Object structure
Name:

KZG, VI 501 A, plan archeologiczny i profil wykopu, grób 2-88

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 501 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

501

Site-locality-quarter:

A

Site-locality-depth:

104,22-104,06 m n.p.m. (na rysunku profilu – 104,28-104,08 m n.p.m.)

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan i profil archeologiczny wykopu, na zewnątrz absydy – warstwy: 306 – rozniesione elementy wału, jasnobrązowa ziemia z dużą ilością spalonego drewna, 307 – przepalona gliniasta, pomarańczowa ziemia, 308 – żółta glina, 318 – wypełnisko wkopu grobu 2/88, 319 – cięcie wkopu grobu 2/88, 320 –zarys trumny grobu 2/88, 321 – wypełnisko trumny grobu 2/88; W legendzie: ceramika, gwóźdź żelazny, fragment szydła kościanego, polepa, kość zwierzęca, kości ludzkie (kończyn szkieletu)

Research Manager/ Creator of Collection:

Baranowski, Tadeusz

Author (of drawing, photo, record):

Krakowiak, Maria

Data:

1988 ; 2.08.1988

Accession number:

TDR/1988/3

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; kolegiata ; cmentarz ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Image

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: