Object structure

Title:

Some Remarks on Glass Seals from the Territory of Poland from the 17th-19th Centuries

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 33 (2020)

Creator:

Bis, Magdalena

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2020

Description:

ill. ; 29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

glass seals ; glass bottles ; bottles with seals ; glass finds ; Poland ; 17th-19th century

Abstract:

This paper presents information about modern glass seals obtained during archaeological excavations carried out on the territory of modern-day Poland after 1987. The author reviews finds and their characteristics and based on such collected data attempts to indicate their quantitative diversity, territorial range, and chronology. The paper also focuses on markings identified on glass seals divided by their types. These are individualised signs, monograms, symbols, descriptive signs, and numerical signs, mostly trademarks. This analysis aims to outline the state of research and indicate various research questions associated with the production and use of stamped glass vessels in Poland, which require further studies

References:

Andrzejewska A. 1996. Szkło naczyniowe z klasztoru OO. Dominikanów w Brześciu Kujawskim, województwo włocławskie. “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 20, 123-153
Andrzejewska A., Andrzejewski A., Błaszczyk K., Grabarczyk T., Pietrzak J. 2002-2003. Badania archeologiczne osad wielokulturowych w Warszawie-Wilanowie. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 291-311
Andrzejewski A., Kajzer L. 2001. Sprawozdanie z badań archeologiczno-architektonicznych zespołu klasztornego w Witowie koło Piotrkowa Trybunalskiego, przeprowadzonych w 2001 r. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 7, 325-342
Antowska-Gorączniak O. 2012. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło z badań na stanowisku przy ul. Posadzego 5 na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. In: H. Kóčka-Krenz (ed.), Poznań we wczesnym średniowieczu 7. Poznań, 147-201
Baturo K. 2017. 16. Szklane naczynia zasobowe z badań prowadzonych na terenie placu Zamkowego. In: Z. Polak, K. Meyza (eds.), Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983. Część 2. Archeologia Dawnej Warszawy 4. Warszawa, 201-235
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018a. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Trębaczew – Huta Trębaczewska (1819-1829) (woj. łódzkie, pow. rawski). “Szkło i Ceramika” 3, 30-33
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018b. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Błędów – Huta Błędowska (1801-1806/1807), woj. mazowieckie, pow. grójecki. “Szkło i Ceramika” 4, 30-32
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018c. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Lutkówka – Huta Lutkowska (1838-1851/1852), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski. “Szkło i Ceramika” 5, 36-39
Baturo K., Kasprzak A. J. 2018d. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Stanisławów – Huta Stanisławowska (I huta: 1796-1801/1803, II huta: 1805-1806?). “Szkło i Ceramika” 6, 34-37
Baturo K., Kasprzak A. J. 2019a. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Świnice – Huta Świnicka (1829-1838), woj. mazowieckie, pow. żyrardowski. “Szkło i Ceramika” 3, 26-29
Baturo K., Kasprzak A. J. 2019b. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Wałowice – Huta Wałowska (1830-1839), woj. łódzkie, pow. rawski. “Szkło i Ceramika” 4, 38-40
Baturo K., Kasprzak A. J. 2019c. Mazowieckie huty leśne szkła gospodarczego. Jeżewice – Huta Tartak (1935-1836) = Huta Jeżewska (1836-1840), woj. mazowieckie, pow. grójecki. “Szkło i Ceramika” 5, 28-31
Bienia M. 2014. Wykopaliska na Placu Kościuszki 3. In: Archeologia Łomży. Nowodworce, 130-151
Bis M. 2017. Nowożytne naczynia szklane znalezione w Warszawie – możliwości i ograniczenia badań. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 65(3), 370-396
Bis M. 2020a. Zarys stanu i problematyki polskich badań nad naczyniami szklanymi z XIV-XVIII wieku w latach 1987-2018 / A Summary of the State of the Polish Research into Glass Vessels from the 14th-18th Centuries Carried out in the Years 1987-1918 and the Outline of Key Research Problems. “Archeologia Polski” 65, 263-322. DOI: 10.23858/APol65.2020.007
Bis M. 2020b. Opracowanie wyników analiz metodą EPMA fragmentów naczyń szklanych pochodzących z końca XVIII i początków XIX w. pozyskanych w trakcie badań w pałacu Pod Blachą. Warszawa. Typescript in the Archive of Archaeological Department of the Royal Castle – Museum in Warsaw
Blusiewicz K. 2013. Wyniki badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995-1997. In: W. Pela (ed.), Badania archeologiczno-architektoniczne północnej pierzei placu Teatralnego w Warszawie w latach 1995-1997. Archeologia Dawnej Warszawy 3. Warszawa, 73-133
Borkowski J., Kuczkowski A. 2011. Cussalyn – Cößlin – Koszlin. Źródła archeologiczne do dziejów miasta. Koszlińskie Zeszyty Muzealne. Seria B-VIII: Archeologia 1. Koszalin
Bossche den van W. 2001. Antique Glass Bottles. Their History and Evolution (1500-1850). Second edition. Woodbridge
Brinkmann B. 2019. Glas- oder Steinzeuglaschen? Zum Mineralwasserverstandt der Brunnen in Godelheim und Driburg im 18. Jahrhundert. Mülheim an der Ruhr. www.academia.edu. Available on-line 17.09.2020
Brinkmann B. 2020. Steinzeugflaschen auch für den Verstand des Heilwassers aus dem schlesischen Bad Salzbrunn (Szczawno-Zdrój). – Wo sind sie geblieben? Mülheim an der Ruhr. www.academia.edu. Available on-line 17.09.2020
Bucka K., Burdziej M., Janowski A., Majewski M., Stań K., Szeremeta M., Wojciechowska I. 2015. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 10 (2014), 463-510
Bucka K., Janowski A., Majewski M., Stań K., Szeremeta M., Śnieżko G., Wojciechowska I. 2017. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 12 (2016), 195-240
Burdziej M., Janowski A., Kozłowska D., Kwiatkowski K., Majewski M., Matuszewska A., Stań K., Szydłowski M., Uciechowska-Gawron A. 2013. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 7 (2011-2012), 333-419
Burdziej M., Janowski A., Majewski M., Sil B., Stań K., Szeremeta M., Wojciechowska I. 2015. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 9 (2014), 365-415
Burdziej M., Sil M., Stań K., Szeremeta M. 2014. Odkrycia i badania archeologiczne. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 8 (2013), 267-297
Cnotliwy E. 2014. Archeologia zamku książąt pomorskich w Szczecinie. Szczecin: Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Cnotliwy E., Nawrolski T., Rogosz R. 1972. Wyniki badań archeologicznych w piwnicach Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. “Materiały Zachodniopomorskie” 18, 159-233
Dumbrell R. 1983. Understanding Antique Wine Bottles. Woodbridge
Dutkiewicz H. 2015. Schichau, Ferdinand Gottlob. In: Elbląski Słownik Biograficzny, http://historia.bibliotekaelblaska.pl/biogram/schichau-ferdinand-gottlob-1814-1896-401. Available on-line 21.09.2020
Dziedzic P., Kałagate S. 2002. Badania archeologiczne na zamku piastowskim w Krośnie Odrzańskim (sezon 1998). “Archeologia Środkowego Nadodrza” 2, 65-186
Dziubek E., Lewandowski M., Zawilski P. 2002-2003. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych w obrębie ulic Nowomiejskiej i Zgierskiej w Łodzi. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 8, 361-380
Friese G., Friese K. 1992. Glashütten in Brandenburg. Die Geschichte der Glashütten vom 16. bis zum 20. Jahrhundert mit einem Katalog ihrer Marken und 16. Farbtafeln. Heimatkundliche Beiträge 1. Eberswalde
Friese K. 1993. Glasmarkenfunde im Kloster Chorin. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 1, 4-7
Friese K. 1995. Weitere Tonstempel der Glashütte Chorin. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 5, 20-21
Gajewska M., Kruppé J. 1973. Rzut oka na dotychczasowe wyniki badań archeologicznych we Fromborku. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 21(4), 617-631
Garas M., Karwowska H. 2013. Wyroby szklane. In: H. Karwowska, A. Andrzejewski (eds.), Założenie rezydencjonalne Sapiehów w Dubnie. Białystok, 257-286
Garas M., Trzciński Ł. 2010. Badania archeologiczne na dziedzińcu Kolegium Jezuickiego w Chojnicach. “Zeszyty Chojnickie” 25, 11-44
Głosek M. 1998. Dwór murowany w Bąkowej Górze. Acta Archaeologica Lodziensia 42. Łódź
Gołębiewski A. 1997. Znaki na nowożytnych butelkach szklanych ze Starego Miasta w Elblągu. In: J. Olczak, A. Sosnowska (eds.), Studia z archeologii, historii i geografii historycznej. Archaeologia Historica Polona 6. Toruń, 183-205
Grabny B. 2016. Szkło naczyniowe i szkło okienne. In: P. Nocuń (ed.), Wieża książęca w Siedlęcinie w świetle dotychczasowych badań. Podsumowanie na 700-lecie budowy obiektu. Siedlęcin, Pękowice, Kraków, 241-276
Humbsch K. 1998. Kolzig, Wojewod. Zielona Góra. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 10, 26-27
Humbsch 1999. BERGEMANN – das Stettiner Doppelbier. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 14, 9
Humbsch K. 2001. Glasmarken der beiden Grossherzogtuemer Mecklenburg-Schwerin und Mecklenburg-Sterlitz. Neusterlitz
Humbsch K. 2002. Alte Glashütten in Polen. Studien zur Produktionsgeschichte und den Markungen unter besonderer Berücksichtigung Pommerns, Schlesiens und Ostbrandenburgs. Neusterlitz
Humbsch K. 2006. Das Glasmarken – ABC. Gifhorn
Ihnatowicz I. 1967. Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku 1. Warszawa
Jeffries N., Major N. 2015. Mid 17th- and 19th-century English Wine Bottles with Seals in London’s Archaeological Collections. „Post-Medieval Archaeology” 49(1), 131-155
Jurzysta E. 2014. Kamieniczka w południowej pierzei Starego Rynku. In: Archeologia Łomży. Nowodworce, 92-103
Kajzer L. 1981. W sprawie importu piwa angielskiego do Polski w XVIII w. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 29(2), 163-176
Kajzer L. 1988. Wstępna informacja o materiałach archeologicznych z zamku w Radoszycach. “Acta Uniersitatis Lodziensis. Folia Archaeologica” 9, 137-147
Kamieńska Z. 1974. Produkcja szkła od poł. XVII do poł. XIX w. In: Z. Kamieńska (ed.), Polskie szkło do połowy 19 wieku, Wrocław, 83-116
Koch J. 1997. Pyrmonter Siegel im Wandel der Zeiten. “Der Glasfreund. Zeitschrift für altes und neues Glas” 8, 27-29
Kozłowska R. 1994. Szkło. In: Materiały do wystawy „Rzeczy codzienne z wykopalisk zamkowych i staromiejskich”. Źródła archeologiczne do dziejów Zamku Królewskiego oraz Starej i Nowej Warszawy 1. Warszawa
Krukowska O. 2007a. Stemple na naczyniach szklanych z Gdańska – nowe znaleziska. In: G. Nawrolska (ed.), XV Sesja Pomorzoznawcza. Materiały z konferencji 30 listopada-02 grudnia 2005. Elbląg, 431-436
Krukowska O. 2007b. Zabytki szklane ze stanowiska 5 w Gdańsku – Hala Targowa. In: H. Paner (ed.), Archeologia Gdańska 3. Gdańsk, 35-46
Krukowska O. 2016. Przedmioty szklane z badań archeologicznych w Zespole Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. In: A. Pudło (ed.), Zespół Przedbramia ul. Długiej w Gdańsku. Studium archeologiczne. Gdańsk, 209-220
Kuczkowski A. 2016. Wyposażenie ruchome kamienicy darłowskiej. Studium archeologiczne na przykładzie parceli przy ul. Ratuszowej (d. Kalendstrasse 7). “Koszalińskie Zeszyty Muzealne. Archeologia” 37, 107-181
Kufel R. 2018. Wyroby szklane. In: P. Pawlak (ed.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Fragmenty odcinka północnego. Wyniki badań archeologicznych. Poznań, 175-241
Kwiatkowski K. 2010. Nowożytna latryna na dawnej parceli 32 przy ulicy Kazimierza Wielkiego w obrębie kwartału IX w Stargardzie. Wyniki prac archeologicznych. „Zachodniopomorskie Wiadomości Konserwatorskie” 4, 99-108
Lechowicz Z. 2012. Zamek w Radomiu. Archeologia i architektura. Badania i interpretacje. Radom.
Lipiec A. 2017. Zabytki szklane pozyskane w trakcie badań zespołu kamienic na rogu ulicy Traugutta i Placu Małachowskiego w Warszawie. In: W. Borkowski (ed.), Badania archeologiczne dziedzińca Arsenału Królewskiego oraz zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie. 2: Badania archeologiczne zespołu Kamienicy Raczyńskich w Warszawie. Warszawskie Materiały Archeologiczne 14. Warszawa, 169-196
Majewski M. 2012. IV. Przedmioty szklane. In: K. Kwiatkowski (ed.), Badania zachodniej części kwartału V. Archeologia Stargardu 1. Stargard, 149-158
Majewski M. 2017. III.1. Wyroby ze szkła. In: M. Majewski, K. Stań (eds.), Badania na Rynku Staromiejskim. Archeologia Stargardu 3. Stargard, 103-107
Markiewicz M. 1999. Posiedzenie Polskiego Komitetu Narodowego Association Internationale Pour l`Histoire du Verre. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 27. “Archeologia Szkła” 8, 180-181
Meyza K. 2014. Wyniki archeologicznych badań sondażowych na wzgórzu widokowym w Ogrodzie Krasińskich w Warszawie. “Almanach Muzealny” 8, 15-43
Morgan R. 1976. Sealed Bottles. Their History and Evolution (1630-1930). Burton-on-Trent
Mucha M. 1994. Archeologiczna weryfikacja nowożytnych hut szkła na terenie gminy Bierzwnik, w województwie gorzowskim. “Zeszyty Bierzwnickie” 1 (1992-1993), 59-82
Mucha M. 1997. Dziewiętnastowieczne huty szkła w rejonie Bierzwnika i Dobiegniewa w świetle źródeł archeologicznych. “Zeszyty Bierzwnickie” 2 (1994-1995), 107-126
Nawracki M. 1999. Późnośredniowieczne i nowożytne szkła z terenu zamku krzyżackiego w Toruniu. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 27, “Archeologia Szkła” 8, 53-132
Nowosielska K. 1998. Wyroby szklane. “Silesia Antiqua” 39, 247-261
Olczak J. 1991. Nowe materiały do dziejów użytkowania szkła na ziemiach polskich (Część 1). “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 19. “Archeologia Szkła” 5, 69-87
Paduch R., Adamowicz R., Oczkoś L., Paduch R., Mum K., Sztandera M. 2009-2016. Mampe. In: Stare Butelki z Pomorza Zachodniego, http://www.butelki.porcelanki.net/readarticle.php?article_id=1.Available on-line: 07.10.2020
Pawlata L. 2010. Badania archeologiczne przed fasadą Pałacyku Gościnnego w Białymstoku, stanowisko 2 – ul. Kilińskiego. “Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego” 15/16, 59-81
Piątkowska R., Żebrowski R. 2008-2020. Gwiazda Dawida. In: Polski Słownik Judaistyczny. Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/Gwiazda_Dawida. Available on-line 16.07.2020
Polak A. 1981. Szkło i jego historia. Warszawa
Poturalska E. 1999. Zabytki szklane z ratusza Nowego Miasta w Łowiczu. “Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 5, 315-329
Rais-Kufel E., Kufel R. 2013. Wyroby szklane. In: P. Pawlak (ed.), Średniowieczny system obronny miasta Poznania. Odcinek północno-zachodni. Wyniki badań archeologicznych. Bibliotheca Fontes Archaeologici Posnanienses 15. Poznań, 237-278
Rubnikowicz M. 1989a. XVIII-wieczna huta szkła w Średniej Hucie, gmina Warlubie, woj. bydgoskie. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 14. “Archeologia Szkła” 3, 39-66
Rubnikowicz M. 1989b. XVIII-wieczne naczynia szklane odkryte na Starym Mieście w Toruniu. “Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia” 14. “Archeologia Szkła” 3, 73-84
Rubnikowicz M. 1996. Średniowieczne i nowożytne szkło ze stanowiska Collegium Gostomianum. In: S. Tabaczyński (ed.), Sandomierz: badania 1969-1973 2. Warszawa, 423-453
Ruszkowska U. 2007. Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych przy kościele w Biskupicach, pow. świdnicki. “Archeologia Polski Środkowowschodniej” 9, 145-151
Siemianowska S. 2015. Późnośredniowieczne i nowożytne szkło naczyniowe z badań wykopaliskowych na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu prowadzonych w latach 1949-1961, 1963. “Silesia Antiqua” 50, 203-286
Sieramska M. 2008-2020. Ryba. In: Polski Słownik Judaistyczny. Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/ryba. Available on-line 16.07.2020
Siwiak W. 2002. XVIII-wieczne butelki z ul. Pod Blankami 33 w Bydgoszczy. “Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 7, 22-32
Siwiak W. 2003. Jeszcze o szklanych pieczęciach z Fordonu nad Wisłą. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 51(1), 59-62
Siwiak W. 2004. Znaleziska szklanych pieczęci. “Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 9, 157-160
Siwiak W. 2007a. Szklane pieczęcie butelkowe znalezione w Łabiszynie. Przyczynek do historii produkcji opakowań szklanych w środkowo-północnej Polsce w XVIII-XIX wieku. In: Z. Zyglewski (ed.), Polska w kręgu polityki, kultury i gospodarki europejskiej. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. Maksymiliana Grzegorza. Promotio historica bidgostiensia 2. Bydgoszcz, 200-210, https://bsmz.org/articles.php?article_id=38. Available on-line: 04.04.2019
Siwiak W. 2007b. Nowożytne odciski szklanych pieczęci butelkowych ze zbiorów Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. “Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu” 12, 77-80
Siwiak W. 2009. Nowożytne szkła z Przedmieścia Gdańskiego w Bydgoszczy. „Kronika Bydgoska” 30, 235-258, https://www.bsmz.org/articles.php?article_id=48. Available on-line: 04.04.2019
Słomska J. 2013. Szkło. In: T. Poklewski-Koziełł (ed.), Centrum włości szlacheckiej w Pomorzanach i Pomorzankach pod Kutnem od 1375 do 1810 roku. Autostrada A1. Archeologiczne zeszyty autostradowe IAE PAN 14. Łódź, 141-143
Starski M. 2015. Rynek miasta lokacyjnego w Pucku w świetle badań archeologicznych. Warszawa.
Stolpiak B., Świercz T. 1997. Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1994-1995. “Zeszyty Bierzwnickie” 2 (1994-1995), 9-68
Stolpiak B., Świercz T. 1998. Badania archeologiczno-architektoniczne na terenie byłego opactwa cysterskiego w Bierzwniku w latach 1996-1997. “Zeszyty Bierzwnickie” 3 (1996-1997), 7-63
Sulkowska-Tuszyńska K. 2018. Gniewkowo. Studia nad kulturą przedmieścia (XIV/XV – XVIII w.). Stary Toruń
Szeremeta M. 2018. Wyniki badań archeologicznych przy ul. Płatnerzy 1F w Stargardzie. In: E. Trawicka (ed.), XX Sesja Pomorzoznawcza. Gdańsk, 387-396
Szczepanowska K. 2013. Stemple szklane z badań archeologicznych Gdańska (stanowisko 100, Szafarnia – Angielska Grobla). “Gdańskie Studia Archeologiczne” 3, 283-300
Szczepanowska K. 2015. Wyroby szklane. In: J. Dąbal, K. Krawczyk, T. Widerski (eds.), Gdańsk Twierdza Wisłoujście. Badania archeologiczno-architektoniczne w latach 2013-2014 / Wisłoujście Fortress, Gdańsk. Archaeological and architectural investigations, 2013-2014. Gdańsk, 299-324
Szymczyk M. 2016. Badania archeologiczne w Myśliborzu w latach 1945-2014. “Materiały Zachodniopomorskie. Nowa seria” 12, 547-571
Veit R., Huey P. R. 2014. „New Bottles Made with My Crest”: Colonial Bottle Seals from Eastern North America, a Gazetteer and Interpretation. “Northeast Historical Archaeology” 43, 54-91, https://orb.binghamton.edu/neha/vol43/iss1/4/. Available on-line 06.07.2020
Wawrzyniak P. 2000. Kieliszki, szklanice, puchary… Rzecz o dawnych naczyniach szklanych, do wypitku służących. In: J. Wiesiołowski (ed.), „Na frasunek…”. Kronika Miasta Poznania 4. Poznań, 62-76
Wiewióra M. 2000. Zespół klasztorny kanoników regularnych w Trzemesznie w świetle badań archeologicznoarchitektonicznych. Archaeologia Historica Polona 9. Toruń
Wilgocka A. 2016. Przedmioty szklane. In: M. Majewski (ed.), Archeologia Stargardu II (2). Badania na obszarze dawnego kościoła augustiańskiego. Stargard, 225-241
Włodarczyk W. 2017. Winnice Warszawy i okolic w pierwszej połowie XIX wieku. Zarys problematyki badawczej. In: D. Dias-Lewandowska, G. Kurczewski (eds.), Fukier i wino. Studia z historii wina 1. Warszawa, 136-225
Wojciechowska I. 2015. Aqua fons vitae… ‒ o nowożytnych pojemnikach do wody mineralnej ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie. “Stargardia. Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz innych ziem bałtyckich” 9 (2014), 171-200
Woźny J. 2001. Znaki na butelkach szklanych z XVIII-XIX wieku ze Starego Fordonu nad Wisłą. “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 49(3), 245-252
Żebrowski R. 2008-2020. Ariel. In: Polski Słownik Judaistyczny. Warszawa, http://www.jhi.pl/psj/Ariel. Available on-line 16.09.2020

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

33

Start page:

133

End page:

157

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; DOI 10.23858/FAH33.2020.009

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: