Object structure
Title:

A Few Reflections on Suicide and Profane Death from not only an Archaeological Perspective on the Margins of Paweł Duma’s Book, ‘Profane Death in Burial Practices of a Pre-Industrial Society. A Study from Silesia

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 33 (2020)

Creator:

Skóra, Kalina

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2020

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Medieval Period ; Modern Period ; profane death ; suicide ; burial rites ; postfuneral interferences

References:

Biegeleisen H. 1930. Śmierć w obrzędach, zwyczajach i wierzeniach ludu polskiego. Warszawa
Brierre de Boismont A. 1856. Du suicide et de la folie-suicide avec la statistique, la médecine et la philosophie. Paris
Dietz B. 1926. Weg – Scheiden – Gabelungen – Kreuzwege. “Deutsche Gaue” 27, 172
Duma P. 2010a. Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej. Kraków
Duma P. 2010b. Selbstmord in Schlesien anhand historischer und archäologischer Quellen von 16. 18. Jahrhundert. In: J. Auler (ed.), Richtstättenarchäologie 2. Dormagen, 302-309
Duma P. 2010c. Śmierć samobójcza w rozporządzeniach prawnych i w praktyce na przykładzie Świdnicy w XVIXVII w. “Rocznik Świdnicki” 37, 95-100
Duma P. 2010d. Wykluczenie po śmierci – postępowanie wobec samobójców w Złotoryi i okolicach w dobie wczesnonowożytnej. “Pomniki Dawnego Prawa” 11/12, 38-41
Duma P. 2011. Śmierć samobójcza w mieście przedindustrialnym na przykładzie Wrocławia. “Roczniki Historyczne” 77, 147-166
Duma P. 2015. Śmierć nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego. Wrocław
Duma P. 2019. Profane Death in Burial Practices of a Pre-Industrial Society. A Study from Silesia. Oxford
Dumézil B. 2005. Les racines chrétiennes de l’Europe: Conversion et liberté dans les royaumes barbares Ve-VIIIe siècles. Paris, Fayard
Durkheim É. 1897. Le suicide. Étude de sociologie. Bar-le-Duc
Drzewiecka E. 2012. Śmierć Judasza w Biblii i tradycji chrześcijańskiej. Warszawa
Eriksen M. H. 2013. Doors to the Dead. The Power of Doorways and Thresholds in Viking Age Scandinavia. “Archaeological Dialogues” 20(2), 187-214, DOI:10.1017/S1380203813000238
Fischer A. 1921. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów
Garrison E. P. 1991. Attitudes towards Suicide in Ancient Greece. “Transactions of the American Philological Association” 121, 1-34
Geiger P. 1925. Die Behandlung der Selbstmörder im deutschen Brauch. “Schweizerisches Archiv für Volkskunde” 26, 145-170
Gorzkowski A. 2019. „A ciało zawiesili na murach Bet-Szean” (1 Sm 31,10). Problem samobójstwa w Starym Testamencie. In: A. Gawarecka, W. Szturc, E. Wesołowska (eds.), Heroica: bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej. Poznań, 23-51
Grisé Y. 1982. Le suicide dans le Rome antique. Montréal, Paris
Halliday R. 2010. The Roadside Burial of Suicides: an East Anglian Study. “Folklore” 121(1), 81-93
Harte J. 2011. Maimed Rites: Suicide Burials in the English Landscape. “Time and Mind” 4(3), 263-282
Hołasek A. R. 2018. Obraz życia codziennego chrześcijan na Wschodzie w świetle kościelnych źródeł normatywnych (IV-V wiek). Dissertation prepared in the Department of Byzantine History of the University of Lodz. Łódź
Jakobsson Á. 2011. Vampires and Watchmen: Categorizing the Medieval Icelandic Undead. “Journal of English and Germanic Philology” 110(3), 281-300
Kanerva K. 2013a. Rituals for the Restless Dead: The Authority of the Deceased in Medieval Iceland. In: S. Kangas, M. Korpiola, T. Ainonen (eds.), Authorities in the Middle Ages. Influence, Legitimacy and Power in Medieval Society. Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 12. Berlin, Boston, 205-227
Kanerva K. 2013b. Messages from the Otherworld: The Roles of the Dead in Medieval Iceland. In: M. H. Jacobsen (ed.), Deconstructing Death – Changing Cultures of Death, Dying, Bereavement and Care in the Nordic Countries. Odense, 111-130
Kanerva K. 2015. Having no Power to Return? Suicide and Posthumous Restlessness in Medieval Iceland. “Thanatos” 4(1), 57-79
Luef E., Miettinen R. 2012. Fear and Loathing? Suicide and the Treatment of the Corpse in Early Modern Austria and Sweden. “Frühneuzeit-Info” 23(1-2), 105-118
MacDonald M., Murphy T. R. 1993. Sleepless Souls. Suicide in Early Modern England. Oxford Studies in Social History. Oxford
Maisel W. 1982. Archeologia prawna Polski. Warszawa, Poznań
Mikołejko Z. 2012. We władzy wisielca 1. Z dziejów wyobraźni Zachodu. Gdańsk
Milroy J. 1968. The Story of Ætternisstapi in Gautreks Saga. “Saga Book of the Viking Society” 17 (1967-1968), 206-223
Minois G. 1999. History of Suicide. Voluntary Death in Western Culture. Baltimore, London
Modzelewski K. 2005. Wiec i banicja. Z porównawczych studiów nad ustrojem plemiennym Germanów i Słowian. „Nauka” 2005 (4), 41-49
Murray A. 2000. Suicide in the Middle Ages 2: The Curse on Self-Murder. Oxford, New York
Nedoma R. 2005. Selbsttötung. In: H. Beck, D. Geuenich, H. Steuer (eds.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 28. Berlin, New York, 129-135
Reynolds A. 2002. Burials, Boundaries and Charters in Anglo-Saxon England: A Reassessment. In: S. Lucy, A. Reynolds (eds.), Burial in Early Medieval England and Wales. London: Society for Medieval Archaeology Monograph 17, 171-194
Reynolds A. 2009. Anglo-Saxon Deviant Burial Customs. Oxford, New York: Oxford University Press
Rozenkranz E. 1993. Gdańska archeologia prawna. Gdańsk
Schmitz-Esser R. 2016. Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Konstruktion des toten Körpers. Mittelalter-Forschungen 48. Ostfildern
Trathnigg G. 1936. Über Selbstmord bei den Germanen. “Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur“ 73, 99-102
Ubelaker D. H. 1992. ‘Hyoid Fracture and Strangulation’. “Journal of Forensic Sciences” 37(5), 1216-1222
Wojtucki D. 2009. Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX wieku. Katowice
Wojtucki D. 2014. Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim od początku XVI-do połowy XIX wieku. Warszawa
Wuttke A. 1869. Der deutsche Volksaberglaube der Gegenwart. Berlin
Zaremska H. 1993. Banici w średniowiecznej Europie. Warszawa
Zwoliński A. 2017. Starożytna ocena etyczna samobójstwa. In: M. Mozgawa (ed.), Samobójstwo. Warszawa, 339-357

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

33

Start page:

217

End page:

225

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; DOI 10.23858/FAH33.2020.016

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: