Object structure
Title:

In Search of the Specificity of Transformation in the Crown Army during the Reign of the Last Jagiellonians. Introduction to Cossack Arms and Armour

Subtitle:

Fasciculi Archaeologiae Historicae. Fasc. 33 (2020)

Creator:

Bołdyrew, Aleksander

Publisher:

Institute of Archaeology and Ethnology Polish Academy of Sciences ; Polish Academy of Sciences. Łódź Branch

Place of publishing:

Łódź

Date issued/created:

2020

Description:

29 cm

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Cossack arms ; armour ; Cossack cavalry ; Jagiellonian period ; military revolution

Abstract:

In the classical theory of military revolution it is possible to list several distinctive features which, however, do not always correspond to the specificity of the armed forces and theatres of war other than Western-European ones. The transfigurations of Central European military science were partly dissimilar, as is shown by the research of numerous military historians (R. Frost, J. Maroń, G. Agoston, A. Kazakou). One of the differences was the appearance of the Cossack cavalry in the Polish army. They stood out mainly because of the arms and armour they used. The analysis of Cossack weapons and armour (based on examples of selected campaigns) during the reigns of the last Jagiellonian monarchs reign can be useful to verify how theory fits the circumstances of different fields of research

References:

Agoston G. 2014. Firearms and Military Adoption: The Ottomans and the European Military Revolution, 1450-1800. “Journal of World History” 25(1), 85-124
Bocheński Z. 1988. Opis Rolki Sztokholmskiej. “Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubioru Wojskowego” 9-10, 39-74
Bołdyrew A. 2014. Kultura militarna pogranicza na przełomie średniowiecza i nowożytności (na przykładzie Królestwa Polskiego). In: A. Olejko, J. Ślipiec, P. Korzeniowski, K. Mroczkowski (eds.), Kresy, granice i pogranicza w historii wojskowej. Oświęcim, 550-557
Bołdyrew A. 2017. The Bow in the Borderland in the 16th Century. “Fasciculi Archaeologiae Historicae” 30, 11-17
Bołdyrew A. 2018. Rota drabska pana Aleksandra Kosińskiego (1569). In: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak (eds.), Tractu Temporis. Ludzie – Regiony – Fakty. Łódź, Wieluń, 288-289
Bołdyrew A. 2019. Przemiany uzbrojenia wojska polskiego na przełomie średniowiecza i nowożytności (1454-1572) jako przejaw (r)ewolucji militarnej. “Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 70, 113-138
Braudel F. 1992. Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm XV-XVIII wiek 1: Struktury codzienności. Możliwe i niemożliwe, translated by M. Ochab, P. Graff. Warszawa
Brückner A. 1927. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków
Cichowski J., Szulczyński A. 1981. Husaria. Warszawa
Chubinskij A. N. 2016. K voprosu o russkikh nazvanijakh drevnogo srednevekogo oruzha. Rogatiny, kop’ja, sulicy i sovni. In: Vojna i oruzhe 5. Novye issledovanja i materjaly. Trudy VII mezhunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Sankt-Petersburg, 310-340
Dvurechenskiy O. V. 2013. Kholodnoye oruzhiye moskovskogo gosudarstva XV–XVII vekov. Gosudarstvennyy muzey-zapovednik «Kulikovo Pole». Tula
Gembarzewski B. 1912. Uzbrojenie i rodzaje broni. In: T. Korzon, Dzieje wojen i wojskowości w Polsce 3: Dokończenie epoki przedrozbiorowej. Kraków, 262-313
Gloger Z. 1901. Encyklopedia staropolska ilustrowana 2. Warszawa
Gloger Z. 1903. Encyklopedia staropolska ilustrowana 4. Warszawa
Gładysz A. 2008. Wyprawa pozwolska Zygmunta Augusta w 1557 roku. “Roczniki Humanistyczne” 56(2), 81-107
Głubisz B. 2016. Jazda kozacka w armii koronnej 1549-1696. Poznań
Goliński M., Żerelik R. 1993. Uzbrojenie mieszczan Kłodzka w świetle spisu z drugiej połowy XVI wieku. In: K. Bobowski (ed.), Studia historyczne. Ustrój, kościół, militaria. Wrocław, 111-135
Gorodtsov V. A. 1909. Opisaniye kholodnogo oruzhiya Istoricheskogo muzeya. Trudy Istoricheskogo muzeya. Moskva
Górski K. 1894. Historya jazdy polskiej. Kraków
Grabarczyk T. 2011. “Po racku, po husarsku, z przyprawą tatarską” – początki przemian wojskowości polskiej u schyłku XV w. In: T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak (eds.), In tempore belli et pacis. Ludzie – miejsca – przedmioty. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr. hab. Janowi Szymczakowi w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej. Warszawa, 117-128
Grabarczyk T. 2015. Jazda zaciężna Królestwa Polskiego w XV wieku. Łódź
Gradowski M., Żygulski Z. Jr. 2000. Słownik uzbrojenia historycznego. Warszawa
Grala H. 1998. Czerkiesi i Nogajcy w służbie Rzeczypospolitej. Kilka uwag o najemnych i posiłkowych formacjach tatarskich w drugiej połowie w. XVI. “Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne” 5, 15-35
Kirpichnikov A. N. 1976. Voyennoye delo na Rusi v XIII-XV vv. Leningrad
Kotarski H. 1972. Wojsko polsko-litewskie podczas wojny inflanckiej 1576-1582 r. Sprawy organizacyjne. “Studia i Materiały do Historii Wojskowości” 18(2), 44-104
Křížek L., Čech Z. J. 1999. Encyklopedie zbraní a zbroje. Praha
Łopatecki K. 2017. Military Works of Albert of Hohenzollern. Comments on the Three Manuscripts Attributed to Albert of Hohenzollern in the Years 2009–2014. “Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 61, 245-273
Maroń J. 2011. Wokół teorii rewolucji militarnej. Wybrane problemy. Wrocław, 15
Muchliński A. 1858. Źródłosłownik wyrazów które przeszły, wprost czy pośrednio, do naszej mowy z języków wschodnich, tudzież mających zobopólną analogję co do brzeminia lub znaczenia. Petersburg
Nowakowski A. 1991. Uzbrojenie średniowieczne w Polsce (na tle środkowoeuropejskim). Toruń
Parker G. 1976. The „Military Revolution”, 1560-1660 – a Myth? “The Journal of Modern History” 48(2), 195-214
Plewczyński M. 1985. Żołnierz jazdy obrony potocznej z panowania Zygmunta Augusta. Studia nad zawodem wojskowym w XVI w. Warszawa
Słownik… – Słownik polszczyzny XVI wieku 35, Warszawa 2011
Szlesiński I. 1985. Słownictwo wojskowe w wybranych tekstach literackich i historycznych XVII wieku. Wrocław
Viskovatov A. V. 1841. Istoricheskoye opisane odezhdy i vooruzhenija rossijskikh’ voisk’ s ‘ risunkami 1. Sanktpetersburg’
Volkov V. A. 2004. Voyny i voyska moskovskogo gosudarstva (konets XV-pervaya polovina XVII vv.). Moskov

Relation:

Fasciculi Archaeologiae Historicae

Volume:

33

Start page:

125

End page:

132

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

0860-0007 ; DOI 10.23858/FAH33.2020.008

Source:

IAiE PAN, call no. P III 348 ; IAiE PAN, call no. P III 349 ; IAiE PAN, call no. P III 368 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: