 2016. Niektóre elementy obrazu kulturowego Mazowsza i Podlasia we wczesnej epoce żelaza w świetle oddziaływań „wschodnich”. In B. Gediga, A. Grossman and W. Piotrowski (eds), Europa w okresie od VIII wieku przed narodzeniem Chrystusa do I wieku naszej ery (= Biskupińskie Prace Archeologiczne 11). Biskupin-Wrocław: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Polska Akademia Nauk-Oddział we Wrocławiu, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 279-322
Bandrivski M. 2010. Pamyatki serednodnistrovskoy (zahidnopodilskoy) grupi rannozaliznogo viku v centralnoevropeyskiy khronologichniy shkali ta problemi periodizacii. Materyiali i Doslidzhennya z Arheologii Prikarpttya i Wolini 14, 76-113
Bandrivski M. 2014. Kulturno-istorychni procesi na Prikarpatti i Zakhidnomu Podili v pizniy period epokhi bronzi – na pochatku dobi rannogo zaliza. Lviv: Prostir-M.
Blajer W. 2001. Trzeci sezon ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 5 w Lipniku, pow. Przeworsk. Rocznik Przemyski 27/1, 17-25
Bukowski Z. 1977. The Scythian influence in the area of Lusatian Culture. Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Burghardt M. 2012. Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 16). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Burghardt M. 2020. Classification and chronology of the collection of arrowheads from ash-hill found in hillfort of the Scythian Cultural Circle in Chotyniec, site 1, Jarosław district. Sprawozdania Archeologiczne 72/2, 327-355
Chochorowski J. 1985. Die Vekerzug-Kultur. Charakteristik der Funde. Kraków: Uniwersytet Jagielloński
Chochorowski J. 2014. Scytowie a Europa Środkowa – historyczna interpretacja archeologicznej rzeczywistości. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, 9-58
Chochorowski J. and Gawlik A. 1997. Żelazny czekan kultury Vekerzug z Żuklina, gm. Kańczuga. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 18, 173-179
Chudziakowa J. 1974. Kultura łużycka na terenie międzyrzecza Wisły, Drwęcy i Osy. Warszawa, Poznań: Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Czopek S. 1989. Z badań nad schyłkową fazą grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska and E. Szałapata (eds), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12-14 listopada 1986 w Rzeszowie. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 241-261
Czopek S. 1992. Zabytki żelazne w materiałach grupy tarnobrzeskiej. In S. Czopek (ed.), Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami. Materiały z konferencji – Rzeszów, 17-20.09.1991. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 111-126
Czopek S. 1995. Żelazny akinakes z Rozborza, woj. przemyskie, w kontekście innych znalezisk tzw. scytyjskich z południowo-wschodniej Polski. Archeologia Polski 40/1-2, 107-123
Czopek S. 2005. Zur kulturgeschichtilichen Sonderstellung der polnischen Karpatenzone in der Bronze- und frühen Eisenzeit. Acta Archaeologica Carpathica 40, 39-61
Czopek S. 2007a. Środkowoeuropejska rubież kulturowa – między wschodem a zachodem w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. In M. Dębiec and M. Wołoszyn (eds), U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 5). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 109-125
Czopek S. 2007b. Uwagi o możliwościach archeologicznej identyfikacji Neurów. In P. Berdowski and B. Blahaczek (eds), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica in Memory of Professor Lesław Morawiecki. Rzeszów: Instytut Historii UR, 407-422
Czopek S. 2007c. Związki dorzecza Wisły z terenami lasostepu ukraińskiego w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. In L. Bakalarska (ed.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28 X 2005 r.). Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 213-225
Czopek S. 2008. Uwagi o sytuacji kulturowej we wczesnej epoce żelaza na terenie południowo-wschodniej Polski. In M. Mogielnicka-Urban (ed.), Opera ex aere. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu przez przyjaciół, uczniów i kolegów z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 159-167Czopek S. 2010. Naddniestrzańskie rubieże kulturowe w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza. In S. Czopek and S. Kadrow (eds), Mente et rutro. Studia archaeologica Johanni Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab Amicis, collegis et discipulis oblata. Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 357-368
Czopek S. 2011a. Rola szlaku Dniestr-San w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza. In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 453-463
Czopek S. 2011b. Zwischen der Chronologie und Funktion. Horizont (?) der Gräber mit Glasperlen auf den Gräberfeldern der späten Phase der Tarnobrzeg-Lausitzer Kultur. Sprawozdania Archeologiczne 63, 115-134
Czopek S. 2014a. Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In S. Czopek, D. Niemasik, W. Pasterkiewicz and A. Pelisiak, Rzeszów, stanowisko 117 – osada wielokulturowa. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 79-201
Czopek S. 2014b. Stanowisko 158 w Jarosławiu, woj. podkarpackie. Część II. Osadnictwo od starszej epoki brązu do okresu rzymskiego. Rzeszów: Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Czopek S. 2018a. Podsumowanie. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gębica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Petehyrycz, M. Połtowicz-Bobak and A. Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 185-191
Czopek S. 2018b. Środkowa, młodsza i późna epoka brązu. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gębica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Petehyrycz, M. Połtowicz-Bobak and A. Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 156-185
Czopek S. 2018c. Zmienność kulturowa w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w dorzeczu Wiszni na tle przemian kulturowych w Europie Środkowo-Wschodniej. In S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak, N. Wojceszczuk, O. Osaulczuk, D. Bobak, P. Gębica, A. Jacyszyn, W. Pasterkiewicz, D. Pawliw, W. Petehyrycz, M. Połtowicz-Bobak and A. Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 193-210
Czopek S. 2019. Enklawa scytyjskiego kręgu kulturowego w południowo-wschodniej Polsce. Przegląd Archeologiczny 67, 119-148
Czopek S., Pawliw D., Trybała-Zawiślak K. and Wojcieszczuk N. 2015. New discoveries of arrowheads of Scythian type from Polish-Ukrainian borderland (San, Bug and upper Dniester grainage basin). Acta Archaeologica Carpathica 50, 191-216
Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Tokarczyk T., Ocadryga-Tokarczyk E., Burghardt M., Adamik-Proksa J. and Rajpold W. 2017. Pierwsze sprawozdanie z weryfikacyjnych badań na grodzisku z wczesnej epoki żelaza w Chotyńcu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 38, 291-306
Czopek S., Trybała-Zawiślak K., Bobak D., Wojceszczuk N., Osaulczuk O. 2018. Katalog stanowisk. In S. Czopek, Katarzyna Trybała-Zawiślak, Natalia Wojceszczuk, Oleg Osaulczuk, Dariusz Bobak, Piotr Gębica, Andrij Jacyszyn, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Marta Połtowicz-Bobak and Agnieszka Wacnik, Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 245-677
Czopek S., Trybała-Zawiślak K. and Tokarczyk T. Hotyneckaya aglomeracya skifskogo kulturnogo kruga i yee znachenye dlya interpretacyi kulturnyh svyazey ranney epohi zheleza na pograniche Sredney i Vostochnoy Evropi. Stratum plus 3/2020, 233-250
Dąbrowski J. 1961. Materiały kultury łużyckiej z Podlasia. Materiały Starożytne 7, 23-46
Dąbrowski J. 1980. Przydatność ceramiki łużyckiej dla podziałów kulturowych. In M. Gedl (ed.), Zróżnicowanie wewnętrzne kultury łużyckiej. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 33-55
Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej. Warszawa: TRIO
Dąbrowski J. and Mogielnicka-Urban M. 2014. Zespół osadniczy kultury łużyckiej w Maciejowicach, pow. garwoliński, woj. mazowieckie (= Archeologia Mazowsza i Podlasia. Studia i Materiały 5). Warszawa: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Dzięgielewski P. and Godlewski K. 2009. Wschodnie oddziaływania kulturowe na terytorium zachodniej Małopolski we wczesnej epoce żelaza – źródła i interpretacje. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 191-225
Florkiewicz I. and Strzyżowski L. 2012. Materiały tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In I. Florkiewicz (ed.), Opracowanie ratowniczych badań archeologicznych na stanowisku nr 2 w Białobrzegach (nr autostradowy: 85) I, II. Rzeszów, 381-415. Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów
Gackowski J. 2012. Przestrzeń osadnicza Pojezierza Chełmińskiego i przyległych dolin Wisły, Drwęcy i Osy w młodszej epoce brązu i na początku epoki żelaza. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Gawlik A. 2007. Geneza zausznic gwoździowatych. In J. Chochorowski (ed.), Studia nad epoką brązu i wczesną epoką żelaza. Księga poświęcona Profesorowi Markowi Gedlowi na pięćdziesięciolecie pracy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 219-240
Gawlik A. 2009. Elementy miłogradzkie w środowisku kultury łużyckiej Polski południowo-wschodniej. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 177-190
Gediga B. 1989. Podstawy wyróżniania grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska and E. Szałapata (eds), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12-14 listopada 1986 w Rzeszowie. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 15-26
Gedl M. 1989. Problemy grupy tarnobrzeskiej. In A. Barłowska and E. Szałapata (eds), Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej. Materiały z konferencji 12-14 listopada 1986 w Rzeszowie. Rzeszów: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 27-42
Geyko A. 2011. Goncharstvo naselennya skifskogo chasu Dniprovskogo Lisostepnovogo Livoberezhzhya. Poltava: ASMI
Ignaczak M. 2008. Wzorce kulturowe lasu/lasostepu strefy pontyjskiej w niżowych zespołach kręgu łużyckiego. In J. Bednarczyk, J. Czebreszuk, P. Makarowicz and M. Szmyt (eds), Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane Profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 141-165
Ignaczak M. 2011. Rola szlaków międzymorza w rozwoju społeczeństw kultury łużyckiej u schyłku epoki brązu i w początkach wczesnej epoki żelaza. In M. Ignaczak, A. Kośko and M. Szmyt (eds), Między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Szlaki międzymorza IV-I tys. przed Chr. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 387-396
Ignaczak M. 2016. Elementy kulturowe lasostepu pontyjskiego we wczesnej epoce żelaza na Niżu Polskim w świetle materiałów ceramicznych (650-520/470 BC). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM
Kadrow S. 2001. U progu nowej epoki. Gospodarka i społeczeństwo wczesnego okresu epoki brązu w Europie środkowej. Kraków: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Kłosińska E. M. 2001. Czekan żelazny z miejscowości Werchrata, pow. Lubaczów. Archeologia Polski Środkowowschodniej 6, 219-221
Kłosińska E. M. 2007a. Issues of the East- and Central-European contacts of the Lublin Region in the younger Bronze Age and the early Iron Age in the light of existing research and sources. In J. Baron and I. Lasak (eds), Long distance trade in the Bronze Age and Early Iron Age. Materiały z Konferencji we Wrocławiu 19-20 kwietnia 2005 (= Studia Archeologiczne 40). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 269-290
Kłosińska E. M. 2007b. Lubelszczyzna i Ukraina w młodszych odcinkach epoki brązu i we wczesnej epoce żelaza – pytania o losy wspólne i niewspólne. In L. Bakalarska (ed.), Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ośrodek Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego, Łańcut (26-28 X 2005 r.). Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 226-249
Kłosińska E. M. 2007c. Nowe zabytki brązowe wschodniej proweniencji z Lubelszczyzny. Archeologia Polski Środkowowschodniej 9, 273-278
Kłosińska E. M. 2007d. Unknown artefacts from Topornica and Wieprzec, Zamość commune, obtained from private collections and from archaeological institutions in the Lublin region. Sprawozdania Archeologiczne 59, 345-391
Kłosińska E. M. 2008. Nowe znaleziska brązowe ze Starego Machnowa, pow. tomaszowski. Archeologia Polski Środkowowschodniej10, 237-248
Kłosińska E. M. 2009. Kilka uwag na temat militariów ludności kultury łużyckiej na Lubelszczyźnie. In H. Taras and A. Zakościelna (eds), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi. Lublin: Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, 245-258
Kłosińska E. M. 2013. Research problems of the Lusatian culture in the Early Iron Age in the Lublin region in the light of new archaeological findings. In J. Kolendo, A. Mierzwiński, S. Moździoch and L. Żygadło (eds), Z badań nad kulturą społeczeństw pradziejowych i wczesnośredniowiecznych. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gedidze w osiemdziesiątą rocznicę urodzin przez przyjaciół, kolegów i uczniów. Wrocław: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, 349-364
Kowalski-Bilokrylyy J. 2012. Chronologia grupy zachodniopodolskiej scytyjskiego kręgu kulturowego. Materyiali i Doslidzhennya z Arheologii Arkheologii i Volini 16, 160-189
Kozak D. 2012. Poselennya Nevriv, Slovyan ta Germantsiv na Stiri. Kiiv: Natsionalna Akademiya Nauk Ukraini, Instytut Arkheologii
Krąpiec M. and Szychowska-Krąpiec E. 2013. Analiza dendrochronologiczna drewna z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012. In A. Jaszewska and S. Kałagate (eds), Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny (= Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 5). Zielona Góra: Wydawnictwo Fundacji Archeologicznej, 371-417
Kristiansen K. 1998. Europe before history. Cambridge: Cambridge University Press
Łoźny L. 1981. Grocik scytyjski z Czekanowa, woj. Siedlce. Wiadomości Archeologiczne 46(2), 241-242
Mazurek M. 2013. Tarnobrzeska kultura łużycka. In J. Okoński and M. Mazurek (eds), Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 11-16 (A4/68-73) w Łące, gm. Trzebownisko. 2: Analiza. Wybór fotografii. Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów, 42-57, 87-89
Mazurek M. and Okoński J. 2013a. Wstęp. In M. Mazurek and J. Okoński (eds), Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 28 (A4/9) w Rozborzu, gm. Przeworsk I(1). Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów, 4-7
Mazurek M., Okoński J. 2013b. Wstęp. In M. Mazurek and J. Okoński (eds), Opracowanie ratowniczych badań wykopaliskowych na stanowisku 42 (A4/8) w Rozborzu, gm. Przeworsk I(1). Unpublished materials. Archive of the Rzeszów Foundation of Archaeological Centre. Rzeszów, 3-5
Medvedskaya I. N. 1992. Periodizaciya skifskoy arhaiki i Drevniy Vostok. Sovetskaya Arheologiya 3(1992), 86-107
Melyukova A. I. 1964. Vooruzhenie Skifov. Arheologiya SSSR (= Svod Arheologicheskih Istochnikov, v. D 1-4). Moskva: Nauka
Michalak A. and Jaszewska A. 2011. Katalog zabytków metalowych. In A. Jaszewska (ed.), Wicina. Katalog zabytków metalowych. Zielona Góra: Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Oddział Lubuski, 55-291
Michalski J. 1982. Pracownia odlewnictwa brązu w Zawadzie, woj. tarnobrzeskie. In Z. Bukowski (ed.), Pamiętnik Muzeum Miedzi 1. Legnica: Wydawnictwa Przyjaciół Nauk w Legnicy, 199-207
Miraś I. and Twardowski W. 2009. Pochówek z zausznicami gwoździowatymi z Kolonii Bąkowca, pow. Kozienice, stan. 1. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 449-458
Mogilov O. 2003. Detali kinskogo sporyadzhennya u pamiatkakh Zakhidnopodilskoy grupi Skifskogo chasu. Arkheologiya 2, 74-83
Moskwa K. 1982. Tendencje rozwoju grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In M. Gedl (ed.), Południowa strefa kultury łużyckiej i powiązania tej kultury z południem. Kraków, Przemyśl: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 301-315
Moszyński K. 1954. O Neurach Herodota. Lud 41, 134-152
Niemiec Ł. 2007. Żelazne kiełzno z cmentarzyska w Wierzawicach, pow. Leżajsk, stan. 18 na tle podobnych metalowych zabytków z terenu Polski we wczesnej epoce żelaza. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 28, 45-58
Niemiec Ł. 2009. Niektóre elementy rzędu końskiego w materiałach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 407-413
Pelisiak A. 2018. Centrum i peryferia osadnictwa w neolicie i wczesnej epoce brązu na wschodnim Podkarpaciu i we wschodniej części polskich Karpat (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 38). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Petrenko W. G. 1967. Pravoberezhe Srednego Pridneproviya v V-III vv. do n.e. (= Arkheologiya SSSR D. 1-4). Moskva: Nauka
Petrenko W. G. 1978. Ukraschenya Skifii VII-III vv. do n. e. (= Arkheologiya SSSR D. 1-4). Moskva: Nauka
Poradyło W. 1995. Materiały z dawnych badań na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, przechowywane w muzeach w Przemyślu i Krakowie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 16, 23-118
Szpunar A., Szpunar B. and Kuś M. 2009. Osada z wczesnej epoki żelaza w Gorzycach, pow. Tarnów, stan. 3, w świetle dotychczasowych badań. In S. Czopek and K. Trybała-Zawiślak (eds), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11) Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, 415-440
Sadowski S. 2012. Nowe znalezisko czekana typu scytyjskiego z południowo-wschodniej Polski. In W. Blajer (ed.), Peregrinationes archaeologicae in Asia et Europa Joanni Chochorowski dedicatae. Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 385-390
Trybała-Zawiślak K. 2012. Kłyżów, stan. 2 i Mokrzyszów, stan. 2 – cmentarzyska ciałopalne z wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 21). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Trybała-Zawiślak K. 2015. Przestrzeń i czas – cmentarzyska tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w kontekście rozplanowania grobów (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 35). Rzeszów: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego
Trybała-Zawiślak K. 2019. Wczesna epoka żelaza na terenie Polski południowo-wschodniej – dynamika zmian i relacje kulturowe. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Valde-Nowak P. 2004. Neolit. Lessowe centra i górskie peryferia. In D. Abłamowicz and Z. Śnieszko (eds), Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolniczo-hodowlanej. Studia z obszaru Polski. Katowice: Muzeum Śląskie w Katowicach, 383-394

Relation:

Sprawozdania Archeologiczne

Volume:

72

Issue:

2

Start page:

87

End page:

116

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0081-3834 ; doi:10.23858/SA/72.2020.2.1865

Source:

IAiE PAN, call no. P 244 ; IAiE PAN, call no. P 245 ; IAiE PAN, call no. P 243 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-NC-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-NC-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Edition name Date
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information