Object structure

Name:

KZG, V 25 D, profil archeologiczny wykopu, grób 5-89

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 25 D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

25

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

105,07-104,39 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy, grób

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; profil archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy – warstwy: 222 – nasyp z warstwy kulturowej, 223 – rumosz wapienny – poziom budowy lub naprawy budowli murowanych, 227 – piaski jasno-szarobrązowe, 228 – warstwa spalenizny (duża zawartość węgli drzewnych), 229 – gliniaste piaski o małej spoistości, 239 – piaski jasno-szarobrązowe, prawdopodobnie to samo co 227, 314 – cięcie wkopu grobu 5/89, 315 – wypełnisko grobu 5/89

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Wyczółkowski, Dariusz

Data:

1989 ; 8.08.1989

ID:

TDR/1989/8

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kolegiata ; cmentarz ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: