Object structure

Name:

KZG, V 20 D, plan archeologiczny wykopu

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 20 D

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

20

Site-locality-quarter:

D

Site-locality-depth:

ok. 103,80-103,70 m n.p.m. (ok. 5 cm poniżej szkieletu)

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

plan archeologiczny wykopu (ślady dna trumny)

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:10; plan archeologiczny wykopu, przy świadku profilowym, ślady dna trumny – warstwy: 011 – szaro-brunatna ziemia, 047 – cięcie grobu 13/58, 048 – wypełnisko jamy grobowej – szara ziemia, 049 – ślady fragmentów desek – trumna, 050 – resztki wypełniska trumny

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Pniewski, Bogdan

Data:

1958 ; 8.07.1958

ID:

TDR/1958/449

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; plan archeologiczny ; cmentarz ; trumna

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: