Object structure
Name:

KZG, V 20 A C, profile archeologiczne budynku

Other names:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko : dokumentacja terenowa - rysunki

Type of object:

Nawarstwienia wczesnośredniowieczne

Archaelogical site:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko

Site-locality-cutting/cut:

ćwiartka V 20 A C

Site-locality-sector:

V

Site-locality-ar:

20

Site-locality-quarter:

A C

Site-locality-depth:

103,80-103,20 m n.p.m.

Location:

Kalisz-Zawodzie (Polska)

Object type:

profile archeologiczne budynku

Object description:

Kalisz-Zawodzie-Grodzisko; rysunek barwny; skala: 1:20; profil archeologiczny wykopu – warstwy: 09 – szarożółta ziemia, 028 – ślad rozłożonego drewna- ściany budynku 1/59, 029 – jasnobrązowa glina, 030 – cięcie paleniska w centrum budynku 1/59, 031 – żółta glina – klepisko budynku 1/59, 032 – cięcie budynku 1/59, 039 – przepalona ziemia z ceglaną polepą – wypełnisko paleniska 030, 040 – przepalone kamienie w palenisko 030, 041 – przepalone belki w budynku 032, 042 – przepalona glina na N od paleniska 030, 043 – żółtobrązowa ziemia, 044 – warstwa zbutwiałego drewna?- podłoga?, 045 – brunatnoszara ziemia – wypełnisko 032

Research Manager/ Creator of Collection:

Dąbrowska, Iwona ; Dąbrowski, Krzysztof

Author (of drawing, photo, record):

Ślaski, Andrzej

Data:

1959 ; 4.07.1959

Accession number:

TDR/1959/450

Chronology:

średniowiecze wczesne

Subject and Keywords:

Kalisz-Zawodzie (Polska) ; średniowiecze wczesne ; grodzisko ; profil archeologiczny ; budynek ; palenisko

Relation:

Badania archeologiczne w Kaliszu

Resource type:

Obraz

Detailed Resource Type:

Dane badawcze

Rights:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitizing institution:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Instytut Archeologii i Etnologii PAN

Projects co-financed by:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: