Object structure
Name:

KZG, VI 302 C, plan archeologiczny wykopu, groby 4-91, 6-91

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 302 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

302

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

ok. 103,40-103,18 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu wewnątrz kolegiaty, groby

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu wewnątrz kolegiaty, groby 4-91, 6-91; warstwy: 91 – cięcie jamy, 92 – wypełnisko jamy 91, 95 – cięcie jamy, 96 – wypełnisko jamy 95, 115 – cięcie wkopu pod „emporę”, 185 – ciemno-szare piaski pylaste, 391 – zarysy trumny grobu 4/91, 395 – wypełnisko trumny grobu 4/91, 396 – cięcie wkopu grobu 4/91, 402 – wypełnisko trumny grobu 6/91, 403 – zarysy trumny grobu 6/91, 404 – dno trumny grobu 6/91, 405 – cięcie wkopu grobu 6/91

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Filipowicz, Izabela

Data:

1991 ; 23.07.1991

Accession number:

TDR/1991/42

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; kolegiata ; cmentarz ; groby

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: