Object structure
Name:

KZG, VI 402 A B, profil archeologiczny E wykopu, cmentarz (grób 19/58=8/62)

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka VI 402 A B

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

402

Site-locality-quarter:

A B

Site-locality-depth:

105,00-103,90 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profil archeologiczny wykopu, cmentarz - grób

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; skala: 1:20; profil archeologiczny (wschodni) wykopu, cmentarz (grób 19/58=8/62) – warstwy: 01 – humus, 03 – przepalona glina, 05 – brązowo-szara ziemia z węglami, 06 – cięcie wkopu, 07 – rumowisko kamieni we wkopie 06, 08 – przepalona ziemia, 09 – brunatno-szara ziemia z węglami, 010 – żółto-szary piasek, 011 – wkładka szarej ziemi z węglami, 012 – szarożółty piasek, 013 – brunatno-szara ziemia z węglami, 014 – szaro-brązowa ziemia z nielicznymi węglami, 015 – cięcie jamy grobowej (grób 19/58=8/62), 016 – wypełnisko jamy grobowej (grób 19/58=8/62), 019 – przepalona glina, 364 – północna ława fundamentowa kolegiaty; legenda: ziemia orna, ślady polepy, ciemna ziemia zawęglona, bryły węgla, warstwa ciemnego piasku, jasne wkładki piasku, rumowisko kamieni – stary wkop

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Krzyszczuk, Irena

Data:

1958 ; 9.08.1958

Accession number:

TDR/1958/82

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; kolegiata ; fundament ; cmentarz przykościelny ; grób

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: