Object structure
Name:

KZG, VI 401 C, 501 A, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartki VI 401 C, 501 A

Site-locality-sector:

VI

Site-locality-ar:

401, 501

Site-locality-quarter:

401 C, 501 A

Site-locality-depth:

ok. 104,50-103,70 m n.p.m. (poziom ziemi na około 105,70 m n.p.m.)

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu, cmentarz - groby

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu, cmentarz – groby– warstwy: 09 – warstwa cmentarzyskowa, 052 – wypełnisko + pochówek – szkielet 10/59, 051 – cięcie jamy grobowej, 054 – wypełnisko + pochówek – szkielet 11/59, 053 – cięcie jamy grobowej, 056 – wypełnisko + pochówek – szkielet 12/59, 055 – cięcie jamy grobowej,058 – wypełnisko + pochówek – szkielet 13/59, 057 – cięcie jamy grobowej, 060 – wypełnisko + pochówek – szkielet 14/59, 059 – cięcie jamy grobowej, 062 – wypełnisko + pochówek – szkielet 15/59, 061 – cięcie jamy grobowej, 063 – bruk kamienny

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Szenic, Wiesława

Data:

1959

Accession number:

TDR/1959/30

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; cmentarz przykościelny ; groby

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: