Object structure
Name:

KZG, V 15 D, 20 B, plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 9/60)

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki V 15 D, 20 B

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

15, 20

Site-locality-quarter:

15 D, 20 B

Site-locality-depth:

ok. 103,81-103,75 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu, cmentarz - grób

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek czarno-biały; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu, cmentarz (grób 9/60) – warstwy: 011 – szaro-brunatna ziemia (warstwa cmentarzyskowa), 058 – cięcie jamy grobowej, 065 – wypełnisko jamy grobowej, + pochówek – szkielet 9/60, 066 – obstawa kamienna grobu 9/60

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Woyda, Stefan

Data:

1960 ; 2.06.1960

Accession number:

TDR/1960/39

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; kolegiata ; cmentarz przykościelny ; grób ; obstawa kamienna

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Research data

Rights:

Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-SA 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-SA 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget. ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style: