Object structure
Name:

KZG, VI 401 C, profil archeologiczny S wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 401 C

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401

Site-locality-quarter:

C

Site-locality-depth:

105,95-104,10 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny południowy wykopu, na zewnątrz absydy, po linii magistrali dzielącej S V 25D od S VI 401C – warstwy: 220 – ciemnoszara warstwa ziemi pod nasypem z lat 1958-1965, 221 – pomarańczowa wypalona glina, 222 – brązowo-szara ziemia, 223 – rumosz wapienny, 224 – skupisko wypalonej gliny, 225 – pomarańczowa wypalona glina, 226 – warstwa węgli i spalenizny, 229 – mało spoista warstwa z dużą domieszką gliny, 230 – jasnobrązowa ziemia, 231 – warstwa spalenizny z rozproszonymi węglami, 232 – gliniasta warstwa, 233 – warstewka jasnej gliny i piasku, 234 – szara ziemia, 235 – warstwa z domieszką rudawej gliny, 236 – warstewka jasnej gliny i piasku, 237 – warstewka spalenizny, 238 – przekładka szarego piasku, 239 – jasnoszaro-brązowa ziemia na zachód od grobu 5/89 (być może ta sama co 227), 240 – destrukcja po korzeniu topoli, 300 – nasyp z lat 1958-1965, 314 – cięcie wkopu grobu 5/89, 315 – wypełnisko wkopu grobu 5/89.Objaśnienia na rysunku: kości zwierzęce (koń), destrukcja po korzeniu topoli, wkop grobowy 5/89, hak żelazny, przekładka szarego piasku

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Kowalczyk, Bogdan

Data:

1989 ; 18-19.08.1989

Accession number:

TDR/1989/21

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; cmentarz ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: